Nkauj Ntseeg|“Kuv Pom Vajtswv Txoj Kev Hlub nyob rau hauv Txoj Kev Qhuab Ntuas thiab Kev Txiav Txim”

September 5, 2022

Txawm hais tias kuv twb tau tiv pua pua qhov kev sim siab thiab kev ceeb laj txom nyem loj lawm,

thiab twb yuav luag tuag,

los tej ntawd cia kuv paub Koj tseeb tseeb

thiab tau txais txoj kev cawm dim uas siab tshaj plaws.

Yog koj txoj kev qhuab ntuas, kev txiav txim thiab kev rau txim tso kuv tseg,

ces kuv yuav ua neej nyob rau hauv txoj kev tsaus ntuj,

nyob rau hauv txoj kev tswj fwm ntawm Ntxwgnyoog.

Cev nqaij daim tawv ntawm tib neeg ho yuav muaj txiaj ntsim dab tsi thiab mas?

Cev nqaij daim tawv ntawm tib neeg ho yuav muaj txiaj ntsim dab tsi thiab mas?

Yog koj txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim tso kuv tseg lawm,

ces yuav zoo nkaus li Koj tus Ntsujplig tso kuv tseg lawm thiab,

cuag nkaus li Koj yeej tsis nrog kuv nyob lawm.

Yog zoo li ntawd, es kuv yuav ua cas ua neeg nyob mus?

Nws zoo nkaus li Koj yeej tsis nrog kuv nyob lawm.

Yog zoo li ntawd, es kuv yuav ua cas ua neeg nyob mus?

Yog Koj muab kev mob nkeeg rau kuv thiab tshem kuv tej kev ywj pheej mus lawm,

kuv yeej tseem ua neej nyob mus tau,

tab sis yog Koj tej kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim tso kuv tseg,

ces kuv yuav tsis muaj txoj hau kev ua neej nyob ntxiv mus li.

Yog kuv tsis muaj koj txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim,

ces kuv yeej yuav plam Koj txoj kev hlub,

ib txoj kev hlub uas tob dhau heev lawm rau kuv muab los hais tau tawm ua lus,

ib txoj kev hlub uas tob dhau heev lawm rau kuv muab los hais tau tawm ua lus.

Yog tsis muaj Koj txoj kev hlub, kuv yuav tau nyob hauv txoj kev tswj fwm ntawm Ntxwgnyoog,

thiab yuav tsis muaj cuab kav pom Koj lub ntsej muag uas muaj yeeb koob.

Kuv yuav ua cas ua neej nyob tau txuas ntxiv mus?

Kuv yuav tiv tsis taus tej kev tsaus ntuj zoo li ntawd, lub neej zoo li ntawd.

Qhov muaj Koj nrog kuv ces zoo li qhov pom Koj, yog li kuv yuav ua cas ncaim Koj tau?

Kuv thov kom Koj tsis txhob muab kuv qhov kev kaj siab loj

tshaj plaws ntawd tshem tawm ntawm kuv mus,

txawm hais tias yuav yog ob peb lo lus hais kom rov ruaj siab xwb los xij.

Kuv tau txaus siab rau Koj txoj kev hlub, thiab hnub no kuv yuav nrug tsis tau Koj li;

es yuav ua cas kuv thiaj yuav tsis hlub Koj?

Es yuav ua cas kuv thiaj yuav tsis hlub Koj?

Kuv tau poob ntau lub kua muag ntawm txoj kev tu siab vim yog Koj txoj kev hlub,

tab sis kuv yeej ib txwm hnov zoo li ib lub neej zoo li no mas thiaj li muaj qab hau,

thiaj muaj cuab kav txhawb nqa kuv dua, muaj cuab kav hloov tau kuv dua,

thiab muaj cuab kav cia kuv nrhiav tau qhov tseeb

uas tsim nyog cov uas raug tsim tawm los yuav tsum tau muaj.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem