Nkauj Ntseeg | “Tag Nrho Cov Uas Siv Phau Vajluskub los Teem Txim Rau Vajtswv Ces Yog Cov Falixai”

September 8, 2021

Cov Nkauj Qhuas ntawm Vajtswv Cov Lus

Cov Falixai siv Mauxe txoj kev cai los teem txim rau Yexus

tsis nrhiav kev sib raug zoo nrog Nws.

Hauv txoj kev coj nruj, ces lawv ua raws txoj kev cai yam nruj tshaj plaws li,

ces muab Yexus uas tsis muaj kev txhaum ntsia rau saum tus ntoo khaub lig,

nog txim rau Nws hais tias tsis yog tus Mexiyas,

tsis ua raws li cov kev cai hauv phau Vajluskub Qub.

Lawv tus moj yam tseeb yog dab tsi?

Lawv nrhiav kev kom tsis txhob haum nrog qhov tseeb.

Lawv mas mob siab heev rau cov lus hauv Vajluskub xwb,

tsis quav ntsej txog Vajtswv txoj kev xa los sis tes hauj lwm li.

Lawv tsis nrhiav qhov tseeb, tab sis tsuas tuav rawv tej lus kom khov xwb.

Lawv tsis yog cov neeg ntseeg Vajtswv, tab sis tsuas yog cov neeg ntseeg Vajluskub xwb.

Yuav kom tiv thaiv tau qhov zoo rau phau Vajluskub, txhawb nws lub meej mom thiab lub suab npe,

ces lawv muab Yexus ntsia kiag rau saum tus ntoo khauv lig,

los tiv thaiv cov lus hauv Vajluskub,

los tuav nws lub meej mom hauv tib neeg lub siab.

Lawv lub neej pem suab thiab kev theej txhoj ces muab tso pov tseg tag nrho,

lawv nog lub txim tuag rau Yexus, tus uas tsis ua raws li tej Zaj Lus hauv Vajluskub.

Lawv tsis yog qhev rau txhua lo lus hauv Vajluskub thiab los?

Lawv tus moj yam tseeb yog dab tsi?

Lawv nrhiav kev kom tsis txhob haum nrog qhov tseeb.

Lawv mas mob siab heev rau cov lus hauv Vajluskub xwb,

tsis quav ntsej txog Vajtswv txoj kev xa los sis tes hauj lwm li.

Lawv tsis nrhiav qhov tseeb, tab sis tsuas tuav rawv tej lus kom khov xwb.

Lawv tsis yog cov neeg ntseeg Vajtswv, tab sis tsuas yog cov neeg ntseeg Vajluskub xwb.

Lawv yog cov dev zov phau Vajluskub.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem