“Vajtswv Txiav Txim Siab Rau Tib Neeg Qhov Xaus Raws Li Qhov Uas Seb Lawv Puas Muaj Qhov Tseeb”

November 10, 2020

Tam sim no yog sij hawm uas Vajtswv yuav txiav txim qhov kawg rau txhua tus neeg lawm,

tsis yog theem uas Nws pib cob qhia tib neeg.

Vajtswv sau tseg rau hauv Nws phau ntawv teev tseg, ib tug zuj zus,

tej lus thiab tej kev ua ntawm txhua tus neeg,

txoj kev uas lawv ua raws li Vajtswv, lawv tej yam ntxwv nruab thiab,

thiab qhov uas lawv tau hais tias lawv yog cov neeg zoo li cas.

Nyob rau qhov no, tsis hais lawv yog hom neeg twg los xij,

yeej tsis muaj leej twg yuav khiav dim Vajtswv txhais tes,

thiab tag nrho sawv daws yuav tau nrog lawv hom uas Vajtswv tau tsimtsa ntawd nyob ua ke.

Nyob rau qhov no, tsis hais lawv yog hom neeg twg los xij,

yeej tsis muaj leej twg yuav khiav dim Vajtswv txhais tes,

thiab tag nrho sawv daws yuav tau

nrog lawv hom uas Vajtswv tau tsim tsa ntawd nyob ua ke.

Vajtswv txiav txim siab rau txoj hau kev kawg ntawm ib tug neeg

mas tsis yog txiav txim raws li lub hnub nyoog, leej twg ua ntej leej twg ua qab,

txom nyem npaum li cas,

thiab qhov tsawg tshaj mas, seb lawv ua kom lawv txaus hlub npaum li cas,

tab sis tsuas txiav txim raws li qhov uas seb lawv puas muaj qhov tseeb xwb.

Tsis muaj lwm qhov kev xaiv li tab sis tsuas yog tib qho no nkaus xwb.

Nej yuav tsum paub tias

tag nrho cov uas tsis ua raws li Vajtswv txoj kev xav ces kuj yuav raug

rau txim tib si thiab.

Qhov no yog ib qho tseeb uas hloov tsis tau li.

Yog li ntawd, cov uas raug rau txim ntawd

mas kuj yog raug rau txim rau Vajtswv txoj kev ncaj ncees

thiab ua ib qho kev pauj kev chim siab rau lawv tej kev ua phem.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem