183 Kuv Xav Pom Hnub Vajtswv tau Koob Meej

1

Hnub no kuv lees txais Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev ua kom dawb huv, thiab tag kis kuv yuav txais Nws cov koob hmoov.

Kuv txaus siab muab kuv txoj kev hluas thiab fij tag nrho kuv txoj sia rau kom pom hnub muaj yeeb koob ntawm Vajtswv.

Au, Vajtswv txoj kev hlub—nws tau txhawb kuv lub siab.

Nws ua txoj dej num thiab nthuav tawm qhov tseeb, muab txoj sia kev ua neeg rau tib neeg.

Kuv txaus siab nqos khob iab dua thiab ntsib kev txom nyem kom tau txais qhov tseeb.

Kuv yuav nyiaj taus txoj kev poob ntsej muag yam tsis yws hlo li. Kuv xav siv kuv txoj sia pauj rau Vajtswv txoj hmoov hlub.

2

Kuv yuav muab kuv txoj kev hlub thiab kev ncaj ncees rau Vajtswv thiab ua kom tiav kuv lub luag hauj lwm qhuas Nws.

Kuv tau txiav txim khov kho rau hauv kuv cov lus hais tim khawv rau Vajtswv, thiab yeej tsis nyoo Ntxwgnyoog li.

Au, txawm tias peb lub tob hau yuav tawg thiab peb tej roj ntsha yuav ntws los xij, tej pob txha nqaj qaum ntawm Vajtswv cov neeg yeej yuav tsis nkhaus tau li.

Muab Vajtswv tej kev qhuab qhia raug khi rau hauv kuv lub siab lawm, kuv txiav txim siab ua kom tus dab phem Ntxwgnyoog poob ntsej muag.

Txoj kev mob thiab tej kev txom nyem raug npaj tseg ua ntej los ntawm Vajtswv lawm. Kuv yuav coj ncaj ncees thiab mloog Nws lus kom mus txog hnub tuag.

Kuv yeej yuav tsis ua kom Vajtswv quaj ntxiv lawm thiab yeej tsis ua kom Nws txhawj ntxiv li lawm.

3

Vajtswv cov lus ua rau kuv muaj kev ntseeg thiab lub zog. Kuv yuav caum raws Vajtswv ruaj nreb kom mus txog hnub kawg.

Kuv yuav tshaj thiab ua tim khawv rau Vajtswv txoj moo zoo tas li, kom mus txog thaum kawg kiag ntawm kuv txoj pa.

Au, kuv qhuas Vajtswv kawg siab kawg ntsws, thiab muab kuv zaj nkauj thiab kev seev cev tshiab fij rau.

Kuv qhib kuv lub siab thiab nthuav tawm kuv tej kev xav, thiab muab kuv txoj kev siab dawb paug fij rau Vajtswv.

Kuv lub siab yuav nyob nrog Vajtswv mus tag ib txhiab ib txhis. Thaum hnub Nws lub yeeb koob los txog,

peb yuav los sib sau ua ke rau ntawm lub zwm txwv thiab seev cev rau txoj kev xyiv fab; peb yuav xyiv fab tsis txawj tag rau lwm cov nyob saum ntuj ceeb tsheej thiab hauv ntiaj teb tshiab.

Qhov Dhau Los: 182 Cov Neeg Dawb Huv Yog Cov Muaj Yeej

Ntxiv Mus: 184 Lub Nceeg Vaj

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No