33 Qhuas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus Qhov Kev Yeej

1

Hu ib zag nkauj qhuas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus.

Cia kom lub suab nkauj ya hauv txhua txhua lub siab tuaj.

Qhuas Vajtswv tus uas rais los muaj cev nqaij daim tawv nyob hauv ntiaj teb,

hais tawm qhov tseeb los yaug thiab cawm tib neeg.

Peb hnov Nws lub suab thiab pom Nws tshwm sim.

Nrog rau lub siab uas muaj kev zoo siab puv npo, peb rov qab los rau hauv Vajtswv lub tsev.

Peb noj thiab haus Vajtswv tej lus, xyiv fab rau tus Ntsujplig tes hauj lwm.

Peb to taub qhov tseeb thiab peb lub siab ces dim kiag lawm.

Vajtswv tej lus: tib qho tseeb xwb, txoj kev ntawm txoj sia ntev dhawv mus ib txhis.

Peb zoo siab rau ib lub neej tshiab tim-ntsej-tim-muag nrog Vajtswv.

Xi-oo qw qhuas, vim Vajtswv lub nceeg vaj twb los rau ntiaj teb lawm.

Peb qhuas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus rau Nws qhov kev yeej,

rau Nws qhov kev yeej, rau Nws qhov kev yeej.

2

Hu ib zag nkauj qhuas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus.

Cia lub suab nkauj hu tawm peb txoj kev hlub rau Nws.

Qhuas Nws txoj kev txiav txim ncaj ncees uas yaug thiab cawm peb.

Kev lees txais Nws txoj lus qhov kev txiav txim, ces peb rais mus ua cov neeg tshiab lawm.

Peb raug ntxuav kom dawb huv thiab raug kev sim siab,

tab sis peb tus moj yam qias vuab tsuab tau hloov lawm.

Peb xyaum ua qhov tseeb thiab ua neej nyob rau hauv txoj kev kaj.

Raug tso dim thiab muaj kev ywj pheej lawm, peb hlub Vajtswv yam ua siab dawb paug.

Tag nrho tib neeg mloog Vajtswv lus, qhuas Nws ua ke,

vim peb paub Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, muaj lub siab hwm-Vajtswv,

peb tau muab Ntxwgnyoog ntiab tawm thiab tau Vatswv txoj kev cawm dim lawm.

Peb qhuas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus rau Nws qhov kev yeej,

rau Nws qhov kev yeej, rau Nws qhov kev yeej, rau Nws qhov kev yeej.

3

Hu ib zag nkauj qhuas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus.

Cia lub suab nkauj ua kom ntiaj teb co qig txoog.

Qhuas Vajtswv tej lus uas qhia kom pom Nws lub hwj chim loj kawg nkaus,

uas tua yeej Ntxwgnyoog thiab tsim tau ib pab neeg yeej,

uas tseb mus thoob plaws txhua lub teb chaws thiab txhua daim av.

Khetos lub nceeg vaj ncaj ncees tshwm sim lawm.

Vajtswv tej lus muaj hwj chim tswj lub ntiaj teb.

Txhua lub teb chaws, txhua haiv neeg pe hawm Vajtswv ua ke.

Tag nrho Vajtswv cov neeg xyiv fab hlo rau ntuj ceeb tsheej tej koob hmoov nyob rau hauv ntiaj teb.

Txhua yam zoo siab hlo, vim Vajtswv tes hauj lwm loj tau raug ua tiav hlo lawm.

Nws lub yeeb koob ci ntsa paug thoob plaws lub ntuj.

Yog vim li ntawd ntuj ceeb tsheej thiab lub ntiaj teb thiaj li zoo li tshiab tag nrho lawm.

Peb qhuas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus rau Nws qhov kev yeej, rau Nws qhov kev yeej.

Hu ib zag nkauj qhuas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus.

Txhua yam zoo siab ua ke, Vajtswv tau rov los yam li tus yeej lawm.

Hu ib zag nkauj qhuas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus.

Txhua yam zoo siab ua ke, Vajtswv tau rov los yam li tus yeej lawm.

Qhov Dhau Los: 32 Peb Pe Hawm Koj, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus Uas Yug Los Ua Neeg

Ntxiv Mus: 34 Nyob Ib Puag Ncig Ntawm Lub Zwm Txwv, Seev Cev Ib Puag Ncig

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No