203 Tej Kev Cuam Tshuam Ntawm Ib Tug Tib Neeg-Uas Xav Kom Lwm Tus Kaj Siab

1

Kuv tau txais ntxwgnyoog ib txoj kev kawm los thaum yau lawm. thiab tej tswv yim ntawm Ntxwgnyoog yog kuv lub hauv paus kev ntseeg.

Kuv tau taug kev hauv nruab nrab, uas muaj mob ntau yam tsis yog los tawm tsam ib leeg tus twg.

Kuv muaj lub ntsej muag luag ntxhi xwb thaum saib xyuas tib neeg, kuv tus cwj pwm mas txeev sov so xwb,

txawm li ntawd los tsis muaj leej twg tuaj yeem qhia tau kuv tej kev xav hauv siab kiag li.

Kuv pom tshab tej yam, tiam sis yeej tsis hais txog tej ntawd hlo li; txawm hais tias cov lus nyob rau ntawm kuv ob daim di ncauj los, kuv yeem nyob ntsiag to xwb.

“Cov tib neeg paub tab tiv thaiv lawv tus kheej” tau rais los ua kuv tus qauv rau txoj kev saib xyuas tib neeg nyob rau hauv lub ntiaj teb no lawm.

Nyob rau ntu nruab nrab ntawm txoj kev ncaj ncees thiab kuv tus kheej tej kev ntshaw, kuv tswj tsis tau kuv tus kheej lawm ces kawg xaiv qhov tom qab lawm xwb.

Tib neeg hu kuv tias “yog tus neeg zoo,” tiam sis kuv tsis tuaj yeem tshem tau kuv tus kheej tawm ntawm txoj kev txhaum hauv kuv lub siab kiag li.

2

Tom qab uas ntseeg Vajtswv los tau ntau xyoo lawm, kuv tseem ua kuv lub luag hauj lwm rawm nraim li kuv tus kheej lub tswv yim rau kev ua neej.

Kuv pom txoj kev rhuav tshem tau rhuav tshem pawg ntseeg tej kev ntshaw, tiam sis kuv tsis muaj cuab kav ua raws li cov qauv kiag li.

Kuv muab txoj kev phem los tiv thaiv kuv tus kheej, tawm tsam Vajtswv tus yam ntxwv.

Qhov uas kuv poob rau hauv txoj kev tsaus ntuj, qhov chaw uas kuv nti txom nyem ntsuav mas Vajtswv ntxub tshaj plaws li.

Txhua lo lus ntawm Vajtswv txoj kev txiav txim dhia tawm tsam kuv lub siab.

Tsuas yog los ntawm cov lus ntawd txoj kev qhia tshwm uas hnyav heev xwb kuv thiaj li pom kuv tus yeeb yam ntxwgnyoog yam tseeb heev.

Kuv yog tus neeg muab hlob thiab liam heev, kuv yog ib tus neeg ncauj lus zoo siab phem, ntxeev siab rau Vajtswv lub sij hawm twg los tau yam yooj yim heev.

Tseeb tiag, Kuv yog ib tus neeg uas raug Ntxwgnyoog siv, yog tus uas tsis muaj kev paub txog txoj kev ncaj ncees, yog tus uas rov qab ua rau kuv tus kheej thiab lwm tus raug mob. 

3

Tom qab uas paub txog txoj kev txiav txim lawm, ua rau kuv tau pom kuv lub ntsiab tseeb kiag lawm: kuv yog ib tug tib neeg-uas xav kom lwm tus kaj siab.

Kuv tau haub tau dag ntxias, thiab tsis muaj kev huab hwm Vajtswv kiag li. Kuv muaj peev xwm ua kev phem thiab tawm tsam Vajtswv.

Kuv ntxub kuv tus kheej uas muaj kev txhaum ntau heev uas ua rau nws nyuaj uas yuav ua kom ncaj ncees.

Kuv haj yam ntxub kuv tus kheej ntxiv, thiab xav los hloov siab lees txim kom sai li sai tau lawm xwb.

Vajtswv lub ntsiab tseeb mas tso saib tau thiab ncaj ncees. Nws hlub cov uas muaj lub siab ncaj ncees.

Kuv xav tig kuv lub nraub qaum rau Ntxwgnyoog es los hlub Vajtswv kom tag nrho kuv lub siab.

Kuv yuav ua ib tus neeg uas muaj lub siab ncaj ncees, nrhiav qhov tseeb hauv txhua yam thiab ua neej raws li Vajtswv tej lus.

Kom muaj lub siab ncaj ncees, kom qhib siab lug, kom paub yam tsim nyog hlub thiab yam tsim nyog ntxub—qhov no yog qhov uas tau txais koob hmoov ntau tshaj plaws los ntawm Vajtswv.

Cov tib neeg uas muaj lub siab ncaj ncees yog cov uas muaj tus yam ntxwv zoo li tib neeg; lawv tsim nyog nyob hauv txoj kev kaj mus ib txhis li.

Qhov Dhau Los: 202 Vajtswv Txoj Kev Hlub Tsa Kuv Lub Siab Tsim Dheev Los

Ntxiv Mus: 204 Kev Tsa ib Tug Neeg Siab Zoo Sawv Los

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No