Kaum Txoj Cai Kev Uas Yuav Tsum Tau Mloog los ntawm Cov Tib Neeg Uas Vajtswv tau Xaiv Tseg hauv Tiam Lub Nceeg Vaj

1. Tib neeg yuav tsum tsis txhob ua tus loj dua, los sis tsis txhob qhuas nws tus kheej siab dua. Nws yuav tsum pe hawm thiab qhuas Vajtswv.

2. Ua txhua yam uas muaj txiaj ntsig rau Vajtswv tes dej num thiab tsis muaj ib yam dab tsi uas cuam tshuam rau kev txaus siab ntawm Vajtswv tes dej num. Pov thaiv Vajtswv lub npe, Vajtswv tej lus tim khawv, thiab Vajtswv tes dej num.

3. Cov nyiaj, cov khoom siv, thiab txhua tsav yam hauv Vajtswv tsev yog cov uas tib neeg yuav tsum muab rau. Tej zaum yuav tsis muaj ib tug tib neeg txaus siab rau li tab sis tus pov thawj thiab Vajtswv, rau tib neeg cov khoom fij yog rau kev txaus siab ntawm Vajtswv. Vajtswv tsuas yog muab cov no faib rau tus pov thawj xwb; tsis muaj ib tug twg uas tsim nyog los yog muaj cai txaus siab rau ib qho ntawm lawv. Txhua yam uas tib neeg muab (suav nrog cov nyiaj thiab cov khoom siv uas tuaj yeem txaus siab) tau muab rau Vajtswv, tsis yog muab rau tib neeg, thiab yog li tej yam no yuav tsum tsis yog ua kev txaus siab rau tib neeg; yog tias tib neeg yog tus txaus siab rau lawv, ces nws yuav yog nyiag cov khoom fij no. Txhua tus tib neeg uas ua qhov no yog ib tug Yudas, ntxiv rau qhov ua tus neeg ntxeev siab, Yudas kuj tau pab nws tus kheej rau yam uas tau muab tso rau hauv lub hnab nyiaj.

4. Tib neeg muaj tus moj yam uas ua siab tsis ncaj thiab muaj tej kev xav ntau. Zoo li no, nws yog qhov txwv tsis pub rau ob tus tswv cuab ntawm poj niam thiab txiv neej los ua hauj lwm ua ke yam tsis muaj leej twg nrog thaum ua dej num rau Vajtswv. Yog leej twg raug tshawb pom ua li ntawd yuav raug ntiab tawm, yam tsis muaj kev zam.

5. Tsis txhob xa kev txiav txim rau Vajtswv los sis kev sib tham tej teeb meem txog Vajtswv. Ua raws li qhov uas tib neeg yuav tsum ua, thiab hais raws li yam uas tib neeg yuav tsum hais, thiab tsis txhob ua dhau cai los sis tsis txhob hla dhau ciam. Saib xyuas koj tus kheej tus nplaig thiab saib xyuas qhov chaw koj mus, zam tsis txhob ua tej yam uas yuav ua rau Vajtswv tus moj yam chim.

6. Ua yam uas yuav tsum tau ua los ntawm tib neeg, thiab ua koj cov luag hauj lwm, thiab ua kom koj cov luag hauj lwm tiav, thiab tuav koj tes hauj lwm. Vim koj ntseeg Vajtswv, koj yuav tsum muab koj cov kev pab rau Vajtswv tes dej num; yog koj tsis muab, ces koj tsis tsim nyog tau noj thiab haus Vajtswv tej lus, thiab tsis tsim nyog nyob hauv Vajtswv tsev neeg.

