157 Muaj Ib Pawg Tib Neeg Zoo Li No

1

Peb tau koob hmoov uas tau hnov Vajtswv lub suab thiab tau mus koom rooj mov saum ntuj ceeb tsheej.

Peb noj thiab haus Vajtswv cov lus thiab sib qhia txog qhov tseeb; pawg ntseeg lub neej muaj kev lom zem tshaj qhov piv tau.

Peb tau nkag siab txog qhov tseeb thiab muaj kev ywj pheej lawm; peb hu nkauj thiab seev cev, thiab qhuas Vajtswv los ntawm txoj kev mob siab tshaj plaws.

Lub nroog dawb huv saum ntuj ceeb tsheej tau los rau lub ntiaj teb lawm; peb nyob rau hauv ib lub txaj me me uas muaj kev zoo siab.

2

Ib tug tub ceev xwm lub suab tsheb nrov ib ntu kev deb. Cov tub rog ntawm tus zaj loj liab ploog tau tsoo los ntawm lub qhov rooj. 

Vim yog muaj ib rab phom, lawv thiaj qhia rau txhua tus kom nres, tiam sis peb txhua tus khiav tawg tas mus rau txhua txoj kev. 

Peb sib sau ua ke li ib txwm tuaj noj thiab haus Vajtswv cov lus. Cov tib neeg uas tais caus ntshai lawv cov tswv yim heev li.

Cov uas xav tau Vajtswv tiag tiag lawv rau siab ntso mus tom hauv ntej txawm tias yuav raug kev phom sij—muaj cov uas muaj peev xwm taug txoj kev nqaim no.

3

Txoj kev sim siab ntawm cov neeg uas ua Vajtswv tes dej num tsoo peb lub siab; vim yog txoj kev lim tib neeg kom dawb huv peb cov kua muag thiaj li ntws mus rau hauv tej dej ntws. 

Peb cog lus ua lub siab ncaj ncees los ua dej num kom mus txog hnub kawg, thiab vim yog peb txoj kev tag kev cia siab peb thiaj li pom Vajtswv txhais tes. 

Thaum peb txaus siab hlo los pab ua dej num, peb dhau los ua Vajtswv cov tib neeg lawm; kev xyiv fab thiab kev quaj ntsuag los nyob ua ke, ua rau peb hnov tias peb tshuav Vajtswv nuj nqis.

Nyob rau hauv txoj kev hlub Vajtswv no, peb txhua tus tau txiav txim siab los hlub Nws tiag tiag lawm. 

4

Vajtswv cov lus qhia ib nqe tag ib nqe tuaj zoo ib yam li los nag los txiav txim rau peb. Cov lus ntawd chob peb lub siab zoo ib yam li ib rab ntaj ntse.

Txhua yam tau kov yeej lawm, cia li ua ntsej muag ti nkaus hauv av, ua neej nyob rau hauv txoj kev tsim txom uas qhia tsis tau qhov mob hlo li. 

Peb yog cov tshauv xwb thiab peb txoj kev txaj muag dhau qhov uas yuav ris tau lawm. Qhov tseeb ntawm peb txoj kev qias vuab tsuab tau raug muab nthuav tawm tag nrho lawm. 

Peb twb tau nkag siab qhov tseeb thiab tau los paub txog peb tus kheej lawm, peb thiaj li lees txais Vajtswv txoj kev coj yam tsis muaj lus yws li. 

5

Txoj kev txiav txim ntawm Vajtswv cov lus tau ua rau kuv ntseeg tag nrho; vim yog tej kev sim siab thiab kev txom nyem, kuv thiaj li tau txais txoj kev hlub ntawm txoj kev cawm dim. 

Kuv txoj kev ntseeg loj zuj zus tuaj, kuv muaj txoj kev ntseeg tseeb, thiab kuv qhuas Vajtswv txoj kev uas muaj hwj chim loj kawg nkaus thiab tswv yim. 

Vim yog tej kev sim siab thiab kev txom nyem, Kuv thiaj li cia siab rau Nws. Txoj kev yug los ua neeg yog tus Vajtswv uas muaj qab hau. 

Kuv tsis tuaj yeem tawm ntawm txoj kev tseeb mus. Tus “neeg ua Vajtswv tes dej num” twb dhau los ua kuv tus phooj ywg zoo lawm.

6

Kuv twb tau txiav txim siab los ua ib tus neeg tshiab lawm. Lub siab thiab laj thawj yog cov cim ntawm noob neej.

Cov tib neeg phem uas ua yam phem, ces raug nthuav tawm thiab raug tshem tawm mus xwb. Cov uas xyaum ua qhov tseeb Vajtswv pom zoo rau lawv ua. 

Peb lub siab nyiam uas los raws Vajtswv mus yog hlau thiab peb yuav ua lub siab ncaj ncees mus kom txog ntua hnub tuag; tej kev sim siab thiab kev txom nyem ua rau muaj ib pawg neeg kov yeej. 

Peb caum qhov tseeb, thiab txhua tus puav leej muaj lus pov thawj, thiab cov uas hlub Vajtswv twb raug ua zoo tiav log lawm. 

Qhov Dhau Los: 156 Kuv Txoj Kev Hlub Rau Vajtswv Yeej Tsis Hloov

Ntxiv Mus: 158 Leej Twg Thiaj Txawj Xav rau Vajtswv Lub Siab?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No