205 Txoj Saw Hlau Xauv

1

Kuv txhawj xeeb txog kuv lub meej mom hauv lwm tus lub siab.

Kuv nyiam kom lwm tus vam khom kuv, thiab kuv xyiv fab heev thaum sawv daws huab hwm kuv.

Kuv tsuas yog tiv kev txaj muag thiab ua hauj lwm hnyav kom tau ua ntej thiab tshaj lwm tus xwb.

Qhov no tau dhau los ua txoj saw hlau xauv kuv, khi kuv tas li lawm.

2

Kuv twb ntseeg Vajtswv los tau ntau lub xyoo lawm, tiam sis kuv yeej tseem sib tw thiab nyiam nthuav tawm kom lwm tus paub.

Thaum kuv qhuab qhia tej zaj lus txog sab ntsuj plig los cuab thiab dag ntxias lwm tus, mas muaj cua kub lug xwb.

Nyob rau hauv kuv txoj kev ncauj lus zoo siab phem mas, kuv twb tau tawm tsam Vajtswv tus yam ntxwv los ntev lawm, thiab tau raug Nws ntxub thiab tsis lees paub txog.

Kuv tau poob mus rau hauv txoj kev tsaus ntuj thiab tau saj txoj kev tsim txom uas raug khi los ntawm lub koob meej thiab txoj hmoo tob heev li.

3

Vajtswv cov lus chob kuv lub siab zoo li ib rab ntaj ob sab ntse,

Nthuav kuv tus yeeb yam tawm thiab phua qhib kuv lub siab phem.

Kuv pom txoj kev khav theeb ntawd, txoj kev qhuas tias yus tus kheej tseem ceeb, thiab ib txoj kev ntshaw lub hwj chim tau rais los ua kuv tus yeeb yam lawm.

Vim yog txoj kev ua txhua yam kom txeeb tau chiv meem, thiaj li ua rau kuv plam txoj kev xav zoo thiab laj thawj lawm.

4

Khetos yog tus zoo tshaj plaws thiab muaj koob meej, txawm li ntawd los Nws txo hwj chim, thiab yeej tsis nthuav tawm kom lwm tus paub hlo li.

Kuv yog hmoov av, qis thiab tsis tseem ceeb kiag li, txawm li ntawd los kuv tseem muaj lub siab hlob thiab qhuas tias kuv tus kheej ncaj ncees.

Thaum paub tias Vajtswv tus yam ntxwv mas ncaj ncees, dawb huv, thiab ntxim hlub lawm, ua rau kuv tsis muaj chaw nkaum kuv txoj kev txaj muag kiag li.

Ua rau kuv paub tias kuv qias vuab tsuab npaum li cas; kuv tsis muaj noob neej tus yam ntxwv ib qho hlo li.

5

Thaum paub txog txoj kev txiav txim ntawm Vajtswv cov lus lawm, ua rau kuv txhos caug ua ntsej muag ti nkaus hauv av rau ntawm Nws lub xub ntiag.

Kuv twb tau txiav txim siab los ua dej num pab Nws thiab ua kom tiav kuv lub luag hauj lwm lawm, kuv ob txhais ko taw sawv khov kho rau hauv av.

Vim yog txoj kev tso kuv sab cev nqaij daim tawv tseg thiab los xyaum ua qhov tseeb, kuv tus yam ntxwv ntxwgnyoog thiaj li raug ntxuav dawb huv lawm.

Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim tau cawm kuv lawm; kuv thov ua tsaug thiab qhuas Vajtswv!

Qhov Dhau Los: 204 Kev Tsa ib Tug Neeg Siab Zoo Sawv Los

Ntxiv Mus: 206 Kuv Yuav Tsis Tawm Ntawm Vajtswv Ntxiv Lawm

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No