Nkauj Ntseeg | “Ib Txoj Kev Sib Raug Zoo Nrog Vajtswv Li Ib Txwm Muaj Mas Tseem Ceeb Heev”

December 29, 2021

Hauv txhua yam uas koj ua, koj yuav tsum tshuaj xyuas

seb koj cov kev xav yog los tsis yog.

Yog tias koj muaj peev xwm ua raws li Vajtswv cov kev cheem tsum,

ces koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv yog zoo li ib txwm muaj.

Qhov no yog tus qauv uas me kawg nkaus.

Ntsia mus rau koj cov kev xav,

thiab yog tias koj pom tias cov kev xav uas tsis yog tau sawv los lawm,

yuav tsum muaj peev xwm tig koj lub nraub qaum rau lawv

thiab ua raws nraim li Vajtswv cov lus;

yog li koj thiaj li yuav dhau los yog qee tus neeg

uas ncaj ncees rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag,

uas qhia tau tias koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv yog zoo li ib txwm muaj,

thiab txhua yam uas koj ua yog ua txhawm rau Vajtswv, tsis yog rau koj tus kheej xwb.

Hauv txhua yam uas koj ua thiab txhua yam uas koj hais,

yuav tsum muaj peev xwm teeb koj lub siab kom yog

thiab kom ncaj ncees rau hauv koj cov dej num,

thiab tsis txhob coj raws li koj cov kev xav,

los sis ua raws li koj tus kheej lub siab nyiam xwb.

Cov no yog cov kev qhia uas cov ntseeg Vajtswv yuav tsum coj lawv tus kheej.

Tej yam me me tuaj yeem nthuav taw tau ib tug neeg cov kev xav thiab lub siab,

tej yam me me tuaj yeem nthuav taw tau ib tug neeg cov kev xav thiab lub siab,

thiab yog li, txhawm rau qee tus neeg

kom to taub txog txoj kev ntawm kev raug Vajtswv ua kom zoo tshaj plaws,

lawv yuav tsum xub kho lawv cov kev xav thiab lawv txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv tso.

Tsuas yog thaum koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv yog zoo li ib txwm muaj lawm xwb

koj thiaj li tuaj yeem raug Nws ua kom zoo tshaj plaws;

tsuas yog thaum ntawd xwb Vajtswv txoj kev qhuab ntuas, kev qhuab qhia, kev rau txim,

thiab kev lim tib neeg kom dawb huv thiaj tuaj yeem ua tiav lawv qhov hom phiaj tau rau koj.

Qhov ntawd hais tau tias,

yog tias noob neej muaj peev xwm khaws Vajtswv cia rau hauv lawv lub siab

thiab tsis nrhiav kom tau los rau lawv tus kheej

los sis muab kev xav rau lawv tus kheej cov zeem muag xwb,

tiam sis ho ris lub nra hnyav ntawm kev paub qhov tseeb txog kev ua neej,

ua lawv qhov zoo tshaj plaws los nrhiav qhov tseeb,

thiab zwm rau Vajtswv txoj hauj lwm—

yog tias koj tuaj yeem ua tau qhov no, ces cov hom phiaj uas koj nrhiav yuav yog lawm,

thiab koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv yuav dhau los zoo li ib txwm muaj lawm.

Qhov uas seb koj puas yuav raug Vajtswv ua kom zoo tiav log los sis kom Nws muab tau

ces nyob ntawm qhov uas seb koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv puas zoo li qhov ib txwm muaj.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem