Lus Qhuab Qhia | "Vim Li Cas Vajtswv Thiaj Li Los Yug Ua Neeg Nyob Rau Tiam Kawg?"

January 22, 2022

Nyob rau hauv tiam kawg, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hauv lub cev nqaij daim tawv tau nthuav tawm txog ntau qhov tseeb thiab tab tom ua txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim pib nrog Vajtswv lub tsev. Nws tau tsim tiav ib pab pawg ntawm cov muaj yeej ua ntej muaj tej kev puas tsuaj lawm. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lub teb chaws txoj moo zoo tau mus txog rau txhua lub teb chaws hauv lub ntiaj teb, thiab muaj tib neeg coob zuj zus tab tom hnov ​​txog Vajtswv lub suab thiab tig los cuag Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Txawm li ntawd los xij, muaj ntau tus nyob rau hauv txoj kev ntseeg sab yeeb ceeb mas tsis tsis ntseeg hlo li tias tus Tswv tau rov los rau hauv lub cev nqaij daim tawv lawm, tias Nws tau tshwm sim thiab tab tom ua txoj hauj lwm. Lawv ntseeg tias tus Tswv Yexus tau tshwm sim nyob rau hauv tus ntsuj plig tau plaub caug hnub tom qab Nws sawv hauv ntawm txoj kev tuag los, yog li Nws yuav tsum rov qab los nyob rau hauv tus ntsuj plig. Vim li cas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus thiaj li tsis tshwm sim ua ib tug Ntsujplig, tab sis ho ua Neeg Leej Tub uas yug los ua neeg lawm? Muaj ntau tus tsis kam lees txais Nws raws li qhov tseeb tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tsis nyob rau hauv sab ntsuj plig, tab sis yog Neeg Leej Tub uas yug los ua neeg lawm. Lawv tab tom plam lawv tib lub hwv tsam ntawm txoj kev cawm dim los ntawm tus Tswv Cawm Nws Tus Kheej, qee yam uas lawv yuav khuv xim mus tag ib txhis. Yog li, vim li cas Vajtswv thiaj li tsis tshwm sim los ua txoj hauj lwm nyob rau hauv tus ntsuj plig rau hauv tiam kawg, tab sis Nws tau rais los ua cev nqaij daim tawv li Neeg Leej Tub lawm? Hauv ntu ntawm kev Nrhiav Txoj Kev Ntseeg Tseeb no, peb tuaj yeem nrhiav mus rau qhov no ua ke thiab kawm kom paub ntau ntxiv txog Vajtswv txoj hauj lwm.

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Lwm Yam Yeeb Yaj Duab

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem