248 Vajtswv Txoj Kev Hlub Tiag

1

Kuv tau xav rau sab phem ntau lub sij hawm heev

thiab quaj los ntawm txoj kev plam kuv lub meej mom.

Thaum tej kev sim siab muab kuv nthuav tawm,

Kuv tsuas txhawj txog tej yam yuav tshwm sim rau kuv lub neej pem suab xwb,

thiab kuv qhov kev tu siab mas ua rau kuv ntxov siab heev.

Muaj ntau zaus heev uas kuv tawv ncauj heev, ntxeev siab,

sim khiav ntawm Vajtswv txoj kev txiav txim mus; kuv qhov kev txawj xav ces qhuav nkig nkuav lawm xwb.

Muaj ntau zaus uas kuv txiav txim siab khov kho yuav hloov siab lees txim,

ces cia li ua phem kiag, muab chaw rau kev txhaum nyob.

Au Vajtswv, Koj cov lus qhov kev txiav txim qhia kom pom kuv qhov kev phem.

Kuv pom meej meej kuv qhov kev qias vuab tsuab lawm.

Tsis muaj chaw nkaum ntawm txoj kev txaj muag li.

2

Kuv xav hais tias ntshe kuv mus deb dhau heev lawm rau qhov uas Koj yuav cawm tau kuv lawm,

tab sis Koj cov lus tshem tawm tej kev to taub yuam kev.

Ntau lub sij hawm mas kuv qaug rau Ntxwgnyoog tej kev haub ntxias,

tab sis Koj saib xyuas thiab tiv thaiv kuv ntsiag to.

Thaum kuv zais tej kev to taub yuam kev, tawm tsam Koj,

Koj yeej ib txwm muaj lub siab dawb siab zoo thiab siab ntev rau kuv.

Koj ib txim tsis nco qab txog tej sij hawm uas kuv ua txhaum;

Koj muab ib lub cib fim rau kuv hloov siab lees txim.

Au Vajtswv, kuv mas tsis tseem ceeb kiag li thiab nyob qis heev li,

tab sis Koj yeej saib xyuas kuv tas mus li.

Kuv puas yuav zoo tsim nyog ua ib tug tib neeg yog hais tias kuv them tsis taus Koj txoj kev hlub rov qab?

Los ntawm Koj txoj kev txiav txim, kev sim siab, thiab kev qhuab ntuas,

ces thaum kawg kuv thiaj paub Koj txoj kev hlub.

Kuv tiv qhov kev mob ntawm Koj txoj kev lim tib neeg kom dawb huv,

tab sis kuv txoj kev qias vuab tsuab raug yaug huv si lawm.

Thaum kuv mloog Koj lus thiab xyaum ua raws qhov tseeb,

kuv siab kaj thiab siab tus lawm.

Ntshai Koj, tsis lees txais kev phem,

ua neej raws li Koj tej lus yog txoj kev zoo siab.

Au Vajtswv, Koj txoj kev txiav txim yog kev hlub.

Nws tau pab kom kuv tau Koj txoj kev cawm dim loj.

Kuv tau ntsib tau pom Koj txoj kev hlub tiag,

thiab kuv xav hlub thiab mloog Koj lus mus ib txhis.

Qhov Dhau Los: 247 Au Vajtswv, Kuv Lub Siab Twb Yog Koj Li Lawm

Ntxiv Mus: 249 Vajtswv Tau Muab Kev Hlub Ntau Heev Rau Kuv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No