3 Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tus Xub Thawj thiab tus Kawg

1

Txij kiag sab Hnub Tuaj mus txog sab Hnub Poob, tag nrho lub ntiaj teb qw qhuas Vajtswv.

Ib lub npe uas muaj yeeb koob ci ntsa paug, uas dawb huv tau raug tshaj mus thoob plaws.

Au, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau rais los muaj cev nqaij daim tawv tam sim no lawm.

Nws muab tau lub nceeg vaj thiab tau nqis los rau ntiaj teb lawm.

Nws tau tsim tsa Xi-oo nrog rau tag nrho Nws lub hwj chim;

Nws tau tshwm sim hauv lub yeeb koob ntsa paug rau txhua lub teb chaws lawm.

Vim yog Nws txoj kev cawm dim, tag nrho cov neeg dawb huv thiaj qhuas thiab hu nkauj;

vim yog lub npe no, lawv thiaj li zoo siab tsis txawj kawg.

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus kav li tus Vajntxwv (hnav lub hwj chim vajntxwv),

hais lus hauv txoj kev ncaj ncees, coj txoj kev cawm dim los (nrog Nws lub hwj chim).

Vajtswv tej lus tuav lub hwj chim thoob plaws lub ntiaj teb,

thiab Nws lub nceeg vaj yuav tsis muaj hnub deeg co tau li.

Tag nrho txhua lub teb chaws los pe hawm Vajtswv Tus Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus!

We tsa peb lub suav los qw qhuas thiab hu nkauj ua ke.

Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tus uas yog tus Xub Thawj thiab tus Kawg,

cov raug tsim tawm los qhuas Nws mus tag ib txhis.

2

Txij kiag ntawm qhov lub hnub tawm mus txog ntua qhov lub hnub poob,

Vajtswv lub yeeb koob ci ntsa iab thoob plaws tag nrho lub ntiaj teb.

Peb tsuas muaj yuav hu tej nkauj tshiab rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus xwb.

Tej kev ua zoo tshaj plaws ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus mas phim hwj kawg kiag li!

Vajtswv tej lus txeeb tau noob neej, Nws tua yeej tag nrho txhua tus yeeb ncuab,

thiab cawm tau tag nrho cov uas Nws xub tau npaj ntseg thiab xaiv tseg,

Nws coj lawv mus rau lub ntuj ceeb tsheej thiab lub ntiaj teb tshiab.

Tag nrho tib neeg tau pom Vajtswv lub yeeb koob tam sim no lawm.

Cas Vajtswv lub npe yuav zoo nkauj ua luaj (tag nrho thoob plaws lub ntiaj teb)!

Tib neeg ntiaj teb! Qw qhuas Vajtswv!

Vajtswv yeej lawm, tua yeej tag nrho cov yeeb ncuab.

Hu nkauj rau Vajtswv, qhuas Nws lub tswv yim thiab lub hwj chim loj kawg nkaus.

Tag nrho txhua lub teb chaws los pe hawm Vajtswv Tus Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus!

We tsa peb lub suav los qw qhuas thiab hu nkauj ua ke.

Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tus uas yog tus Xub Thawj thiab tus Kawg,

cov raug tsim tawm los qhuas Nws mus tag ib txhis.

Vajtswv tua yeej Ntxwgnyoog lawm, tau tag nrho lub yeeb koob.

Nws tau tsim ib pab neeg yeej lawm,

cov uas yeej ua ke nrog Khetos.

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tsim nyog tau txais tej lus qhuas thiab kev hwm lawm.

Nws tau nthuav daim ntawv, qhib xya lub cim lawm.

Cov lus Nws hais nthuav tawm thoob plaws lub ntiaj teb.

Vajtswv txoj kev ncaj ncees ci ntsa paug cuag li ib tug duab ci tshaj plaws,

thiab Nws tej lus zoo cuag li ib teg tsau uas cig lam lug.

Tag nrho txhua lub teb chaws los pe hawm Vajtswv Tus Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus!

We tsa peb lub suav los qw qhuas thiab hu nkauj ua ke.

Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tus uas yog tus Xub Thawj thiab tus Kawg,

cov raug tsim tawm los qhuas Nws mus tag ib txhiab ib txhis.

Qhov Dhau Los: 2 Neeg Leej Tub Tau Tshwm Sim Los Lawm

Ntxiv Mus: 4 Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kaug Nkaus, Thiab Khetos thaum Lub Sij Hawm Kawg

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No