Nkauj Ntseeg Tawm Tshiab 2022 | “Tsis Muaj Ib Lub Siab Twg Yuav Zoo Tshaj Vajtswv Lub Lawm”

November 20, 2022

Thaum xaiv los hlub Vajtswv lawm,

kuv mloog Nws lus txawm Nws yuav muab dab tsi ntawm kuv mus lawm los xij.

Txawm hais tias kuv yeej tu siab me ntsis, los kuv yeej tsis yws ib los hlo li.

Muaj tus moj yam qias vuab tsuab,

ces tib neeg tsim nyog raug txiav txim rau thiab raug rau txim.

Vajtswv txoj lus yog qhov tseeb;

kuv yuav tsum tsis txhob to taub yuam kev Nws txoj kev xav.

Nyob rau hauv qhov kev tig saib-tus kheej, kuv pom tej yam tsis dawb huv ntau heev tas mus li;

yog kuv tsis caum qhov tseeb, ces kuv tus moj yam yeej hloov pauv tsis tau li.

Txawm hais tias hnub no muaj kev txom nyem ntau heev,

los nws yeej yog ib lub sam xeeb uas tau txais Vajtswv txoj kev hlub.

Los ntawm txoj kev txom nyem, kuv kawm tau txoj kev nyoo zwm.

Tsis muaj ib lub siab twg yuav zoo tshaj Vajtswv lub lawm.

Nrog Vajtswv nruab hnub thiab hmo ntuj, kuv pom tau hais tias Nws ntxim hlub npaum li cas.

Los ntawm kev qhia tshwm thiab kev txiav txim ntawm Nws cov lus,

kuv pom qhov tseeb ntawm kuv txoj kev qias vuab tsuab.

Los ntawm Vajtswv txoj kev soj ntsuam xyuas,

kuv raug nthuav tawm hais tias muaj kev ntxeev siab loj kawg nkaus.

Kuv qhib kuv lub siab rau qhov kev sib qhia siab,

thiab tau ib qho kev to taub meej meej txog qhov tseeb.

Kuv ib ce tshee hnyo rau qhov kev xav txog kev ua txhaum rau Vajtswv tus moj yam.

Kuv ceeb toom rau kuv tus kheej kom

tsis txhob ntxeev siab ntxiv lawm thiab txhob coj kev mob los rau Nws ntxiv lawm.

Txawm hais tias kuv xaiv yuav hlub Vajtswv lawm,

los kuv txoj kev hlub yeej muaj kuv tus kheej tej tswv yim txuam nrog rau.

Kuv yuav tsum peem kom tau ib tug ntsuj plig zoo li Petus tus.

Tsis hais Vajtswv yuav txais kuv txoj kev hlub li cas li,

kuv tib qho kev ntshaw ces yog ua kom haum Nws siab nyiam xwb.

Txawm hais tias hnub no muaj kev txom nyem ntau heev,

los nws yeej yog ib lub sam xeeb uas tau txais Vajtswv txoj kev hlub.

Los ntawm txoj kev txom nyem, kuv kawm tau txoj kev nyoo zwm.

Tsis muaj ib lub siab twg yuav zoo tshaj Vajtswv lub lawm.

Los ntawm txoj kev txom nyem, kuv kawm tau txoj kev nyoo zwm.

Tsis muaj ib lub siab twg yuav zoo tshaj Vajtswv lub lawm.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem