106 Tau Txais Vajtswv Txoj Kev Hlub Mas Ua Rau Muaj Kev Kaj Siab Tiag Tiag

1 Tus Khetos thaum lub sij hawm kawg twb tau tshwm los rau hauv lub ntiaj teb lawm thiab tau coj txoj kev uas tau txoj sia mus ib txhis los. Kev nkag siab txog qhov tseeb hauv Vajtswv txoj lus, ua rau peb muaj kev taug hauv peb lub neej tam sim no lawm. Nyob rau hauv kuv txoj kev ntseeg tus Tswv, kuv yeej khiav tsis dhau tej kev khi ntawm txoj kev ua txhaum hlo li, tiam sis tam sim no, tom qab uas ntsib txoj kev txiav txim ntawm Vajtswv cov lus tag lawm, ua rau kuv los paub txog kuv tus kheej. Kuv tau raug Vajtswv tej kev sim siab thiab kev lim tib neeg kom dawb huv, ua rau kuv lub neej tus yam ntxwv tau raug hloov pauv qee yam lawm. Thaum raug Vajtswv txoj kev txiav txim ntxuav dawb huv lawm, ua rau kuv pom Nws txoj kev hlub tiag. Tam sim no kuv tab tom ua neej zoo li noob neej tus yam ntxwv, thiab thaum kawg kuj tau txais Nws txoj kev cawm dim lawm. Au Vajtswv, Koj txoj kev hlub mas dawb paug thiab zoo nkauj heev. Koj tau kov yeej kuv lub siab, thiab kuv tau qaug kev hlub rau Koj tob heev li lawm.

2 Kuv lub siab zoo siab thiab kuv tus ntsuj plig xyiv fab, vim rau qhov Vajtswv cov lus txhawb kuv lub siab; kev nyeem Nws tej lus hais tawm thiab sib qhia txog qhov tseeb, ua rau Vajntsujplig Dawb Huv tau qhia kuv paub txog qhov tseeb. Thaum kuv nkag siab qhov tseeb thiab xyaum ua raws li Vajtswv cov lus lawm, muaj ib txoj kev rau txhua yam; Kuv tau tso Ntxwgnyoog lub zog pov tseg rau tom qab, ua rau kuv lub siab raug tso dim lawm. Qhov tseeb tau tso kuv dim lawm, thaum kawg kuv kuj tau nyob rau hauv txoj kev kaj lawm thiab, kuv lub siab puv npo kev xyiv fab, thiab kuv zoo siab heev. Vajtswv cov lus tau cawm kuv thiab pub kuv los nyob rau ntawm Nws lub xub ntiag; kuv yuav ua li cas zoo siab ua lub siab ncaj ncees los ua kuv lub luag hauj lwm thiab los them rov qab rau Nws txoj kev hlub. Txhua tus uas hlub Vajtswv yog cov uas tau koob hmoov ntau heev.

3 Au Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus! Koj yog tus uas tau muab ib lub neej uas muaj kev kaj siab rau kuv thiab pab kuv tshem tawm lub neej uas qias vuab tsuab, ntawm txoj kev phem, thiab kev qhuav qhawv. Nyob rau hauv kev tau txais qhov tseeb, ua rau Kuv nyob rau ntawm Koj lub xub ntiag tam li ib tus neeg uas muaj lub siab ncaj ncees; cas kuv yuav tau txais koob hmoov ntau ua luaj uas tau los hlub Koj hauv kuv lub siab thiab ua lub neej huab hwm Koj. Cas txoj kev hlub ntawm Koj txoj kev cawm dim yuav loj ua luaj; tab txawm yuav nyob mus ib txhis los yeej tsis txaus los qhia txog txoj kev hlub ntawd kiag li. Hais rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus! Kuv yuav hlub Koj mus ib txhis; vim yog Koj txoj kev txiav txim thiab kev sim siab, tsis hais txawm Koj muab los los sis tshem tawm mus, Kuv yuav mloog lus thiab ua pov thawj rau koj. Kuv lub siab tsis yog leej twg li li tsuas yog Koj li xwb, kuv yuav hlub thiab qhuas Koj mus ib txhis!

Qhov Dhau Los: 105 Peb Zoo Siab Heev Rau Kev Ua Neej Rau Ntawm Vajtswv Xub Ntiag

Ntxiv Mus: 107 Ua raws li Khetos Txoj Kev ntawm Txoj Kev Kaj

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No