184 Lub Nceeg Vaj

1

Lub nceeg vaj yog Khetos lub nceeg vaj, lub nroog ntawm cov neeg dawb huv.

Nyob ntawm no mas Vajtswv tej kev nplua nuj thiab lub yeeb koob raug ua kom tshwm sim tuaj.

Xob laim tim sab Hnub Tuaj tuaj thiab ci laim plias mus rau sab Hnub Poob.

Txoj kev kaj tiag nyob ntawm no, Vajtswv txoj lus tau tshwm hauv cev nqaij daim tawv lawm.

Tus Cawm Seej tau rov los lawm, nqis kiag los saum ib tauv huab dawb.

Cov neeg dawb huv hnub no sawv ntawm lub zwm txwv xub ntiag los pe hawm Vajtswv.

Nyob rau tiam kawg, cov neeg dawb huv yav tag los tau sawv los, sawv khov kho.

Lawv raug caij tsuj yam lim hiam kawg nkaus hauv Suav Teb, cov dab lub tsev.

2

Tshaj 6,000 xyoo, cov neeg dawb huv tau muaj ntshav nrog, quaj poob kua muag,

mus tsis tau tsev, tsis muaj chaw so, ua neeg loj leeb.

Nyob hauv txoj kev txom nyem lub kwj ha tob tsaus nti, Ntxwgnyoog cov tub rog coob coob seev cev.

Qhov kev sib ntaus sib tua, ntshav, kua muag coj lub nceeg vaj los.

Peb hnov Vajtswv lub suab thiab zoo siab heev rau ntawm Nws lub zwm txwv xub ntiag.

Peb raug Khetos qhov kev txiav txim,

koom pluas mov loj ntawm tus Me Nyuam Yaj rooj tshoob.

Peb raug Vajtswv tej lus ntxuav kom dawb huv, pom hais tias Nws yeej ncaj ncees, dawb huv.

Raug txeeb tau, raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv tej lus, peb raug Nws cawm tau lawm.

Peb raug Nws cawm tau lawm.

Kuv qhuas thiab hu nkauj txog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tej kev ua uas phim hwj kawg.

Kuv qhuas Nws tus moj yam ncaj ncees mus ib txhis.

Kuv nyiam Nws txoj kev txo hwj chim, txoj kev nkaum twj ywm kawg nkaus.

Kuv qw qhuas, kuv dhia rau Nws lub hwj chim loj tsis muaj chaw kawg thiab lub tswv yim,

Nws lub hwj chim loj tsis muaj chaw kawg thiab lub tswv yim.

3

Tsis muaj peev xwm yuav them tau Vajtswv txoj kev hlub rov qab, kuv lub siab hnov zoo li muaj kev txhaum thiab mob kawg nkaus.

Kuv muaj ib lub siab, ib tug ntsuj plig, vim li cas kuv ho hlub tsis tau Vajtswv?

Vajtswv yog kuv qhov kev pab cuam, vim li cas ho ntshai? Kuv yuav tawm tsam Ntxwgnyoog kom txog qhov kawg.

Vajtswv rub peb sawv, yog li ntawd tso txhua yam tseg, tawm tsam los ua Khetos tus tim khawv.

Vajtswv yuav ua Nws txoj kev xav kom tshwm sim hauv ntiaj teb.

Kuv muab kuv txoj kev hlub, txoj kev ua siab ncaj, txoj kev mob siab rau ntawd rau Nws.

Kuv yuav txais tos Nws qhov kev rov qab los thaum Nws los hauv lub yeeb koob ntsa paug.

Thaum Khetos lub nceeg vaj tshwm sim lawm, kuv yuav rov ntsib Nws dua,

kuv yuav rov ntsib Nws dua.

4

Khetos los rau hauv ntiaj teb li ib tug tib neeg hauv cev nqaij daim tawm los sib ntaus sib tua,

so kiag cov neeg dawb huv tej kua muag tawm, cawm lawv los ntawm Ntxwgnyoog.

Peb ntxub dab, cov yeeb ncuab loj tshaj plaws ntawm Vajtswv.

Lawv tej kev txhaum loj ntawd mas qhia tsis tau li, ua rau yus nco ntsoov tsis ploj.

Muaj kev ntxub loj tshaj plaws, peb qhov kev chim mas cheem tsis tau li.

Peb tab meeg cem Ntxwgnyoog, thov Vajtswv kom nws raug txiav txim thiab rau txim rau.

Yeej tsis muaj kev yuav sib kho tau li, peb cog lus yuav tawm tsam kom txog qhov kawg.

Tsuas yog Ntxwgnyoog lub nceeg vaj qhov kev puas tsuaj xwb mas thiaj yuav txo tau txoj kev ntxub.

Tsuas yog Ntxwgnyoog lub nceeg vaj qhov kev puas tsuaj xwb mas thiaj yuav txo tau txoj kev ntxub.

5

Coob tus tub rog uas yeej, thiab zoo mas los ntawm tej kev txom nyem los.

Yeej nrog Vajtswv, tam sim no peb yog Nws qhov lus tim khawv.

Tag nrho cov neeg tuaj zom zaws rau lub roob no, taug kev nyob rau hauv Vajtswv txoj kev kaj.

Tos ntsoov hnub uas Vajtswv tau lub yeeb koob, nws yuav los sai sai.

Qhov zoo nkauj tshaj plaws ntawm lub nceeg vaj yuav tsum pom mus thoob plaws lub ntiaj teb.

Lub neej pem suab ntawm lub nceeg vaj mas zoo heev, ntxim nyiam kawg.

Vajtswv Tus Kheej kiag los rau hauv ntiaj teb los tuav lub hwj chim.

Cov neeg dawb huv yav dhau los sawv hauv kev tuag rov los, xyiv fab hlo rau tej koob hmoov mus ib txhis.

Vajtswv hais tawm qhov tseeb, txiav txim rau tib neeg,

qhia kom pom Nws txoj kev ncaj ncees, Nws txoj kev ncaj ncees.

Kev puas ntsoog xaus kiag Ntxwgnyoog lub ntiaj teb,

Vajtswv lub nceeg vaj nyob hauv ntiaj teb, nws nyob hauv ntiaj teb.

Lub nceeg vaj yog Khetos lub nceeg vaj,

lub nroog ntawm cov neeg dawb huv (lub nroog ntawm cov neeg dawb huv).

Here God’s riches and glory

raug ua kom tshwm sim tuaj (raug ua kom tshwm sim tuaj).

Nyob ntawm no mas Vajtswv tej kev nplua nuj thiab lub yeeb koob raug ua kom tshwm sim tuaj.

Qhov Dhau Los: 183 Kuv Xav Pom Hnub Vajtswv tau Koob Meej

Ntxiv Mus: 185 Kuv Twb Pom Vajtswv Lawm

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No