7. Hauv kev ua hauj lwm thiab cov teeb meem ntawm pawg ntseeg, dhau li kev mloog Vajtswv lus lawm, ua raws li cov lus taw qhia ntawm tus tib neeg uas raug siv los ntawm tus Vajntsujplig hauv txhua yam. Txawm tias qhov kev ua txhaum cai me ntsis xwb los yog qhov txais yuav tsis tau kiag li. Ua neeg ncaj rau koj txoj kev ua raws, thiab tsis soj ntsuam qhov raug los sis tsis raug; qhov yog los sis qhov tsis yog tsis muaj dab tsi ua rau koj. Koj yuav tsum txhawj txog koj tus kheej kom muaj kev mloog lus puv ntoob nkaus xwb.

8. Cov tib neeg ua ntseeg Vajtswv yuav tsum mloog Vajtswv lus thiab pe hawm Nws. Tsis txhob tsa los yog ntsia rau ib tug tib neeg twg; tsis txhob muab Vajtswv tso ua ntej, lwm tus tib neeg uas koj nrhiav rau zeeg ob, thiab koj tus kheej rau zeeg peb. Yuav tsum tsis muaj ib tug tib neeg twg tswj ib qho chaw hauv koj lub siab, thiab koj yuav tsum tsis txhob xav txog tib neeg—tshwj xeeb yog cov koj hwm—kom sib luag nrog Vajtswv los sis ua kom nws sib txig sib luag nrog Nws. Qhov no yog yam uas nyiaj tsis tau rau Vajtswv.

9. Tswj koj cov kev xav kom nyob rau hauv tes dej num ntawm pawg ntseeg. Muab txoj kev cia siab ntawm koj cev nqaij daim tawv tso rau ib sab, txiav txim siab txog teeb meem hauv tsev neeg, mob siab rau muab koj tus kheej lub siab tag nrho rau Vajtswv tes dej num, thiab muab Vajtswv tes dej num tso ua ntej thiab ua koj lub neej tuaj tom qab. Nov yog kev coj noj coj ua ntawm ib tug neeg dawb huv.

10. Tej txheeb ze uas tsis muaj kev ntseeg (koj cov me nyuam, koj tus txiv los sis tus poj niam, koj cov viv ncaus los sis koj niam thiab koj txiv, thiab lwm tus) yuav tsum tsis txhob raug yuam mus rau pawg ntseeg. Vajtswv tsev neeg tsis yog muaj tswv cuab tsawg, thiab tsis tas yuav ntxias cov neeg siv tsis tau. Txhua tus uas tsis zoo siab ntseeg yuav tsum tsis txhob raug coj mus rau pawg ntseeg. Txoj kev cai no yog qhia rau txhua tus tib neeg. Nej yuav tsum xyuas, saib xyuas, thiab sib ceeb toom kom txhua tus nco qhov teeb meem no; tsis pub kom muaj ib tus twg ua txhaum nws. Txawm hais tias cov txheeb ze uas tsis ntseeg nkag mus hauv tsev teev hawm yam tsis txaus siab hlo, lawv yuav tsum tsis txhob tau txais phau ntawv los sis tsis txhob muab npe tshiab; cov tib neeg zoo li no tsis yog Vajtswv tsev neeg, thiab lawv txoj kev nkag mus hauv pawg ntseeg yuav tsum raug cheem los ntawm txhua txoj hau kev uas tsim nyog. Yog tias muaj teeb meem rau pawg ntseeg vim muaj kev cuam tshuam ntawm tej dab, ces koj tus kheej yuav raug ntiab tawm los sis yuav muaj kev txwv rau koj. Muab hais luv luv tias, txhua tus tib neeg muaj lub luag hauj lwm hauv qhov teeb meem no, txawm li cas los koj yuav tsum tsis txhob ua dog dig, los sis tsis txhob siv nws los daws tej teeb meem ntawm yus ntiag tug.

Qhov Dhau Los: Kev Xyu ntawm Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus

Ntxiv Mus: Zaj Txuas Tom Kawg 1: Qhov Kev Tshwm Sim ntawm Vajtswv Tau Coj Mus rau hauv ib Tiam Tshiab Lawm

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No