85 Koj Nrog Kuv Nyob Txhua Txoj Kev

1

Kuv yuj mus mus los los nyob rau hauv lub ntiaj teb, thiab hauv kuv lub siab, Kuv mloog zoo li Kuv tsis muaj hom phiaj thiab hauv kev li.

Koj cov lus sov siab tau tsa kuv sawv, thiab kuv pom txoj kev kaj tseeb lawm.

Koj cov lus ua rau kuv lub siab kaj lug; tag nrho txhua lo lus ntawd yog qhov tseeb, thiab muaj tseeb tiag.

Cuam tshuam rau kuv tus cwj pwm thiab tej dej num, ua rau kuv paub tias cov lus ntawd nthuav tawm kuv tus yam ntxwv uas coj tsis ncaj.

Kuv tau txhos caug thov, kom kov yeej kev xav txhaum, txaus siab hlo los lees txim thiab hloov kuv tus kheej dua tshiab.

Tej kev sim siab thiab kev lim tib neeg kom dawb huv tsuas qhia tias kuv coj tsis ncaj npaum li cas xwb; Koj txoj kev hlub yeej nrog kuv nyob.

Thaum kuv nyob deb, Koj hu kuv thiab coj kuv tawm ntawm kev sim siab.

Thaum kuv ntxeev siab, Koj nkaum Koj tus kheej, ces kuv poob mus rau kev quaj ntsuag thiab kev mob.

Thaum kuv lub siab tig rov qab los cuag Koj, Koj luag ntxhi thiab rub kuv los ze.

Thaum Ntxwgnyoog dag ntxias thiab rhuav tshem kuv, Koj maj nroos los cawm kuv thiab kho kuv tej qhov txhab kom zoo.

Thaum kuv poob mus rau hauv dab phem lub nkuaj, Koj nrog kuv nyob thiab kuv tsis hnov tias kuv nyob ib leeg.

Koj txhawb kuv txoj kev ntseeg hais tias yuav kaj ntug lawm, thiab saum nruab ntug yuav xiav li yav dhau los!

2

Koj cov lus thiab hauj lwm coj kuv, thiab Koj txoj kev hlub rub kuv los raws koj.

Kuv zoo siab rau Koj cov lus txhua txhua hnub. Koj yog kuv tus phooj ywg ib txwm li.

Thaum kuv xav phem thiab qaug zog, Koj cov lus yog kuv txoj kev txhawb siab thiab kuv lub zog.

Thaum kuv raug tsim txom thim rov qab thiab ua tsis tiav, Koj cov lus yog txhais tes uas pab tsa kuv sawv.

Thaum kuv raug Ntxwgnyoog tsim txom, Koj cov lus ua rau kuv muaj peev xwm thiab muaj tswv yim.

Thaum kuv ntsib tej kev sim siab thiab kev lim tib neeg kom dawb huv, Koj cov lus coj kuv sawv los ua tim khawv.

Koj cov lus ua kuv tus phooj ywg thiab coj kuv, kuv lub siab thiaj li sov thiab thiaj li nqig.

Koj txoj kev hlub mas tseeb heev, kuv lub siab yuav nco ntsoov koj tus txiaj ntsig.

Kuv hu nkauj qhuas Koj kom nrov nrov tias; Koj tau cawm kuv dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev rhuav tshem lawm.

Kuv hu nkauj qhuas Koj tias; Koj tau ntxuav kuv dawb huv thiab cawm kuv dim lawm.

Yog tsis muaj koj txoj kev txiav txim, Kuv yuav tsis muaj nyob tam sim no.

Au, tus Vajtswv uas muaj qab hau hauv sab cev nqaij daim tawv, Koj tau cawm noob neej dim lawm.

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, peb yuav hlub koj mus li. Koj tsim nyog tau txais tib neeg txoj kev hlub heev.

Qhov Dhau Los: 84 Kuv Txaus Siab Yuav Hlub Vajtswv Kom Tob Tshaj

Ntxiv Mus: 86 Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus Yog Tus Hlub Kuv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No