Cov Lus Tseem Ceeb Los Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, Khetos ntawm Tiam Kawg

Xaiv tawm los ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Phau ntawv no muaj tej nqe lus uas xaiv tawm los ntawm cov lus tseem ceeb uas hais tawm los ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, Khetos ntawm Tiam Kawg, nyob rau hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv. Cov lus tseem ceeb no mas piav ncaj qha txog qhov tseeb, thiab muaj cuab kav ua kom tib neeg to taub Vajtswv txoj kev xav, los paub Nws tes hauj lwm, thiab tau kev paub txog Nws tus moj yam thiab qhov uas Nws muaj thiab yog. Lawv yog ib qho kev taw qhia rau tag nrho cov uas tos ntsoov Vajtswv txoj kev tshwm sim ces yuav nrhiav Nws tej hneev taw. Lawv muaj cuab kav coj koj mus nrhiav tau lub qhov rooj nkag mus rau hauv lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej.

Cov Lus ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg

Theej tawm