208 Vajtswv Txoj Kev Txiav Txim Yog Ib Txoj Koob Hmoov

1

Au Vajtswv! Koj hais qhia qhov tseeb los txiav txim thiab ntxuav tib neeg ntiaj teb kom dawb huv, nthuav tawm Koj txoj kev hlub.

Koj cov lus tau txiav txim thiab nthuav tib neeg tus yeeb yam tawm; thaum kawg ua rau kuv pom tias kuv qias vuab tsuab npaum li cas.

Kuv xav los txais Koj txoj kev txiav txim thiab kev ntxuav kom dawb huv kom kuv tej yam ntxwv ntxwgnyoog thiaj li yuav raug hloov pauv mus.

Txawm kuv raug tsim txom los ntawm tej kev sim siab loj npaum li cas los xij, Koj cov lus yeej ib txwm nrog kuv nyob, coj kuv.

Muaj ntau zaus thaum kuv qaug zog thiab xav phem, Koj cov lus ua rau kuv ruaj siab thiab muaj zog.

Muaj ntau zaus thaum kuv ua tsis tiav thiab dawm taw ntog, Koj cov lus tau tsa kuv sawv rov los.

Muaj ntau zaus thaum kuv khav theeb thiab tsis mloog lus, Koj cov lus txiav txim rau kuv thiab ncho kuv lub siab kom ras.

Tsuas yog tam sim no xwb kuv thiaj li pom tias Koj cov lus muaj nuj nqis npaum li cas, thiab pom tias cov lus ntawd yog txoj kev pab kuv lub neej.

2

Koj cov lus hais, tau muab qhov tseeb, txoj kev, thiab txoj sia rau tib neeg ntiaj teb.

Koj txiav txim thiab ntxuav noob neej kom dawb huv, tso cai rau tib neeg los txais txoj sia; tag nrho tej no puav leej yog Koj tej koob hmoov.

Thaum nkag siab txog qhov tseeb thiab tso peb txoj kev qias vuab tsuab pov tseg lawm, peb tuaj yeem ua neej nyob rau hauv txoj kev kaj lawm.

Kev vam khom rau Koj cov lus, ua rau peb muaj zog sawv kom dhau txoj kev tsim txom, kev txom nyem, kev sim siab, thiab kev lim tib neeg kom dawb huv.

Peb quaj ntsuag thaum peb ua tsis tiav thiab dawm taw ntog, tiam sis Koj cov lus nplig peb siab thiab coj peb.

Txawm peb raug tsim txom los ntawm txoj kev raws koj mus, kev ntsib tej kev sim siab thiab kev txom nyem loj los xij, tsuav yog peb tau txais qhov tseeb xwb.

Peb cov yam ntxwv tau hloov pauv me ntsis lawm; tam sim no peb ua neej zoo li noob neej tus yam ntxwv lawm, txhua yam no vim yog Koj txoj kev hlub xwb.

Kuv zoo siab heev rau Koj txoj kev txiav txim thiab kev rau txim uas tau los ntxuav kuv tus yam ntxwv qias vuab tsuab dawb huv lawm.

3

Koj yog qhov tseeb, yog txoj kev, thiab yog txoj sia; txoj kev yug los ua neeg yog tus Vajtswv uas muaj qab hau.

Koj cov lus txhua lo yog qhov tseeb; cov lus ntawd txhua lo puav leej cheem tsum nyob rau hauv peb lub neej.

Koj them txhua tus nqi los ntxuav peb kom dawb huv thiab ua kom peb zoo tshaj plaws.

Koj, txo hwj chim thiab nkaum, ua hauj lwm nyob rau hauv noob neej; Koj txoj kev hlub tib neeg ntiaj teb mas tob heev.

Koj txoj kev txiav txim yog ib txoj koob hmoov uas peb tau saj tob heev.

Peb muaj kev xyiv fab heev rau Koj txoj kev hlub; peb yeej yuav tsis muaj hnub muaj peev xwm them rov qab tau li.

Txawm hais tias raws Koj mus ua rau peb raug kev tsim txom los xij, peb tau txais ntau yam heev.

Peb tau txais qhov tseeb thiab txoj sia los ntawm Koj; peb yuav hlub Koj thiab ua tim khawv rau Koj mus ib txhis li.

Qhov Dhau Los: 207 Kuv Tau Kov Yeej Los Ntawm Vajtswv Cov Lus

Ntxiv Mus: 209 Kev Lees Txim Txhaum Tom Qab Raug Txiav Txim

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No