273 Kuv Yuav Tsis So Kom Txog Thaum Kuv Tau Qhov Tseeb Tso

Hu nkauj thooj txhij

Kuv qhia meej hais tias Khetos yog qhov tseeb, txoj kev, thiab txoj sia. Kuv yuav tsis so kom txog ntua thaum kuv paub hais tias Vajtswv nyob rau hauv lub neej no lawm.

Yog hais tias kuv ris tsis taus kuv qhov kev txom nyem, kuv yuav tsis muaj hnub zoo tsim nyog raug hu ua ib tug tib neeg li. Yog hais tias kuv tsis muaj cuab kav them Vajtswv txoj kev hlub rov qab, kuv yuav tsis muaj cuab kav fim tau nws li.

1

Txoj Lus tshwm nyob rau hauv cev nqaij daim tawv ces yog Vajtswv Nws Tus Kheej kiag. Nws yog tus Vajtswv uas muaj qab hau, yug los ua neeg nyob rau tiam kawg.

Ua ntej sij hawm pib, Nws twb xub npaj kuv qhov kev yug nyob rau hauv tiam kawg lawm. Los ntawm txoj kev txeeb tau thiab kev cawm dim, Nws tau muab Nws txoj sia pub rau kuv.

Vajtswv tau txiav txim rau noob neej tus yeeb yam muaj kev ntxaum lawm. Nws tau muab lawv lub ntsej muag txaus txaus ntshai thiab phem lim hiam nthuav tawm cuab lug.

Kuv poob ntsej muag, tsis muaj chaw nkaum li; kuv txaj muag kawg nkaus, thiab paub hais tias kuv ces tsuas yog ib teg niag hmoov av xwb.

Kuv tsis tshuav dab tsi yuav khav txog li lawm. Kuv nyo hau pua lua rau hauv av, kuv lub siab raug txeeb tau lawm.

2

Kuv tau los paub kuv tus kheej los ntawm Vajtswv txoj kev txiav txim thiab pom kuv qhov kev qias vuab tsuab tob thiab qhov kev tsis muaj nuj nqis tsim nyog ua dej num rau Nws.

Vajtswv qhov kev ncaj ncees thiab kev dawb huv nthuav qhia txog kuv txoj kev tsis mloog lus, thiab kuv haj yam ntxub kuv tus kheej txoj kev coj phem thiab txoj kev phem ntawd tshaj.

Vajtswv txoj sia kiag ces yog qhov tseeb. Kuv lub siab nqhis qhov tseeb kawg; kuv yuav rau siab ntso ua kom muaj kev nce qib lawm tom ntej.

Paub hais tias Vajtswv tshoov siab rau kuv kom caum nrhiav txoj sia. Ua neej raws Nws tej lus mas yog ib qho koob hmoov loj kawg nkaus.

Kuv txaus siab yuav muab kuv txoj sia cob fij kiag rau txoj kev hlub Vajtswv; nws ua rau kuv txaus siab hais tias kuv muaj peev xwm ua tim khawv rau Vajtswv.

Qhov Dhau Los: 272 Yuav Kom Muaj Txoj Sia Nyob Ces ib tug Neeg Yuav Tsum Muaj Qhov Tseeb

Ntxiv Mus: 274 Lees Paub Tias Khetos Yog Qhov Tseeb Mus Tag Ib Txhiab Ib Txhis

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No