291 Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus Txoj Kev Hlub Yog Qhov Dawb Huv Tshaj Plaws

1

Au Vajtswv! Koj rais los muaj cev nqaij daim tawv thiab muab txhua yam tso tseg los cawm noob neej.

Koj yeej tsis tau ntsib tau pom kev sov siab ntawm tib neeg li los sis tsis tau lawv txoj kev ua siab dawb paug li.

Tau saj tag nrho ntiaj teb tej kev iab kev daw, Koj tseem tau ua hauj lwm ntsiag to los tau ntau caum xyoo.

Tag nrho tej lus koj hais tawm yog qhov tseeb, muab txoj kev ntawm txoj sia ntev dhawv mus ib txhis rau noob neej.

Txawm li cas los xij, tib neeg tsis paub li; lawv cem thiab iab liam Koj, tsis kam lees txais Koj txoj kev cawm dim.

Koj tau tiv kev poob ntsej muag, tab sis Koj tshoov tib neeg siab los ntawm txoj kev hlub, cawm noob neej kom tau coob li coob tau.

Au Vajtswv! Yam tsis xav txog tus kheej li, Koj tau muab tag nrho Koj txoj kev hlub rau noob neej.

Nyob rau saum ntuj ceeb tsheej thiab nyob rau hauv ntiaj teb, tsuas yog Koj xwb thiaj yog kev hlub; Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj kev hlub yog qhov dawb huv tshaj plaws.

2

Au Vajtswv! Tag nrho tej qhov tseeb uas Koj hais tawm los txiav txim thiab rau txim ces yog coj los cawm noob neej xwb.

Koj tej lus nthuav tawm txog tib neeg tus yeeb yam; tej kev txom nyem thiab kev sim siab ntxuav tib neeg qhov kev qias vuab tsuab kom dawb huv.

Koj npaj tib neeg, xwm txheej, thiab yam ub yam no los pab kom peb to taub qhov tseeb.

Tab sis peb tsis to taub Koj txoj kev xav; peb zais tej kev xav phem, thiab tsis kam nyoo zwm rau Koj tej kev npaj.

Tawv ncauj thiab ntxeev siab, peb zam Koj txoj kev txiav txim; peb mas yeej tsis txawj xav tiag tiag li, ua rau Koj mob ib zaug tas los ib zaug tuaj li.

Koj yeej ib txwm zam thiab ua siab ntev dhawv, yug zaub mov thiab ywg dej rau peb; peb lub siab uas loog tag ntawd ces tam sim no rov qab hnov tuaj lawm.

Au Vajtswv! Koj tau ua kawg siab kawg ntsws los cawm peb, them tus nqi ntawm txoj sia kiag.

Nyob rau saum ntuj ceeb tsheej thiab nyob rau hauv ntiaj teb, tsuas yog Koj xwb thiaj yog kev hlub; Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj kev hlub yog qhov dawb huv tshaj plaws.

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Kawg Nkaus! Koj mas yeej tsim nyog tshaj plaws rau tib neeg txoj kev hlub; peb yuav hlub Koj tas mus li thiab ua tim khawv rau Koj.

Qhov Dhau Los: 289 Vajtswv Yeej Saib Xyuas Tib Neeg Tas Li

Ntxiv Mus: 292 Vajtswv Txoj Kev Hlub Tau Ua Rau Kuv Lub Siab Yaj Tag

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No