115 Qhov tseeb ntawm Vajtswv Cov Lus Mas Muaj Nuj Nqis Heev

1

Vajtswv tau los nrog tib neeg nyob hauv ntiaj teb, los qhia ntau qhov kev tseeb.

Kuv yuav tsis maub dub tshawb nrhiav ntxiv lawm, rau qhov kuv muaj Vajtswv cov lus los coj kuv.

Txhua hnub, Kuv nyeem Vajtswv cov lus thiab nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag; Vajntsujplig Dawb Huv qhia thiab ua rau kuv paub qhov tseeb.

Kuv nkag siab qhov tseeb meej dua qub, thiab kuv lub neej maj mam loj hlob.

Vajtswv cov lus qhia txog qhov tseeb ntawm tib neeg txoj kev coj tsis ncaj, ces kuv yeej ntseeg li ntawd.

Los ntawm Vajtswv cov lus txoj kev txiav txim thiab kev raug tsim txom los ntawm cov kev sim siab, ua rau kuv tus yam ntxwv uas coj tsis ncaj tau raug ntxuav dawb huv lawm.

Kev nyiam Vajtswv cov lus uas zoo, ua rau kuv tau txais ntau yam heev.

Tau pom Vajtswv tus yam ntxwv uas ncaj ncees thiab dawb huv lawm, ua rau kuv lub siab puv nkaus kev huab hwm.

2

Kev nyeem Vajtswv cov lus, ua rau Kuv nkag siab qhov tseeb thiab paub siab dua tej kev paub ntawm sab cev nqaij daim tawv.

Kev nrhiav qhov tseeb thiab mloog Vajtswv lus yog qhov kuv ua kuv lub luag hauj lwm, Kuv ua neej nyob tam li ib tus neeg uas muaj lub siab ncaj ncees.

Kev tso tseg kuv tus yam ntxwv uas coj tsis ncaj, ua rau kuv pom qhov tseeb ntawm Vajtswv cov lus mas muaj nuj nqis heev.

Kev xyaum ua raws li Vajtswv cov lus, ua rau kuv tau txais qhov tseeb thiab txoj sia, thiab kuv lub siab yuav tsis thov ib yam dab tsi ntxiv lawm.

Tau pom Vajtswv txoj kev hlub loj thiab tseeb npaum li cas, ua rau kuv zoo siab hlo muab kuv lub siab tseeb rau Vajtswv. 

Txawm hais tias yuav muaj teeb meem thiab kev txom nyem nyob tom hauv ntej los, kuv yuav raws mus los ntawm txoj kev ntseeg uas loj tshaj plaws.

Kev nrhiav los hlub Vajtswv, thiab los hwm Vajtswv thiab tsis ua kev phem, txoj kev ntawd haj yam ci ntsa iab.

Kev nrog Khetos mus kom txog thaum kawg nkaus, kev ua lub siab ncaj ncees rau Vajtswv, ua rau Kuv zoo siab txais tos Nws lub ntsej muag luag ntxhi.

Qhov Dhau Los: 114 Vajtswv Cov Neeg Tej Lus Thov

Ntxiv Mus: 116 Tsuas Yog Cov Tib Neeg Uas Muaj Lub Siab Ncaj Ncees Xwb Thiab Li Muab Noob Neej Tus Yam Ntxwv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No