228 Yav Dhau Los Chob Kuv Zoo Li ib Rab Ntaj Hlais

1 Thaum kuv xav txog kuv txoj kev ntseeg tus Tswv zoo li cas, kuv hnov lees txhaum rau kuv tej kev ua dhau los. Kuv tsis nyiam kiag li rau txoj kev tsis kam lees txais uas kuv muaj rau Vajtswv txoj dej num hauv tiam kawg, thiab kuv mas khuv xim tsis txawj tag. Thaum ntawd, kuv tau npau suav txhua hnub txog qhov tus Tswv rov los, xav kom tag nrho kuv lub siab tau txais qhov zoo nkag los rau lub chaws saum ntuj ceeb tsheej. Txawm li cas los xij, thaum tus Tswv tau los khob rau ntawm lub qhov rooj thiab txoj kev cawm dim ntawm tiam kawg tau los txog lawm, kuv tsis kam lees txais nws lawm. Piv txwv tias kuv ntseeg Vajtswv txhais tau tias yog kev ntseeg phau Vajluskub, kuv tau xav txog Nws rau yam uas raug sau rau hauv. Kuv tau hais lus tsis muaj paus ntsis, txiav txim Vajtswv txoj dej num yam tsis muaj qab hau, tsis muaj lub siab xav nrhiav. Kuv tau ua dej num npog rau pawg ntseeg, cheem tsum cov ntseeg los ntawm kev nrhiav thiab kev tshuaj ntsuam xyuas txoj hau kev tseeb. Txhawm rau tuav kuv tus kheej lub npe thiab lub meej mom, kuv tau saib xyuas cov ntseeg kom nyob rau ntawm kuv tus kheej xib teg. Kuv yeej tsis xav hauv nruab siab tias kuv yuav ua dej num rau Vajtswv los tau npaum li no lub xyoos tsuas yog kom rais los ua ib tug thawj tawm tsam Nws xwb. Kuv tej kev txhaum uas tshem tawm tsis tau ua rau kuv mob tsis muaj hnub xaus.

2 Kuv mas ntxeev siab thiab tawm tsam tshaj, tab sis Vajtswv tseem qhia txoj kev hlub tshua thiab tau sim txhua yam los cawm kuv thiab. Nws tau khob cov qhov rooj ntawm kuv lub siab nrog Nws cov lus ntau ntau zaus ua ntej cov lus nchav pib mus rau cov lus mos muag. Tam sim no kuv tau lees txais txoj kev txiav txim thiab kev rau txim ntawm Nws cov lus lawm, thiab pom tias kuv mas ruam thiab dig muag ua luaj. Tib neeg ntiag teb tsis muaj peev xwm to taub puv npo txhua yam zoo uas Vajtswv muaj thiab yog. Vajtswv txoj dej num mas yeej tsis cuam tshuam rau ib txoj kev cai dab tsi hlo li; nws ib txwm nce qib tas li. Txawm li cas los xij, kuv cais nws rau yam uas raug sau rau hauv phau Vajluskub; kuv mas khav theeb yam tsis txaus ntseeg li. Cov ntseeg coob leej tau plam cov sij hawm tau txais txoj kev cawm dim vim kuv txoj kev cuam tshuam. Txawm tias kuv tau ntseeg Vajtswv lawm los xij, qhov tseeb kuv tau sib tw nrog Nws rau cov neeg Nws xaiv. Kuv mas thiaj li yog neeg Falixis niaj hnub tam sim no tiag tiag. Kuv yuav tsum raug foom phem rau kuv tej kev ua, tab sis Vajtswv tseem muab lub hwv tsam rau kuv los thim siab lees txhaum. Tam sim no ces kuv pom Nws txoj kev hlub tiag tiag lawm, kuv haj yam hnov tias kuv tshuav Nws nqi ntau heev.

Hu nkauj thooj txhij: Au Vajtswv, kuv tau ntseeg Koj tab sis tsis paub Koj, thiab kuv tau tawm tsam thiab tau txiav txim Koj lawm. Kuv mas thiaj yog kiag Ntxwgnyoog tus neeg lawm, tsim tsim nyog rau Koj txoj kev hlub tshua thiab txoj kev cawm dim li. Au Vajtswv, kuv yuav thim siab lees txhaum thiab kam lees txais Koj txoj kev txiav txim. Kuv yuav caum raws qhov tseeb nrog txhua tus xeeb ceem ntawm kuv qhov ua neeg, ua kuv tes dej num kom muaj tiav, thiab pauj Koj txoj kev hlub.

Qhov Dhau Los: 227 Tau Txais Qhov Tseeb Los Ntawm Txoj Kev Ntseeg Vajtswv Yog Muaj Nqis Tshaj Plaws

Ntxiv Mus: 229 Kev Tsom Saib Yus Tus Kheej Qhib Txoj Kev Mus Tom Ntej

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No