67 Hu Nkauj thiab Seev Cev Qhuas Vajtswv

Khetos ntawm tiam kawg tau tshwm sim

los ua tes dej num thiab cawm tib neeg.

Vajtswv txoj kev hlub raug qhia tshwm los ntawm Nws txoj kev qhia,

kev ywg dej, kev pub noj pub haus.

Vajtswv cov lus ua rau sov siab thiab muaj hwj chim.

Thiab lawv kov yeej peb lub siab.

Peb noj, haus, xyiv fab Nws cov lus.

Peb tab tom koom lub rooj noj rooj haus.

Peb pe hawm rau ntawm Nws cov lus.

Thiab peb xav txog tej ntawd ib yam nkaus thiab.

Tus Vajntsujplig qhia peb.

Ces peb to taub qhov tseeb.

Peb txiav tawm ntawm peb lub ntiaj teb.

Peb ua peb tes dej num.

Nkag mus rau hauv Vajtswv lub teb chaws—

Nws yog ib qho koob hmoov loj tshaj!

Hu nkauj thiab seev cev qhuas Vajtswv

Hu nkauj thiab seev cev qhuas Vajtswv

Ua Vajtswv tsaug rau txoj kev qhia peb

kom taug txoj kev ntawm lub neej.

Peb xyiv fab Vajtswv cov lus txhua hnub.

Peb nyob rau hauv Nws xub ntiag.

Peb yeej yuav tsis tso tseg txoj kev qhua

Vajtswv txoj kev ncaj ncees!

Vajtswv cov lus mas zoo li ib rab ntaj ntse.

Peb tus yeeb yam tau coj peb los rau qhov kaj.

Peb txoj kev khav theeb thiab tsab ntse

raug qhia tshwm rau qhov kaj lawm.

Los ntawm txoj kev txiav txim, peb paub peb tus kheej.

Peb raug yaug kom dawb huv, peb raug tsim ua neeg tshiab.

Peb ua txoj dej num ua ke sib haum xeeb.

Peb poob thiab ntog thiab nrhiav qhov tseeb.

Vajtswv cov lus, qhov tseeb, mas muaj nuj nqis tshaj.

Tsuas yog lawv nkaus xwb thiaj li muaj peev xwm yaug peb kom dawb huv tau.

Tau khiav dim los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias,

ces peb muaj peev xwm tau txais Vajtswv txoj kev qhuas.

Hu nkauj thiab seev cev qhuas Vajtswv

Hu nkauj thiab seev cev qhuas Vajtswv

Ua Vajtswv tsaug rau txoj kev qhia peb

kom taug txoj kev ntawm lub neej.

Peb xyiv fab Vajtswv cov lus txhua hnub.

Peb nyob rau hauv Nws xub ntiag.

Peb yeej yuav tsis tso tseg txoj kev qhua

Vajtswv txoj kev ncaj ncees!

Paub tseeb tias Khetos yog qhov tseeb,

peb txiav txim siab caum raws.

Peb ua tim khawv rau Vajtswv,

qhia txoj kev fij rau tiag tiag.

Tsis muaj kev thuam los sis kev iab liam

dab tsis yuav ua rau peb tig rov qab.

Peb ua peb tes dej num kom Vajtswv txaus siab,

thiab Vajtswv lub yeeb koob thiaj li yuav xub los ua ntej.

Hu nkauj thiab seev cev qhuas Vajtswv

Hu nkauj thiab seev cev qhuas Vajtswv

Ua Vajtswv tsaug rau txoj kev qhia peb

kom taug txoj kev ntawm lub neej.

Peb xyiv fab Vajtswv cov lus txhua hnub.

Peb nyob rau hauv Nws xub ntiag.

Peb yeej yuav tsis tso tseg txoj kev qhua

Vajtswv txoj kev ncaj ncees!

Txawm tias peb tau ntsib txoj kev txhom los xij,

peb tsis ntshai Ntxwgnyoog.

Txawm tias txoj kev quab yuam loj tshaj los xij,

peb yuav coj ncaj ncees kom mus txog thaum kawg.

Los ntawm tej kev sim siab thiab los ntawm tej kev mob,

peb txoj kev hlub rau Vajtswv yaj yam ruaj khov ntxiv.

Peb tso tus zaj loj liab ploog tseg

thiab ua tim khawv nrov ntxhe ntws.

Hu nkauj thiab seev cev qhuas Vajtswv

Hu nkauj thiab seev cev qhuas Vajtswv

Ua Vajtswv tsaug rau txoj kev qhia peb

kom taug txoj kev ntawm lub neej.

Peb xyiv fab Vajtswv cov lus txhua hnub.

Peb nyob rau hauv Nws xub ntiag.

Peb yeej yuav tsis tso tseg txoj kev qhua

Vajtswv txoj kev ncaj ncees!

Qhov Dhau Los: 66 Ua Tsaug rau Lub Neej Tshiab nyob hauv lub Nceeb Vaj

Ntxiv Mus: 68 Txoj Kev Xyiv Fab nyob hauv Teb Chaws Khana-as

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No