6 Khetos ntawm Tiam Kawg, tus Cawm Seej rau Noob Neej

1

Xob laim ci ntsha paug tim sab Hnub Tuaj tuaj, tsa cov hauv txoj kev tsaus ntuj sawv tag nrho.

Peb hnov Vajntsujplig tej lus hais rau cov pawg ntseeg.

Tej ntawd yeej yog Neeg Leej Tub lub suab tiag tiag li.

Tag nrho cov ua nyob hauv txoj kev tu siab pom txoj kev kaj tseeb, qw zoo siab hlo, qhuas tus Txhiv Dim qhov kev rov qab los.

Vajtswv cov neeg uas raug xaiv tseg tau hnov Vajtswv lub suab thiab xyiv fab hlo rau Nws tej lus.

Vajtswv cov neeg uas raug xaiv tseg tag nrho tau koom tus Me Nyuam Yaj rooj mov.

Khetos ntawm tiam kawg, Koj yog qhov kev cawm dim rau tib neeg.

Qhov Koj los ntawd mas coj txoj kev kaj los; Koj qhov tseeb coj txoj sia ntev dhawv mus ib txhis los rau tib neeg.

Koj txoj kev txiav txim yog Koj txoj kev hlub.

Khetos ntawm tiam kawg, Koj yog qhov kev cawm dim rau tib neeg.

2

Koj ntxuav thiab cawm peb, peb tau hloov lawm thiab hais lus tim khawv rau Koj tej kev ua.

Tib neeg tau raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab los tau rau txhiab xyoo lawm.

Tib neeg peem ciaj peem tuag nyob haus txoj kev txhaum, ya yuj yees rau nruab nrab ntawm kev ciaj thiab kev tuag.

Thiab tam sim no cov neeg no tau pom qhov kev kaj tseeb lawm.

Txoj kev ncaj ncees tau tshwm sim thoob lawm qab ntuj khwb tam sim no,

thiab qhov tseeb tau tswj fwm tag nrho lub ntiaj teb.

Vajtswv cov neeg uas raug xaiv tseg nyob rau tiam kawg mas muaj hmoo kawg,

vim lawv tau pom kiag Vajtswv qhov kev tshwm sim.

Khetos ntawm tiam kawg, Koj yog qhov kev cawm dim rau tib neeg.

3

Nyob rau hauv lub ntiaj teb tsaus ntuj nti, tus vajntxwv ntawm cov dab tau tswj kav,

thiab cov noob neej uas qias vuab tsuab raug Ntxwgnyoog tsuj thiab tsim kev phom sij rau.

Vajtswv qhia tawm qhov tseeb thiab nthuav tawm tag nrho qhov tseeb

txog qhov uas Ntxwgnyoog muab noob neej ua qias vuab tsuab li cas, cov uas nyob ntawm no hauv ntiaj teb.

Paub qhov tseeb lawm, pom tshab plaws tus cag ntawm lub ntiaj teb phem,

Vajtswv cov neeg ntxub tus zaj loj liab ploog, caum Vajtswv qab khov kho.

Peb muab Ntxwgnyoog lub hwj chim phem cuam sis pov tseg,

thiab thaum kawg peb tau Vajtswv qhov kev cawm dim loj tshaj plaws.

Khetos ntawm tiam kawg, Koj yog qhov kev cawm dim rau tib neeg.

4

Koj tej lus mas muaj hwj chim thiab muag zog heev;

lawv kov yeej tag nrho txhua tus yeeb ncuab.

Koj cov lus yog qhov tseeb, txoj sia, thiab lub hauv paus keeb cag rau qhov uas muaj tib neeg nyob.

Koj coj tib neeg los rau txoj kev kaj, muab ib txoj hau kev kawg zoo heev rau lawv.

Rau-txhiab-xyoo ntawm txoj kev cawm tib neeg tau los xaus lawm.

Nws txoj kev yug los ua neeg coj Khetos lub nceeg vaj los rau ntiaj teb.

Lub nceeg vaj thiab lub Hnub ntawm txoj kev ncaj ncees tshwm sim lawm.

Vajtswv cov neeg sib sau ncig lub zwm txwv, qhuas Vajtswv mus ib txhis.

Khetos ntawm tiam kawg, Koj yog qhov kev cawm dim rau tib neeg.

Khetos ntawm tiam kawg, Koj yog qhov kev cawm dim rau tib neeg.

Qhov Dhau Los: 5 Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus Tau Tshwm Sim nyob rau sab Hnub Tuaj ntawm lub Ntiaj Teb Lawm

Ntxiv Mus: 7 Lub Nceeg Vaj Dawb Huv Tau Tshwm Sim Lawm

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No