212 Kev Thim Siab Lees Txhaum Tiag Tiag

1

Hauv hmo uas pw tsis tsaug zog, kev nco tau yam tas yam thiab los rau hauv txoj kev xav.

Vim ntseeg tus Tswv los tau ntau lub xyoos lwm, kuv tau caum raws tej kev yoog raws hauv lub ntiaj teb txuas ntxiv;

kuv tseem ua neej hauv txoj kev txhaum, haus dej haus cawv qaug, thiab zoo siab rau cev nqaij daim tawv.

Kuv xav tias yog kuv tau sib zog ua dej num kom txaus, tus Tswv yuav tsis tso kuv tseg.

Ces kuv hnov Vajtswv lub suab, thiab nco tau tias tus Tswv twb tshwm sim lawm.

Kuv xav tias yog raug yug rau ntawm Nws xub ntiag ces kuv yeej yuav yog ib tug hauv lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej.

Kuv yeej tsis kam lees txais txoj kev txiav txim thiab kev nthuav tawm ntawm Vajtswv cov lus los sis tsom saib rau ntawm kuv tus kheej li;

kuv tau caum raws kuv tej kev ntshaw thiab tau txhob txwm ua, tau coj luam thuam rau Nws cov lus hais.

Kev sib koom txog Vajtswv cov lus, kuv tsuas tham txog txoj kev qhuab qhia nkaus xwb, tiam sis kuv hnov tias kuv ua tau zoo lawm.

Thaum raug qhuab qhia thiab raug saib xyuas, kuv tau tiv thiab tau zam;

thaum muaj tej kev sim siab, kuv xav khiav kom dim tas li. Kuv tsis nco Vajtswv txoj kev cawm dim lawm.

Tam sim no, kuv pom tias kuv yeej tsis tau nrhiav qhov tseeb hlo li.

Kuv tau yuam kev mus deb ntawm Vajtswv cov lus, thiab tau poob mus rau hauv txoj kev tsaus ntuj tsis muaj ciaj ciam lawm.

Tsis muaj peev xwm xav txog Vajtswv qhov tshwm sim, kuv mas ntshai rwg thiab tsis kaj siab tiag tiag.

Muaj kev ntshai thiab kev txhawj, kuv txhos caug rau ntawm Vajtswv xub ntiag, ntshai rwg tsam Nws ploj mus lawm.

Kuv nyeem Vajtswv cov lus thiab thov Vajtswv, nrhiav Nws txoj kev hlub tshua.

2

Au Vajtswv! Koj puas muaj peev xwm hnov kuv lub siab quaj dhi rau hauv kev thim siab lees txhaum?

Kev ploj mus ntawm Koj qhov kev tshwm sim mas txaus ntuj nti thiab mob ua luaj li!

Yog tsis muaj Koj cov lus, kuv lub siab paub tias yuav tsis muaj qhov kaj;

kuv ua neej nyob rau hauv ib tug moj yam lwj liam, thiab Ntxwgnyoog tsuas ua si nrog kuv xwb.

Au Vajtswv! Kuv xav thim siab lees txhaum, thiab pib dua tshiab.

Kuv cia siab tias Koj yuav txiav txim thiab rau txim kuv kom ntau ntxiv.

Txawm tias kev sim siab thiab kev tsim kho kom zoo xyaum dua qub yuav los,

tsuav kuv thov nyob rau ntawm Koj xub ntiag, kuv muaj peev xwm ntsib kev txom nyem dab tsi los yeej tau.

Kuv mas lwj liam tob heev lawm; kuv tsis muaj peev xwm raug ua kom dawb huv yog tsis muaj Koj txoj kev txiav txim.

Tsuas yog txoj kev txiav txim nkaus xwb thiaj li muaj peev xwm caum tau kuv los ntawm Ntxwgnyoog.

Au Vajtswv! Kuv tau saj qhov tseeb lawm tias txoj kev txiav txim thiab kev rau txim yog txoj kev hlub.

Koj cov lus yog qhov tseeb; tsuas yog Koj nkaus xwb thiaj li muaj peev xwm cawm tau kuv.

Kuv xav fwm Koj cov lus thiab ua kuv lub neej nyob nrog nraim tej ntawd;

Kuv yeej yuav tsis ntog mus ntxiv lawm yuav ua lub neej txhawb rau Koj txoj kev hlub thiab mob siab ntso rau.

Kuv yuav xyaum ua raws qhov tseeb thiab ua neej kom tau zoo li tib neeg, ua tim khawv rau Koj txoj kev hlub!

Qhov Dhau Los: 211 Muaj ib Qho Mob Nyob Rau Hauv Kuv Nruab Siab

Ntxiv Mus: 213 Ib Lub Siab Uas Thim Siab Lees Txhaum

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No