206 Kuv Yuav Tsis Tawm Ntawm Vajtswv Ntxiv Lawm

1

Tom qab uas kuv tau rais los ua ib tug ntseeg Vajtswv, kuv tau nrhiav kev nplua nuj, tig kuv lub nraub qaum rau Nws kom rov tig tau mus rau lub ntiaj teb.

Kuv tau siv kuv lub sij hawm maj nroos mus rau sab cev nqaij daim tawv, ua rau kuv lub siab thiab lub cev ob qho puav leej sab heev li.

Nyob rau lub sij hawm ntawd tsis muaj Vajtswv, kev tsim txom yog kuv tus phooj ywg xwb.

Kuv tau poob mus rau hauv kev tsaus ntuj, thiab kuv lub siab puv nkaus kev phem.

Tsuas yog tom qab Vajtswv txoj kev rau txim thiab kev qhuab ntuas uas nruj tsiv xwb kuv thiaj li tau los pib xav txog kuv tus kheej.

Kuv yeej tsis tau mob siab los raws Nws tiag tiag li; kuv yeej tsis tau saib Nws tej lus kom muaj nqis.

Thaum kuv tig kuv lub nraub qaum rau txoj kev ntseeg thiab kev ncaj ncees lawm, kuv tau ua rau Vajtswv tu siab heev. Kuv nug kuv tus kheej tias: kuv lub siab nyob rau qhov twg?

Kuv yeej tsis muaj kev huab hwm Vajtswv li; txawm hais tias kuv twb tau ua txhaum Nws tus yam ntxwv lawm los, kuv yeej tsis quav ntsej kiag li.

2

Vim yog Nws txoj kev txiav txim thiab kev rau txim, kuv thiaj li tau pom tseeb txog kuv tus yeeb yam ntxeev siab rau-Vajtswv.

Kuv tau txhos caug ntua rau ntawm Nws lub xub ntiag, uas tau kov yeej los ntawm kev thim xav, uas muaj kev txhaum thiab kev txaj muag puv nkaus.

Kuv txoj kev tawv ncauj thiab kev ntxeev siab tau ua rau Vajtswv mob siab los lawm zuj zus; kuv yuav ua li cas tshem tau txhua yam kev txaj muag uas kuv tau ua lawm hauv kuv lub siab tawm mus?

Nws yog Vajtswv txoj kev hlub tshua thiab kev muaj siab hlub uas tau muab lub hwj tsam rau kuv los lees txim,

tso cai rau kuv rov qab los rau hauv Nws lub tsev thiab los ua kuv lub luag hauj lwm ib zaug ntxiv.

Thaum tau saj txog Vajtswv txoj kev hlub uas tseeb tiag lawm, ua rau kuv paub tias kuv tshuav Nws nqi ntau npaum li cas.

Ua rau kuv paub tias muaj kev ncaj ncees thiab kev muaj hwj chim tshaj plaws nyob rau hauv Nws tus yam ntxwv, nrog rau kev hlub tshua thiab kev muaj siab hlub.

Kuv tau muab ib lub hom phiaj tshiab rau kuv tus kheej lawm: los pib dua tshiab, them rov qab rau Vajtswv txoj kev hlub, thiab ua pov thawj rau Nws.

Qhov Dhau Los: 205 Txoj Saw Hlau Xauv

Ntxiv Mus: 207 Kuv Tau Kov Yeej Los Ntawm Vajtswv Cov Lus

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No