Nkauj Ntseeg Tawm Tshiab | “Qhov uas ib Tug Ntseeg Vajtswv Yuav Tsum Caum Nrhiav”

January 26, 2021

Los ntawm qhov sib txawv nyob rau hauv lub ntsiab tseem ceeb

ntawm Petus thiab Povlauj nkawd

ces koj yuav tsum to taub hais tias tag nrho cov uas tsis nrhiav lub neej txoj sia

ces nkim lub zog pov tsev xwb,

tag nrho cov uas tsis nrhiav lub neej txoj sia ces nkim lub zog pov tsev xwb!

Koj ntseeg Vajtswv thiab raws Vajtswv qab, thiab yog li ntawd hauv koj lub siab

koj yuav tsum hlub Vajtswv.

Koj yuav tsum muab koj tusmoj yam qias vuab tsiab tshem pov tseg,

koj yuav tsum nrhiav kev ua kom tiav li Vajtswv txoj kev ntshaw,

thiab koj yuav tsum ua tes dej num ntawm ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los.

Vim koj ntseeg thiab raws Vajtswv qab, koj yuav tsum muab txhua yam cob fij rau Nws,

thiab yuav tsum tsis txhob

txiav txim siab los sis ua kom tau raws li koj tus kheej txoj kev xav nkaus xwb,

thiab koj yuav tsum ua kom tiav hlo raws li Vajtswv txoj kev ntshaw.

Vim koj raug tsim tawm los, koj yuav tsum mloog tus Tswv uas tsim koj tawm los ntawd lus,

vim koj yeej xeeb txawm tsis muaj kev tswj fwm rau koj tus kheej,

thiab tsis muaj rab peev xwm los tswj koj tus kheej txoj hmoo.

Vim koj yog ib tug neeg uas ntseeg Vajtswv,

koj yuav tsum nrhiav txoj kev dawb huv thiab kev hloov.

Vim koj yog ib tug neeg uas ntseeg Vajtswv,

koj yuav tsum nrhiav txoj kev dawb huv thiab kev hloov.

Los ntawm qhov sib txawv nyob rau hauv lub ntsiab tseem ceeb

ntawm Petus thiab Povlauj nkawd

ces koj yuav tsum to taub hais tias tag nrho cov uas tsis nrhiav lub neej txoj sia

ces nkim lub zog pov tsev xwb,

tag nrho cov uas tsis nrhiav lub neej txoj sia ces nkim lub zog pov tsev xwb!

Koj ntseeg Vajtswv thiab raws Vajtswv qab, thiab yog li ntawd hauv koj lub siab

koj yuav tsum hlub Vajtswv.

Koj yuav tsum muab koj tusmoj yam qias vuab tsiab tshem pov tseg,

koj yuav tsum nrhiav kev ua kom tiav li Vajtswv txoj kev ntshaw,

thiab koj yuav tsum ua tes dej num ntawm ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los.

Vim koj ntseeg thiab raws Vajtswv qab, koj yuav tsum muab txhua yam cob fij rau Nws,

thiab yuav tsum tsis txhob

txiav txim siab los sis ua kom tau raws li koj tus kheej txoj kev xav nkaus xwb,

thiab koj yuav tsum ua kom tiav hlo raws li Vajtswv txoj kev ntshaw.

Vim koj raug tsim tawm los, koj yuav tsum mloog tus Tswv uas tsim koj tawm los ntawd lus,

vim koj yeej xeeb txawm tsis muaj kev tswj fwm rau koj tus kheej,

thiab tsis muaj rab peev xwm los tswj koj tus kheej txoj hmoo.

Vim koj yog ib tug neeg uas ntseeg Vajtswv,

koj yuav tsum nrhiav txoj kev dawb huv thiab kev hloov.

Vim koj yog ib tug neeg uas ntseeg Vajtswv,

koj yuav tsum nrhiav txoj kev dawb huv thiab kev hloov.

Vim koj yog ib tug neeg uas ntseeg Vajtswv,

koj yuav tsum nrhiav txoj kev dawb huv thiab kev hloov.

Vim koj yog ib tug neeg uas ntseeg Vajtswv,

koj yuav tsum nrhiav txoj kev dawb huv thiab kev hloov.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem