Nkauj Ntseeg Tawm Tshiab 2022 | “Yam Uas Ua Rau Vajtswv Tu Siab Tshaj Plaws”

August 30, 2022

Tej dag zog uas Vajtswv tau ua rau noob neej yog

pov thawj qhia txog Nws lub ntsiab tseem ceeb ntawm txoj kev hlub rau noob neej,

thiab noob neej txhua txoj kev ua ntawm Nws xub ntiag qhia tseeb tias

nws lub ntsiab tseem ceeb ntawm txoj kev tsis nyiam rau qhov tseeb thiab tawm tsam Vajtswv.

Txhua lub sij hawm, Vajtswv txhawj txog txhua tus uas raws Nws,

tiam sis tsis muaj ib lub sij hawm twg uas cov raws Nws ntawd

tuaj yeem txais tau Nws cov lus;

lawv yeej tsis tuaj yeem lees txais Nws tej lus qhia kiag li thiab.

Qhov no yog yam uas ua rau Vajtswv tu siab tshaj plaws.

Tsis muaj leej twg muaj cuab kav to taub Vajtswv thiab,

tshaj ntawd, tsis muaj leej twg tuaj yeem lees txais Nws tau,

txawm tias Nws txoj kev xav dawb paug, thiab Nws tej lus kuj mos.

Txhua leej ua txoj hauj lwm uas Vajtswv tau tso rau lawv raws li lawv lub tswv yim;

lawv tsis nrhiav Nws txoj kev xav,

cia li tso tseg qhov lawv noog seb Nws cheem tsum dab tsi ntawm lawv.

Lawv tseem hais tias lawv ua dej num rau Nws yam ncaj ncees hlo,

thaum lawv tab tom tawm tsam Nws txhua lub sij hawm.

Coob leej ntseeg tias qhov tseeb uas lawv lees txais tsis tau

los sis lawv tsis muaj peev xwm xyaum tau ntawd tsis yog qhov tseeb.

Nyob rau cov tib neeg zoo li ntawd, Vajtswv tej lus tseeb ces cia li dhau mus ua ib yam

lawv tsis lees txais thiab muab xyeeb hlo rau ib sab.

Tib lub sij hawm ntawd, tib neeg lees tias Nws yog Vajtswv tus nyob hauv cov lus qhia,

tib neeg lees tias Nws yog Vajtswv tus nyob hauv cov lus qhia,

tab sis kuj ntseeg Nws li ib tug sab nrauv uas tsis yog qhov tseeb,

tsis yog txoj kev, los sis tsis yog txoj sia.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem