271 Kuv Yuav Sawv Nrog Lub Zog

1

Paub Vajtswv tus moj yam ncaj ncees,

kuv txoj kev hlub Vajtswv thiaj nrhau cag.

Tsis hais kuv yuav tau txais koob hmoov los sis raug teeb meem

los puav leej yog Vajtswv xub npaj tseg lawm xwb.

Kev txiav txim, kev rau txim thiab kev sim siab

los ntxuav kuv txoj kev hlub kom dawb huv.

Tib neeg tej kev swb yog ib qho sawv daws yeej muaj

thiab tsis yog qhov ua kom ceeb kom ntshai li.

Txawm hais tias Nws tej lus hnyav hnyav nkaug li ib rab ntaj,

los Vajtswv lub siab yeej ib txwm zoo.

Ua cas kuv thiaj yuav tsis kam lees cov tshuaj iab

ua zoo rau kuv txoj sia?

Los ntawm Vajtswv txoj kev rau txim thiab kev txiav txim,

ces kuv thiaj tau hnov Vajtswv txoj kev hlub tiag.

Nws tes hauj lwm cawm noob neej mas yeej muaj tiag,

kuv lub siab hais lus qhuas rau Vajtswv,

kuv lub siab hais lus qhuas rau Vajtswv.

2

Cov tib neeg uas khav theeb thiab txawj dag

ces yeej raug xaiv tseg kom dawm thiab ntog.

Txawm hais tias kuv ua dej num rau Vajtswv, los kuv tseem tawm tsam Nws thiab.

Kuv tsim nyog raug Nws txoj kev rau txim lawm.

Txawm hais tias kev txiav txim yuav ua moj loj rau kuv,

los nws yog qhov uas kuv txoj sia tim tsum.

Kuv paub tseeb hais tias Vajtswv yeej ncaj ncees,

ces yog li ntawd kuv lub siab thiaj hais lus qhuas.

Qhov uas kuv tau raug txiav txim thiab rau txim los ntawm Vajtswv

ces yog ib lub meej mom uas Nws muab pub.

Yog hais tias kuv yws los sis tawm tsam Nws,

ces kuv yuav tsis zoo tsim nyog rau Nws txoj kev hlub li.

Cov noob neej qias vuab tsuab ces tsis muaj qhov tseeb li,

tsuas muaj Ntxwgnyoog tus moj yam puv nkaus xwb.

Kuv muaj txoj sia hnub no ces tsuas yog ua tsaug rau

Vajtswv txoj kev cawm dim uas ncav sij hawm, Vajtswv txoj kev cawm dim uas ncav sij hawm.

3

Petus tus ntsuj plig yog qhov qauv quag

rau qhov uas noob neej tsim nyog ua.

Tib neeg yuav hlub Vajtswv tau tob npaum li cas,

kuv yuav ua tiag hlub Nws kom puv npo.

Xav tau koob hmoov, ua luam nrog Vajtswv,

nyob rau thaum kawg, ces tib neeg yuav dawm ntog.

To taub qhov tseeb thiab raug yaug kom dawb huv,

ces kuv muaj kev thaj yeeb nyob hauv kuv lub siab lawm.

Ntseeg Vajtswv, hlub Vajtswv, mloog Vajtswv lus,

qhov no yog tib neeg tes dej num tiag tiag.

Raug rau txim thiab txiav txim rau

ces ua rau kuv txoj kev hlub rau Vajtswv haj yam ruaj khov tuaj.

Tsis hais Vajtswv yuav qhuab ntuas kuv li cas li,

kuv yeej tseem yuav qhuas Nws txoj kev ncaj ncees.

Kuv txoj kev npau suav ces yog muaj peev xwm paub Vajtswv.

Tsis muaj ib yam dab ntsi ntxiv lawm uas kuv yuav thov,

Tsis muaj ib yam dab ntsi ntxiv lawm uas kuv yuav thov.

4

Tau raug txiav txim rau

thiab tau saj Vajtswv txoj kev hlub, ces kuv yuav rov sawv dua ib zaug ntxiv.

Kuv tsis muaj lub ntsej muag yuav ntsib Vajtswv,

tab sis kuv yuav peem tiag tiag rau kuv tus kheej ib zaug ntxiv.

Kuv to taub Vajtswv txoj kev xav lawm,

Nws txoj kev hlub txhawb kom kuv mus lawm tom ntej.

Tsis hais tej kev sim siab thiab kev txom nyem yuav loj npaum li cas li,

kuv yuav ua ib tug tim khawv kom khov.

Koob hmoov los sis kev nyuaj siab yeej tsis ua li cas hlo li.

Vajtswv lub yeeb koob yog txhua yam.

Zoo ib yam li Petus, kuv yuav muab txoj kev hlub loj tshaj plaws rau Vajtswv.

Thiab thaum kuv tuag, ces kuv yuav so yam kaj siab lug.

Kuv yuav ua raws li Vajtswv qhov kev txiav txim yam tsis muaj kev xaiv li.

Ua kom haum Vajtswv siab yog tus yawm sij.

Yuav hlub Vajtswv thiab yuav taug Nws txoj kev

ces yog tib neeg qhov meej mom loj tshaj plaws, tib neeg qhov meej mom loj tshaj plaws.

Qhov Dhau Los: 268 Kuv Txaus Siab Zwm Rau Vajtswv Txoj Dej Num

Ntxiv Mus: 272 Yuav Kom Muaj Txoj Sia Nyob Ces ib tug Neeg Yuav Tsum Muaj Qhov Tseeb

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No