Nkauj Ntseeg Tawm Tshiab | “Vajtswv Qhuas Txoj Kev Hloov Siab Lees Txim ntawm Ninaves tus Vajntxwv”

October 14, 2021

Thaum tus vajntxwv ntawm Ninave hnov hais tias

Vajtswv Yehauvas yuav muab lawv rhuav tshem,

nws sawv tsees los ntawm nws lub zwm txwv los,

muab nws lub tsho tshaj sab hle hlo cia,

nws tus kheej muab cov khaub ncaws seev tsaj

coj los hnav thiab zaum saum cov hmoov tshauv,

hais tias tib neeg thiab tsiaj los yuav hnav tej ntawd thiab,

tsis muaj leej twg yuav saj ib yam dab tsi li,

tab sis tsuas yog yuav mob siab lug thov Vajtswv xwb.

Tus vajntxwv tshaj tawm hais tias txhua tus yuav tig ntawm tej kev phem rov qab,

tso lawv tej kev ua nruj ua tsiv ntawm lawv txhais tes tseg.

Tus vajntxwv ntawm Ninave yeej hloov siab lees txim loj heev,

ua tau kiag qhov uas ib tug txoov kav tsim nyog ua.

Nws tej kev ua mas yog qhov nyuab heev rau cov vajntxwv ua kom tau,

yeej tsis tau hnov dua hauv tib neeg qhov keeb kwm li.

Thiab tej no tsim nyog rau noob neej nco txog thiab xyaum ua raws.

Txij ntua thaum tib neeg muaj nyob los,

txhua tus vajntxwv tau coj nws cov pej xeem tawm tsam Vajtswv.

Tsis muaj leej twg coj lawv los thov Vajtswv kom

cawm lawv los ntawm lawv tej kev phem,

los zam txim rau lawv, zam kom dim txoj kev raug txim li.

Tab sis tus vajntxwv ntawm Ninave coj nws cov pej xeem los rau Vajtswv,

tso lawv tej kev nruj kev tsiv thiab kev phem tseg.

Nws kuj tau nws lub zwm txwv tso tseg tib si,

ces Vajtswv thiaj muab Nws txoj kev npau taws thim rov qab,

sawv daws thiaj li ua neej nyob yam tsis muaj kev puas ntsoog.

Tus vajntxwv ntawm Ninave yeej hloov siab lees txim loj heev,

ua tau kiag qhov uas ib tug txoov kav tsim nyog ua.

Nws tej kev ua mas yog qhov nyuab heev rau cov vajntxwv ua kom tau,

yeej tsis tau hnov dua hauv tib neeg qhov keeb kwm li.

Thiab tej no tsim nyog rau noob neej nco txog thiab xyaum ua raws.

Cas yuav yog ib yam kev phim hwj ua luaj hauv keeb kwm li lau!

Tus vajntxwv txoj kev ua yuav raug sau cia

ua ib txoj kev uas tib neeg yuav tsum lees txim thiab hloov dua siab tshiab

rau ntawm Vajtswv xub ntiag.

Tus vajntxwv ntawm Ninave yeej hloov siab lees txim loj heev,

ua tau kiag qhov uas ib tug txoov kav tsim nyog ua.

Nws tej kev ua mas yog qhov nyuab heev rau cov vajntxwv ua kom tau,

yeej tsis tau hnov dua hauv tib neeg qhov keeb kwm li.

Thiab tej no tsim nyog rau noob neej nco txog thiab xyaum ua raws.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem