191 Vajtswv Cov Lus Ua Rau Kuv Lub Siab Ras Dheev

1 Kuv ntseeg Vajtswv los tau ntau xyoo lawm, thiab txawm hais tias kuv nquag mus koom sib sau ua ke thiab nyeem Nws cov lus los, kuv yeej ib txwm tsis lees txais cov lus ntawd txoj kev txiav txim los phua thiab tshuaj xyuas kuv tus kheej li. Kuv tsuas yog lees paub kuv txoj kev coj tsis ncaj xwb, yam tsis paub txog kuv tus kheej tus yeeb yam los sis lub ntsiab tseeb kiag li. Nkag siab txog cov lus qhuab qhia me ntsis xwb, kuv twb khav theeb thiab xav hais tias nws yog qhov tseeb lawm. Kuv tau ua hauj lwm thiab qhuab qhia yam tsis txeev paub txog Vajtswv cov lus los sis muab cov lus ntawd coj los xyaum ua kiag li. Tsuas zoo ib yam li Povlauj xwb, kuv tsuas yog paub ua kom tau koob tau npe thiab meej mom xwb; kuv xyiv fab heev uas lawv saib taus kuv thiab pe hawm kuv, thiab hauv kuv nruab siab kuv tsis ntshai hlo li. Kuv tas zog mus raws kuv txoj kev, txawm li ntawd los kuv tau khav theeb thiab tsis txawj xav kiag li.

2 Tsuas yog los ntawm txoj kev ua tsis tiav thiab kev thim rov qab xwb kuv thiaj li tau pom meej txog qhov tseeb ntawm kuv tus kheej txoj kev coj tsis ncaj. Thaum raug kev txiav txim thiab kev rau txim ntawm Vajtswv cov lus lawm, kuv tas zog cav thiab nrhiav laj thawj xwb. Kuv paub zoo tias qhov tseeb muaj txiaj ntsig zoo rau tib neeg lub neej, tiam sis kuv tsis tuaj yeem lees txais qhov tseeb ntawd los sis ua raws qhov tseeb ntawd kiag li. Kuv ua kuv lub luag hauj lwm yam tsis tau ua raws li ib tug qauv ntawm qhov tseeb kiag li, thiab tsuas ua raws li kuv tus kheej lub siab nyiam nkaus xwb. Thaum twg los xij uas kuv tau thim rov qab me ntsis lawm, ces kuv yuav xav phem thiab qaug zog, thiab txiav txim siab txog kuv tus kheej lawm xwb. Tam sim no kuv pom tias kuv txom nyem thiab txaus hlub npaum li cas: kuv tsis muaj qhov muaj tseeb ntawm qhov tseeb kiag li. Tab txawm hais tias twb tsis muaj kev paub ntawm yus tus kheej li los, kuv cia li nthuav kuv tus kheej tawm, qhov no ua rau kuv txaj muag heev. Thaum ntsib cov kev tseeb lawm, ua rau kuv txaj muag txog ntua qhov uas kuv txo kuv lub taub hau khav theeb kom qis.

3 Thaum paub txog Vajtswv txoj kev txiav txim, kev sim siab thiab kev nthuav tawm lawm, tam sim no ua rau kuv paub kuv tus kheej lawm. Kuv tus yam ntxwv mas khav theeb thiab siab hlob heev, thiab kuv tsis hwm los sis ua raws li Vajtswv hais kiag li. Tiam sis, kuv yog ib tus neeg ncauj lus zoo siab phem uas dag noj dag haus thiab tawm tsam Vajtswv. Cas kuv yuav ntxim ntxub ua luaj! Txawm hais tias kuv yuav maj rawm mus ua hauj lwm npaum li cas los xij, yog tias kuv tus yam ntxwv tsis tau hloov pauv, ces kuv yeej tseem yog Ntxwgnyoog tug. Qhov uas tsis tau txais qhov tseeb los sis txoj sia tom qab uas ntseeg los tau ntau xyoo mas yog ib qho uas txaj muag heev. Thaum kawg kuv mam li nkag siab tias yog hais tias kuv tsis nrhiav qhov tseeb, ces kuv tsuas nkim sij hawm nkaus xwb. Tsuas yog ua tsaug rau Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim nkaus xwb uas kuv muaj peev xwm los hloov siab lees txim tiag tiag lawm. Kuv xav kom Nws los txiav txim, rau txim, sim, thiab lim kuv kom haj yam dawb huv, kom kuv tus yam ntxwv ntxwgnyoog thiaj li yuav raug ntxuav kom dawb huv thiab ua lub neej kom zoo li noob neej tus yam ntxwv los qhuas Vajtswv.

Qhov Dhau Los: 190 Kev Txiav Txim Tsa Kom Kuv Lub Siab Tsim Dheev Los Lawm

Ntxiv Mus: 192 Vajtswv Txoj Kev Txiav Txim Cawm Kuv Los Ntawm Kev Txhaum

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No