146 Ua Ke Mus Kom Dhau Nthwv Cua Thiab Nthwv Nag, Ua Lub Siab Ncaj Ncees Kom Mus Txog Ntua Hnub Tuag

1

Koj tau los saum ntuj los rau hauv ntiaj teb, nkaum nyob rau hauv sab cev nqaij daim tawv.

Koj ua hauj lwm nrog tib neeg, thiab tsis ntshai tej cua daj cua dub los tau ntau xyoo.

Taug ib txoj kev nce toj nqis taug, Koj tau coj mus rau ib thaj chaw tshiab.

Kojqhia qhov tseeb los txiav txim rau tib neeg ntiaj teb thiab cawm lawv dhau ib ntus zuj zus.

Koj tau tiv kev txom nyem, thiab raug tib neeg txoj kev tsis lees paub tsim txom mob heev los tau ntau xyoo.

Txo hwj chim thiab nkaum, Koj tau tiv los txog ntua rau hnub no.

2

Kuv paub txog txoj kev mob ntawm txoj kev txiav txim, thiab kuv lub siab ris tag nrho txoj kev quab yuam ntawm nws txoj kev tsim txom.

Qhuab qhia thiab qhuab ntuas, kuv zoo li sawv hauv qhov tuag rov qab los xwb.

Rov nco txog Koj txoj kev saib xyuas, ua rau kuv haj yam hlub koj ntxiv.

Kuv nco txog yav dhau los, ua rau kuv lub siab puv npo kev tu siab.

Tom qab uas raug ntau yam kev sim siab thiab kev lim tib neeg kom dawb huv lawm, ua rau kuv txoj kev hlub Koj dawb huv dua tuaj.

Kuv yuav nrog Koj mus kom dhau nthwv cua thiab nthwv nag, ua lub siab ncaj ncees kom mus txog ntua hnub tuag.

3

Koj qhia Koj txoj kev khuv leej, kev hlub tshua rau kuv txoj kev qaug zog.

Koj qhia Koj txoj kev chim siab, foom phem rau kuv txoj kev tsis mloog lus.

Txawm hais tias Koj txoj kev npau taws loj heev los, Koj txoj kev khuv leej tseem nthuav dav.

Kuv pom Koj txoj kev muaj hwj chim thiab nco ntsoov Koj lub tswv yim.

Tom qab uas raug kev qhuab qhia thiab saib xyuas ntau zaus lawm, ua rau kuv txoj kev hlub Koj dawb huv dua tuaj.

Kuv yuav nrog Koj mus kom dhau nthwv cua thiab nthwv nag, ua lub siab ncaj ncees kom mus txog ntua hnub tuag.

4

Koj hais lus thiab ua hauj lwm, muab txoj sia rau tib neeg ntiaj teb.

Vim yog txoj kev lim tib neeg kom dawb huv uas mob heev, kuv txoj kev qias vuab tsuab thiaj li raug ntxuav dawb huv lawm.

Kuv twb tau saj Koj txoj hauj lwm, thiab hnov Koj txoj kev zoo lawm.

Kuv rov nco txog txoj kev iab, kev qab zib, kev tu siab thiab kev xyiv fab uas nyob ua ke.

Tom qab uas raug ntau yam kev txom nyem thiab kev sim siab lawm, ua rau kuv txoj kev hlub Koj dawb huv dua tuaj.

Kuv yuav nrog Koj mus kom dhau nthwv cua thiab nthwv nag, ua lub siab ncaj ncees kom mus txog ntua hnub tuag.

5

Kev muab kuv tus kheej fij mus raws li Koj lub siab nyiam yog kuv txoj kev xav tau.

Thaum ntsib tej kev sim siab, ua rau kuv haj yam txiav txim siab sawv khov kho.

Kuv txoj kev hlub Koj mus tob dua qub. Kuv nrhiav tau kev qab zib nyob rau hauv kev mob.

Vim yog Koj cov lus ua kuv phooj ywg, kuv lub neej thiaj li puv npo txoj kev kaj.

Tom qab uas raug tsoo thiab tawg tas ntau zaus lawm, ua rau kuv txoj kev hlub Koj dawb huv dua tuaj.

Kuv yuav nrog Koj mus kom dhau nthwv cua thiab nthwv nag, ua lub siab ncaj ncees kom mus txog ntua hnub tuag.

6

Kuv lub xub pwg ris nra hnyav heev, tsis kam tos ntxiv li lawm.

Kuv lub siab me tiag tiag li, txawm li ntawd los kuv tseem tau txais Koj txoj kev hlub thiab.

Kuv khaws Koj txoj kev khuv leej, ua rau kuv lub neej raug ua zoo tiag log lawm.

Kuv yuav ua kom tiav Koj lub siab nyiam thiab ua neej raws li noob neej lub neej tiag tiag.

Ntau xyoo uas muaj cua thiab nag, yog ib txoj kev uas toog ntsej hauv lub neej—

nyob rau hauv txoj kev iab thiab kev xyiv fab, los sis tab txawm mus txog ntua hnub tuag los, kuv yeej tsis yws ib los li.

Vim yog ntau xyoo uas muaj cua thiab nag, Koj txoj kev hlub thiaj li tau nyob nrog kuv thaum kuv mus rau tom ntej.

Kuv yuav ua lub siab ncaj ncees rau Koj, thiab tuag yam tsis khuv xim li.

Qhov Dhau Los: 145 Los Ntawm Cua thiab Nag

Ntxiv Mus: 147 Zaj Nkauj ntawm Lub Siab Tiag

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No