Yeeb Yaj Duab Lus Tim Khawv Khixatia | “Qhov Lus Zais Tob txog Vajtswv Lub Npe”

November 28, 2020

Tus uas ua yeeb yam tseem ceeb hauv no yog ib tus uas fij tus kheej rau kev ntseeg Vajtswv. Nws ntseeg ruaj khov li cov zaj lus no: “Yeej tsis muaj txoj kev cawm dim nyob rau ntawm lwm tus li: vim yeej tsis muaj lwm lub npe nyob qab ntuj no los ntawm tib neeg lawm, uas peb yuav raug cawm tau li” (Tubtxib Tes Haujlwm 4:12). Nws xav tias yog nws tuav thiab txhawb nqa lub npe uas yog tus Tswv Yexus, nws yuav tau mus rau saum ntuj ceeb tsheej thaum tus Tswv los. Nyob nyob muaj ib hnub nws tus poj niam cia li qhia nws hais tias Vajtswv siv dua ib lub npe tshiab rau tiam kawg lawm, ua rau nws cia li tsis nkag siab li lawm. Tsis ntev ntawd, nws thiaj tshawb tau tias Vajtswv Txoj Lus Phau Qub, Vajtswv lub npe hu ua “Yehauvas,” tiam sis hauv Vajtswv Txoj Lus Phau Tshiab, Nws lub npe yog “Yexus.” Vajtswv lub npe yeej hloov tau tiag tiag! Nws thiaj pib tso qhov kev ntseeg li nws ntseeg no tseg thiab nrhiav qhov tseeb, thaum kawg nws thiaj li to taub txog Vajtswv lub npe zais no. Nws txais yuav Vajtswv lub npe tshiab, thiaj ua rau nws mus koom tau tus Me Nyuam Yaj rooj tshoob. Yog li cov npe zais no yog li cas tiag? Koj muaj cuab kav nrhiav tau los ntawm tus tib neeg no txoj kev paub.

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Lwm Yam Yeeb Yaj Duab

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem