160 Ib Txoj Kev Kub Ntxhov Quas Niab Ua Rau Kuv Haj Yam Txiav Txim Siab Ntau Ntxiv

1 Rau cov nyob rau Suav Teb uas caum raws Khetos, txoj kev yog ib txoj kev kub ntxhov quas niab tib txoj. Kuv khiav tawm ntawm ib lub nroog mus rau ib lub nroog, tsis muaj peev xwm nrhiav ib lub chaw nyob tau nyab xeeb. Kuv pom tej teeb ci kaj hauv tej qhov rais suav tsis txheeb, txhua lub qhov rais sov zuj zus tuaj, tab sis kuv tsis tuaj yeem rov qab mus tim kuv lub tsev tau. Kuv tsis nyiam cov neeg phem uas siv lawv lub hwj chim caum tua Khetos thiab npau taws heev rau hauv lawv txoj kev tsim txom Cov Ntseeg Vajtswv, yuam kom kuv khiav tawm ntawm qhov no thiab qhov tod. Txhua hnub, txhua lub sij hawm, kuv muaj pheej hmoo raug ntes, raug pov rau hauv chaw kaw neeg, thiab raug tua. Kev ywj pheej nyob qhov twg? Kev ncaj ncees nyob qhov twg? Tib neeg cov cai nyob qhov twg? Hauv txhua txoj kev uas kuv taug, kuv yeej tsis muaj cuab kav nres los sis tham txog kuv txoj kev ntseeg li; tau cheem txhua txoj kev ua pa, kuv muaj kev ntxhov siab thiab kev ntshai txhua kauj ruam ntawm txoj kev uas kuv tau mus. Ceev faj txhua cov koob yees duab, tag nrho cov tub ceev xwm uas soj ntsuam zais ntsis, thiab kuv tsis paub tias kuv yuav nyob rau qhov chaw twg thaum ib lub sij hawm mus rau ib lub sij hawm tom ntej. Kuv mus dhau kuv cov sij hawm hauv lub chaw nkaum ntawm tus dab phem; txhua hnub thiab txhua hmo yog kev tsim txom thiab kuv haj yam hnov ntev ntau ntxiv xwb, kom Khetos lub nceeg vaj ncaj ncees tshwm sim los sai sai.

2 Kuv tau thev taus ntau heev rau txoj kev nyuaj thiab tej kev sim siab, tiam sis kuv tseem hnov tias muaj txoj hmoov txaus uas tuaj yeem los caum raws Khetos thiab to taub ntau qhov tseeb. Tom qab kev ntsib kev pom txoj kev txiav txim ntawm Vajtswv cov lus lawm, kuv pom tias kuv mas tau lwj liam tob ua luaj li; kuv to taub qhov tseeb ntawm kev ntseeg Vajtswv, tau ntsib tau pom kev thim siab lees txhaum thiav hloov tiag, thiab tam sim no kuv nyob tau tus thiab thaj yeeb lawm. Thaum caum raws Khetos, kuv tau siv ntau lub xyoo rau txoj kev maj nroos tas li, tab sis kuv yeej txaus siab tau txais qhov tseeb thiab txoj sia, thiab yeej tsis khuv xim ib qho hlo li, txawm tias kuv raug ntes, raug kaw thiab raug tsim txom rau Vajtswv los xij. Nws yog kuv txoj koob hmoov loj tshaj plaws uas yuav ntsib yuav pom Vajtswv txoj kev txiav txim, raug yaug kom dawb huv, thiab taug raws txoj kev ntawm kev cawm dim. Txij thaum kuv tsis muaj qhov ua xyem xyav tias Khetos yog qhov tseeb, txoj hau kev, thiab txoj sia, caum raws Nws mus raws txoj kev kub ntxhov quas niab no kuv muaj cuab kav mus tom ntej ntxiv. Txhua zaus uas kuv ntsib kev txom nyem thiab kev tsim txom, thiab txhua zaus uas kuv raug sim lso sis poob rau kev phom sij, kuv txoj sia loj hlob. Txawm tias kuv ntsib kev tsim txom loj tshaj los sis yuav tsum muab kuv txoj sia rau los xij, kuv tsa tes cog lus tias yuav coj ncaj ncees rau Vajtswv kom mus kawg kiag kuv txoj sia thiab hais lus tim khawv kom ruaj khov thiab nrov nroo ntws.

Qhov Dhau Los: 159 Kev Txom Nyem vim Xav Rau Kev Ncaj Ncees

Ntxiv Mus: 161 Cov Lus nyob hauv Cov Ntseeg Vajtswv Lub Siab

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No