211 Muaj ib Qho Mob Nyob Rau Hauv Kuv Nruab Siab

1

Muaj ib qho mob nyob rau hauv kuv nruab siab; txhua zaus uas kuv xav txog yav dhau los, kuv hnov zoo li ib rab chaim ntswj nyob rau hauv.

Kuv twb tau tawm tsam thiab rau txim rau Khetos ib zaug lawm. Kuv ntseeg Vajtswv lawm, txawm li ntawd los tsis paub Nws, thiab kuv tau tawm tsam Nws.

Kuv tau pom Khetos nthuav tawm qhov tseeb, tiam sis kuv tseem tsis lees paub Nws thiab; kuv mas tsis txawv cov Filixais kiag li.

Kuv yeej yuav tsis hnov qab zaj lus qhuab qhia no uas muab ntshav coj los sau, thiab kuv yuav tu siab thiab khuv xim tsis muaj hnub kawg.

2

Kuv twb ntseeg tus Tswv tau ntau xyoo lawm tiam sis tsis caum qhov tseeb li, tsuas yog pab kuv tus kheej kom paub txog vajluskub los qhia tawm xwb.

Kuv ua siab ntev qhia txog kev kawm ua xib fwb kom lwm tus vam khom kuv, thiab kuv ua hauj lwm hnyav txhawm rau kom tau koob hmoov thiab tau nqi zog xwb.

Kuv tsuas xam pom kuv tus kheej thiab tsis muaj kev huaj hwm, tsis xav txog Vajtswv lub siab nyiam kiag li. Kuv hais tias kuv xav ua kom Vajtswv txaus siab, tiam sis tsis xyaum ua qhov tseeb.

Kuv hais tias kuv muaj lub siab ncaj ncees rau Vajtswv, tiam sis kuv tsis quav ntsej txog Nws li. Kuv coj nruj heev sab nraud, tiam sis kuv tsis ua raws.

3

Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim ua rau kuv txhos caug ua ntsej muag ti nkaus hauv av; kuv ntshai Nws tus yam ntxwv ncaj ncees ib ce tshee hnyo.

Kuv ntxub kuv txoj kev qias vuab tsuab thiab tus cwj pwm phem heev, uas tau ua txhaum kev txhaum ntau heev thiab ua rau Vajtswv tu siab.

Kuv twb tsim nyog raug Vajtswv rhuav tshem los ntev lawm vim yog kuv tej dej num, tiam sis Nws thev taus thiab ua siab ntev rau kuv, tseem pub ib lub hwj tsam rau kuv los hloov siab lees txim thiab.

Thaum pom Vajtswv txoj kev cawm dim ua rau kuv lub siab tu siab heev. Kuv tau txiav txim siab los xyaum ua qhov tseeb thiab ua neej kom zoo li noob neej tus yam ntxwv lawm.

Kuv txaus siab hlo los siv kuv lub neej rau Vajtswv thiab them Nws txoj kev hlub rov qab, ua raws li Nws hais thiab pe hawm Nws mus ib txhis li.

Qhov Dhau Los: 210 Ib Lub Siab Xav Los Hloov Siab Lees Txim

Ntxiv Mus: 212 Kev Thim Siab Lees Txhaum Tiag Tiag

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No