Lus Tim Khawv Khixatia | Qhov Tseeb ntawm Kuv “Niam Thiab Txiv Sab Ntsuj Plig”

February 18, 2021

Tus ua yeeb yam tseem ceeb yog ib tug neeg ntseeg Vajtswv uas coj nruj heev. Tom qab nws tau lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num nyob rau tiam kawg lawm, nws xav txog tus Txiv Plig Ci ua yog tu nyob nyob rau hauv nws pawg ntseeg qub, yog ib tug uas ntseeg tus Tswv los tau ntau xyoo lawm, yog tus paub ntsiab lus hauv Vajluskub zoo heev, hlub tshua txog cov neeg ntseeg, thiab pheej qhia cov neeg ntseeg kom lawv saib thiab tos tus Tswv qhov kev rov qab los. Nws xav qhia tus Txiv Plig Ci txog qhov xov xwm txog tus Tswv Yexus qhov rov qab los. Tsis nxaus ntseeg li, txawm li cas los xij, Txiv Plig Ci tsis quav ntseej txog tus Tswv qhov rov qab los ib qho li, tab sis tseem ho teem txim thiab txiav txim rau nws. Nws tau qhia kev ntseeg rau tus txiv plig hauv vajluskub cov lus faj lem hais txog tus Tswv qhov rov qab los thiab ua tim khawv rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus, tab sis nws muab ib cov lus faj lem coj los hais tsis yog lawm, tuav rawv cov lus hauv Vajluskub thiab nws tus keej tej kev xav phem sab kev ntseeg. Nws tsis kam lees txais qhov tseeb kiag li. Nws pheej cuam tshuam nws txoj kev ntseeg ib zaug tas ib zaug thiab thiab tseem cheem nws kom txhob lees txais txoj kev tseeb, thiab tseem hem nws tias yuav ntiab nws tawm hauv pawg ntseeg mus thiab cem foom nws kom nws tso txoj kev tseeb tseg. Nyob rau ntawm qhov kev tim ntsej tim muag nrog qhov tseeb, tus neeg ua yeeb yam tseem ceeb no thaum kawg thiaj li pom qhov tseeb ntawm nws “niam thiab txiv sab ntsuj plig” txoj kev hais ib yam ua ib yam. Nws yuav los nkag siab dab tsi rau thaum kawg? Thiab nws yuav tau txais dab tsi los ntawm qhov kev siab ntaus sib tua sab ntsuj plig no? Saib Qhov Tseeb ntawm Kuv “Niam Thiab Txiv Sab Ntsuj Plig” kom paub txog.

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Lwm Yam Yeeb Yaj Duab

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem