114 Vajtswv Cov Neeg Tej Lus Thov

Vajtswv cov neeg rov qab los rau ntawm Nws lub zwm txwv hauv ntej.

Peb thov fij peb tej lus thov rau Vajtswv.

Thov Vajtswv foom koob hmoov rau txhua tus uas xav pom Nws txoj kev tshwm sim.

Thov Vajtswv foob koob hmoov rau lawv txhua tus kom tau hnov Nws lub suab sai sai no.

Thov kom txhua tus uas Vajtswv twb tau xaiv tseg ua ntej lawm

ua raws li tus Me Nyuam Yaj cov hneev taw.

Thov Vajtswv qhia cov uas tab tom tshawb nrhiav kom paub.

Thov Vajtswv qhia cov uas tos thiab ntsia kom pom.

Thov kom lawv txhua tus pom tus Txhiv Dim,

kom pom tias Nws twb tau rov qab los lawm, kom pom qhov tseeb uas Nws tau coj los.

Vajtswv cov neeg rov qab los rau ntawm Nws lub zwm txwv hauv ntej.

Peb thov fij peb tej lus thov rau Vajtswv.

Thov kom tib neeg ntiaj teb mus dhau tej kev khi ntawm lawv tus kheej tej kev xav phem.

Thov kom tib neeg ntiaj teb nrhiav thiab kawm txoj kev tseeb.

Thov kom tib neeg ntiaj teb tau txais Vajtswv cov lus txoj kev pab txhawb,

kom lawv tus ntsuj plig thiaj li tsis nqhis txhua lub sij hawm ntxiv lawm.

Thov kom noob neej kawm muaj kev thoob tsib to nrog,

kom tsis txhob raug Ntxwgnyoog tej lus uas tob tshaj plaws dag ntxias ntxiv lawm.

Thov Vajtswv coj peb qhuab qhia txoj moo zoo, ua tim khawv rau Nws,

thiab khaws Nws cov neeg hauv Nws txoj kev hlub mus li.

Vajtswv cov neeg rov qab los rau ntawm Nws lub zwm txwv hauv ntej.

Peb thov fij peb tej lus thov rau Vajtswv.

Thov Vajtswv qhia peb kom peb nkag siab,

kom peb to taub Nws txoj lus, Nws lub siab nyiam.

Thov kom txhua tus tib neeg txhawb nqa Vajtswv txoj lus thiab ua neej raws li cov lus ntawd.

Thov kom Nws txiav txim thiab qhuab ntuas peb kom peb lub luag hauj lwm thiaj li yuav tiav.

Thov kom Vajtswv ntxiv tej kev sim siab los hloov pauv peb tus yam ntxwv.

Thov kom txhua tus tib neeg paub qhov zoo los ntawm qhov phem.

Thov kom txhua tus tib neeg muab qhov tseeb coj los xyaum ua

thiab ua raws li Vajtswv txhua lo lus txib.

Thov Vajtswv rau txim rau txhua tus uas ua kev phem;

kom pawg ntseeg lub neej thiaj li tsis muaj kev cuam tshuam.

Thov Vajtswv ua kom tib neeg zoo tiav log coob ntxiv

kom los ua ib lub siab nrog Nws.

Thov kom tib neeg fij lawv txoj kev hlub tseeb

rau tus Vajtswv uas tseeb thiab muaj kev hlub.

Thov Vajtswv foob koob hmoov rau cov uas tig rov los cuag Nws.

Thov kom peb txhua tus nyob rau hauv txoj kev kaj.

Vajtswv cov neeg rov qab los rau ntawm Nws lub zwm txwv hauv ntej.

Peb thov fij peb tej lus thov rau Vajtswv.

Peb thov fij peb tej lus thov rau Vajtswv.

Qhov Dhau Los: 113 Kuv Lub Siab Saib Vajtswv Txoj Lus Muaj Nqis

Ntxiv Mus: 115 Qhov tseeb ntawm Vajtswv Cov Lus Mas Muaj Nuj Nqis Heev

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No