8 Khetos Lub Nceeg Vaj Tau Nqis Los rau Ntiaj Teb Lawm

1

Khetos lub nceeg vaj tau nqis los rau ntiaj teb lawm,

Vajtswv txoj lus txeeb tau tag nrho sawv daws thiab kav lub ntiaj teb.

Tam sim no peb pom nws tag nrho ntawm peb tus kheej lub qhov muag lawm,

tag nrho sawv daws raug tsim tawm thiab ua kom muaj txhua yam los ntawm Vajtswv txoj lus.

Lub nroog Yeluxalees tshiab tau nqis saum ntuj ceeb tsheej los lawm,

Khetos lub nceeg vaj twb nyob hauv ntiaj teb lawm.

Vajtswv txoj lus nyob nrog peb sawv daws lawm,

nws nyob nrog peb hauv txhua yam peb ua thiab xav lawm.

Peb qw qhuas! Peb qhuas! Peb ua kev zoo siab rau! Khetos lub nceeg vaj hauv ntiaj teb.

Peb qw qhuas! Peb qhuas! Peb ua kev zoo siab rau! Vajtswv txoj lus kav lus ntiaj teb.

2

Tus tseem Vajtswv Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, nyob mus ib txhiab ib txhis thiab zoo tsis thoob leej twg li!

Koj txoj lus tau tshwm hauv lub cev nqaij daim tawv, ciaj sia nyob rau peb sawv daws pom.

Tag nrho tej lus Koj tau hais thoob plaws txhua txhua tiam,

tam sim no ces tej lus ntawd raug ua tiav tag nrho thiab tshwm sim ib qho zuj zus tuaj lawm.

Tus tseem Vajtswv Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, Koj tej lus kav lub ntiaj teb,

Koj txoj lus tau ua kom pom nws lub zog, nws lub hwj chim.

Ntws tsis paub tu los yug thiab tsa tib neeg lub siab kom sawv rov los,

Koj tej lus yog qhov dej txhawv ntawm cov dej pub txoj sia.

Peb qw qhuas! Peb qhuas! Peb ua kev zoo siab rau! Khetos lub nceeg vaj hauv ntiaj teb.

Peb qw qhuas! Peb qhuas! Peb ua kev zoo siab rau! Vajtswv txoj lus kav lus ntiaj teb.

Los ntawm Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim,

peb tus moj yam qias vuab tsuab twb hloov lawm thiab raug yaug huv si lawm.

Peb muab tag nrho peb tej kev hwm rau Vajtswv,

Peb muab tag nrho peb tej kev mloog lus rau Vajtswv.

Peb ua neej nyob li tib neeg, ua tsaug rau Nws txoj kev cawm.

Txhos caug ntawm Nws xub ntiag, peb pe hawm Nws mus ib txhis.

Raug ntxuav dawb huv lawm, peb nyob rau txoj kev kaj, tau Nws txoj kev hlub,

hu nkauj qhuas Nws mus ib txhis.

Peb qw qhuas! Peb qhuas! Peb ua kev zoo siab rau! Khetos lub nceeg vaj hauv ntiaj teb.

Peb qw qhuas! Peb qhuas! Peb ua kev zoo siab rau! Vajtswv txoj lus kav lus ntiaj teb.

3

Qhov zoo nkauj ntawm lub nceeg vaj mas ci ntsa iab tsis txawj xaus li.

Txhua tus nyob hauv ntiaj teb tshaj tawm Vajtswv tej lus,

zam kev rau Nws txoj lus, pe hawm Nws.

Muaj kev zoo siab puv npo nyob hauv lub qab ntuj khwb.

Peb ua kev zoo siab rau Nws tes hauj lwm loj uas ua tiav lawm,

hais tias Nws yeej dawb huv, muaj hwj chim loj kawg nkaus, ncaj ncees thiab ntse heev.

Vajtswv Nws Tus Kheej coj peb mus rau hauv Kanas-as kiag,

es kom peb thiaj li xyiv fab hlo rau Nws tej kev muaj nplua mias thiab kev nplua nuj.

Peb qw qhuas! Peb qhuas! Peb ua kev zoo siab rau! Khetos lub nceeg vaj hauv ntiaj teb.

Peb qw qhuas! Peb qhuas! Peb ua kev zoo siab rau! Vajtswv txoj lus kav lus ntiaj teb.

Peb qw qhuas! Peb qhuas! Peb ua kev zoo siab rau! Khetos lub nceeg vaj hauv ntiaj teb.

Peb qw qhuas! Peb qhuas! Peb ua kev zoo siab rau! Vajtswv txoj lus kav lus ntiaj teb.

Vajtswv txoj lus kav lus ntiaj teb.

Qhov Dhau Los: 7 Lub Nceeg Vaj Dawb Huv Tau Tshwm Sim Lawm

Ntxiv Mus: 9 Khetos Lub Nceeg Vaj ntawm Txoj Kev Ncaj Ncees Tau Tshwm Sim Lawm

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No