Nkauj Ntseeg Tawm Tshiab 2022 | “Vajtswv Yog Tus Zoo Tshaj Plaws”

October 23, 2022

Tag nrho Vajtswv cov lus yog qhov tseeb,

thiab txhua yam Nws hais thiab ua yog qhov ncaj ncees.

Thaum raug txiav txim los ntawm Nws cov lus, peb yuav tsum tshawb nrhiav qhov tseeb.

Vim peb lees paub hais tias peb muaj tus moj yam qias vuab tsuab,

peb haj yam yuav tsum nyoo zwm rau Vajtswv qhov kev txiav txim.

Tsuas yog thaum peb tus moj yam raug yaug tej kev qias vuab tsuab tawm kom dawb huv lawm xwb mas

peb thiaj li muaj peev xwm ua tau kom hauv li Nws txoj kev xav.

We tso tseg peb tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab,

saib Vajtswv thiab xyaum ua raws li qhov tseeb.

Peb txhawb kom peb txoj kev txiav txim siab ruaj khov ntawd

kom haj yam khov los ua raws li Petus, hais tau lus tim khawv nrov nphas.

Cia peb tsa peb lub suav thiab hu nkauj: Tsuas yog Vajtswv xwb thiaj zoo tshaj plaws!

Peb yuav qhuas Vajtswv txoj kev dawb huv thiab txoj kev ncaj ncees mus ib txhis!

Tau ntsib tau pom txoj kev txiav txim ntawm Vajtswv cov lus,

ces kuv tau pom hais tias Ntxwgnyoog muab kuv ua qias vuab tsuab tob npaum li cas.

Kuv khav theeb, muaj plhus, siab phem, thiab txawj dag;

kuv mas tsis muaj ib qho zoo li tib neeg hlo li.

Tom qab lees txais txoj kev txiav txim lawm thiab los paub kuv tus kheej,

kuv tau hloov siab lees txim lawm tiag tiag.

Tau saj Vajtswv tus moj yam, uas tsis zam rau ib qho kev ua txhaum hlo li,

ces kuv muaj kev hwm Nws kawg siab kawg ntsws nkaus.

Nws txoj kev hlub loj kawg nkaus ntawd mas

muab zais tuaj tom qab ntawm Nws txoj kev txiav txim thiab kev rau txim.

Kev tso cev nqaij daim tawv tseg thiab kev xyaum ua qhov tseeb,

ces kuv hnov zoo li Vajtswv haj yam nyob ze zog lawm.

Cia peb tsa peb lub suav thiab hu nkauj: Tsuas yog Vajtswv xwb thiaj zoo tshaj plaws!

Peb yuav qhuas Vajtswv txoj kev dawb huv thiab txoj kev ncaj ncees mus ib txhis!

Thaum kev tsim txom, kev txom nyem, thiab kev sim siab los raug,

peb yuav tsum sawv ua tim khawv los tsav Vajtswv lub yeeb koob;

los ntawm txoj kev ciaj los sis nyob hauv txoj kev tuag,

cov raug tsim tawm los yuav tsum nyoo zwm rau Nws txoj cai.

Qhov kev raug kev txom nyem loj thiab tiv kev mob kev ntsaj,

ua rau peb ntxub Ntxwgnyoog,

thiab tau paub ntau zog hais tias Vajtswv ntxim hlub npaum li cas.

Muab peb txoj sia tiv kev phom sij los ua kom Ntxwgnyoog txaj muag,

peb ua tau tus tim khawv yeej kiag.

Qhov kev txom nyem me me, ua yog ib nyuag ntu xwb,

ces yog qhov uas peb muab pauv qhov tseeb thiab txoj sia.

Txhua yam Vajtswv hais tias ua yog kev hlub;

nyob rau qhov no, peb txoj kev ntseeg ruaj khov thiab tsis muaj qhov kev tsis ntseeg li.

Cia peb tsa peb lub suav thiab hu nkauj: Tsuas yog Vajtswv xwb thiaj zoo tshaj plaws!

Peb yuav qhuas Vajtswv txoj kev dawb huv thiab txoj kev ncaj ncees mus ib txhis!

Cia peb tsa peb lub suav thiab hu nkauj: Tsuas yog Vajtswv xwb thiaj zoo tshaj plaws!

Peb yuav qhuas Vajtswv txoj kev dawb huv thiab txoj kev ncaj ncees mus ib txhis!

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem