159 Kev Txom Nyem vim Xav Rau Kev Ncaj Ncees

1 Thaum caum raws Khetos, kuv raug tsim txom los ntawm Tsoom Fwv Koom Tsham Suav, ntsib kev phom sij thiab kev nyuaj siab txhua kauj ruam, thiab ntsib tej pheej hmoo tsis zoo ntawm kev raug ntes, raug nyob txim, thiab raug tsim txom xwm yeem. Txawm li cas los xij, kuv lub siab raug npaj zoo tseg ua ntej los ntev lawm; txawm tias kuv yuav yog tus tuag los xij, kuv yuav tsis khuv xim: Kuv muaj hmoov caum raws Khetos rau thaum tiam kawg; kuv raug txhawb tsa los ntawm Vajtswv kawg li. Kev hnov Vajtswv lub suab thiab los to taub ntau qhov tseeb, kuv ua tau zoo raws; muaj peev xwm tshaj thiab ua tim khawv rau txoj moo zoo ntawm Vajtswv lub nceeg vaj, Koj mas ntxim hlub tshaj plaws, thiab kuv yuav caum raws thiab ua tim khawv rau Koj mus tag ib txhis! Txawm tias txoj kev mus saum ntuj ceeb tsheej lub nceeg vaj phom sij, kub ntxhov quas niab, thiab puv npo tej kev txaus ntshai thiab kev tsis zoo los xij, kuv tseem yuav nrhiav hlub Koj. Kuv tuaj yeem kov yeej tau li cas yog kuv fwm cev nqaij daim tawv thiab tuav nrog kuv tus kheej txoj sia?

2 Txhua lub sij hawm uas kuv raug ntes thiab raug kaw, kuv tau tso rau hauv Vajtswv ob txhais tes txiav txim seb kuv yuav ciaj los sis tuag. Lawv tau siv tej khoom siv tsim txom ntaus kuv uas zoo npaum nkaus li tej tsiaj nyaum. Tsis tuaj yeem thev taus qhov kev tsim txom no li. Vajtswv cov lus tau qhia thiab coj kuv kev. Kev muab txoj sia rau Nws yog kom tau txais txoj sia. Rau hauv tej kev sim siab thiab tej kev ceeb laj txom nyem loj, kuv tau saj qhov ntxim hlub ntawm Vajtswv lawm, tiab kuv lub siab tau txav ze zog rau Nws. Kuv tau pom tej ntsej muag phem ntawm Tsoom Fwv Koom Tsham Suav, tus niag neeg phem no, thiab kuv thiaj li tau tso tus zaj loj liab ploog tseg thiab tau fij kuv tus kheej kawg siab kawg ntsws los hais lus tim khawv rau Vajtswv kom nrov nroo ntws! Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, Koj mas ntxim hlub tshaj plaws, thiab kuv yuav caum raws koj thiab ua tim khawv rau Koj kom mus tag ib txhis! Txawm tias hmo txaus ntuj nti yuav ntev thiab nyuaj npaum li cas los xij, kuv yuav maj mam zwm rau Koj tej kev npaj; muaj peev xwm ua rau Ntxwgnyoog txaj muag thiab coj lub yeeb koob los rau Koj kom tsim nyog txhua qhov kev txom nyem.

Qhov no yog kev txom nyem los ntawm kev tsim txom vim xav rau kev ncaj ncees, thiab nws yog ib qho kev xaiv uas kuv tsis khuv xim! Muaj kev xyiv fab ntau heev ntawm Vajtswv txoj kev hlub, kuv yuav tsum ua neej nyob hlub Nws. Kuv yuav tsum ua kuv lub luag hauj lwm thiab ua tim khawv rau Nws. Txawm tias yuav nyuaj npaum li cas los xij, kuv yuav tsis thau, thiab kuv yuav zoo siab hlo thev taus kuv qhov txom nyem, tag nrho kom Nws txaus siab. Qhov no yog kev txom nyem vim xav rau kev ncaj ncees, thiab nws yog ib qho kev xaiv uas kuv tsis khuv xim! Muaj kev xyiv fab ntau heev ntawm Vajtswv txoj kev hlub, kuv yuav tsum fij kuv txoj sia los hlub Nws. Qhov kev kaj ntug los txog lawm, tus zaj loj liab ploog raug rhuav pov tseg los ntawm Vajtswv lawm, thiab kuv hu nkauj qhuas Vajtswv txoj kev ncaj ncees nrov nroo ntws. Khetos lub nceeg vaj tau tshwm sim lawm.

Qhov Dhau Los: 158 Leej Twg Thiaj Txawj Xav rau Vajtswv Lub Siab?

Ntxiv Mus: 160 Ib Txoj Kev Kub Ntxhov Quas Niab Ua Rau Kuv Haj Yam Txiav Txim Siab Ntau Ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No