169 Txoj Kev Sim Siab hauv Tsev Kaw Neeg

1

Kev tshaj tawm txoj moo zoo thiab ua tim khawv rau Vajtswv, kuv raug ntes thiab raug tsim txom los ntawm Tsoom Fwv Koom Tsham Suav kom los lees lub txim.

Lub kauj hlau txias zias ntawm kuv ob txhais tes, lawv muab kuv khuam tseg.

Thaum cov xov hlau zawm tob mus rau hauv kuv ob lub dab teg, ua rau cov ntshav liab ntws tawm tuaj; mob tshaj qhov thev tau lawm.

Tag nrho kuv lub cev mob laim txias los ntawm kev siv hluav taws xob ntsw, kuv txoj sia mas tshuav tu lawm xwb.

Kev siab phem lim hiam tsis xws li tib neeg ntawm tub ceev xwm muaj ib lub hom phiaj tias: yuav yuam kom kuv dhau los ua ib tug Yudas thiab ntxeev siab rau Vajtswv.

Zaum tas zaum thiab, lawv nthe cem kuv, ntaus kuv, thiab muab koob hno mus rau hauv kuv cov taub ntiv tes.

Ib zaug tas ib zaug dua, lawv tau txhaj tshuaj rau kuv kom tsis meej pem thiab txiav kuv lub zog.

Tag zog lawm, kuv lub siab maj mam plooj; kuv ntshai tsam kuv tsis muaj cuab kav uv tau.

Kuv tsis tuaj yeem nyiaj taus kev tsim txom los ntawm cov tub ceev xwm phem no mus ntxiv lawm, thiab tsuas xav tuag lawm xwb thiab khiav kom dim qhov mob no.

2

Nyob ntawm tauv huab, Vajtswv cov lus nrov ntxhe ntws rau hauv kuv ob lub pob ntseg, ua rau kuv tus ntsuj plig muaj hwj chim.

Vajtswv tau hais tias, “Txawm tias yuav yog koj qhov ua pa zaum kawg los xij, koj tseem yuav tsum coj ncaj ncees rau Vajtswv.

Xav khiav kom dim ntawm qhov kev sim siab no rau ntawm txoj kev tsim txom kuv cev nqaij daim tawv, kuv tau dhau los ua Ntxwgnyoog txoj kev luag.

Vajtswv txoj kev hlub tseem tsis tau raug pauj rov qab—ua cas kuv yuav tso tseg tau yooj yim ua luaj li?

Kev los txog ntawm kev sim siab yuav ua rau kuv txoj kev ntseeg zoo tiav log; kuv tau raug foom koob hmoov rau los txhawm rau txoj kev txom nyem kom thiaj li tau txais qhov tseeb.

Yog tsis muaj txoj tseem kev ntseeg Vajtswv, kuv tseem yog ib tug neeg tais caus uas ntxeev siab.

Txawm tias kuv cev nqaij daim tawv tau mob los xij, Vajtswv yeej nyob ntawm kuv ib sab; kuv to taub Vajtswv txoj kev xav lawm thiab kuv tus ntsuj plig nrhiav tau nws lub zog lawm.

Kuv yuav hu Vajtswv cov neeg uas muaj lub siab tawv thiab hais lus tim khawv rau Vajtswv, ua kom dab Ntxwgnyoog txaj muag.

Kuv yuav tuav txoj kev ncaj ncees thiab mloog Vajtswv lus tiag tiag li; txawm tias kuv yuav ciaj los sis tuag los xij yeej nyob rau hauv Vajtswv ob txhais tes lawm.

3

Kev ntsib kev pom txoj kev tsim txom, kuv tau pom Tsoom Fwv Koom Tsham Suav txoj kev phem; nws sau txoj kev phem ntawm Ntxwgnyoog los ua ke.

Vim nws txoj kev ntxub Vajtswv thiab qhov tseeb ti txha nkaus, nws thiaj li rau siab ntso caum tua Khetos kom tuag.

Nws siv txhua lub tswv yim los caum tua thiab tsim txom cov Ntseeg Vajtswv, coj lub siab phem tshaj plaws rau peb.

Vajtswv cov lus tau coj kuv kev rau txhua kauj ruam; tsuas ua tsaug rau Nws cov lus xwb thiaj li ua rau kuv nyob khov kho tau.

Kuv txoj kev hloov pauv rau txoj kev phem thiab Ntxwgnyoog txoj kev tsis paub txaj muag txhawb kuv los mus hlub Vajtswv thiab tau muab fij rau.

Tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj li yog qhov tseeb thiab txoj sia, tsuas yog Nws nkaus xwb thiaj li tuaj yeem cawm tau tib neeg los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias.

Vajtswv mas ntse tshaj: Nws siv Ntxwgnyoog ua Nws tej dej dum los tsim ib pawg ntawm cov kov yeej.

Kuv twb tau pom Vajtswv tej kev xav tiag tiag lawm, thiab kuv tau paub txog Vajtswv txoj kev ntxim hawm thiab ntxim hlub lawm.

Txawm tias kuv yuav siv tag nrho kuv txoj sia nyob hauv tsev kaw neeg los xij, kuv yuav tsis tso tseg li. Kuv cog kuv txoj sia tias kuv yuav caum raws Vajtswv mus txog thaum kawg kiag!

Qhov Dhau Los: 167 Muaj Vajtswv Txoj Kev Hlub, Kuv Yeej Tsis Ntshai Dab Tsi Li

Ntxiv Mus: 170 Lub Neej Ua Tim Khawv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No