210 Ib Lub Siab Xav Los Hloov Siab Lees Txim

1

Thaum pom tias Vajtswv hnub uas tau koob meej maj mam txav los ze lawm,

ua rau kuv tswj tsis tau kuv lub siab ces tsuas yog nyuaj siab thiab txhawj xeeb lawm xwb.

Rov qab xav txog kuv txoj kev ntxeev siab thiab kev tawv ncauj tawm tsam Vajtswv,

ua rau kuv lub siab muaj kev tu siab, tsis kaj siab, thiab hnov tias tshuav nqi.

Vajtswv xaiv kuv, yog li ntawd kuv thiaj li tau tig rov los cuag Nws thiab tau mus koom rooj mov hauv lub teb chaws.

Nws mob siab qhia kuv txog txoj kev uas kuv yuav tsum taug thiab txoj kev uas kuv tsim nyog coj.

Nws qhia kuv ib zaug tas los ib zaug dua, tiam sis kuv tsis khaws rau hauv siab kiag li.

Kuv tseem tsis tau txais qhov tseeb, thiab kuv tsis tsim nyog ntsib Vajtswv kiag li.

2

Kuv ntseeg los tau ntau xyoo lawm, kuv pom tej lus qhuab qhia zoo li yog qhov muaj tseeb,

kev ntseeg los xyaum ua qhov tseeb txhais tau hais tias yog kev ua hauj lwm hnyav.

Kuv tu ncua kev mob siab rau kuv lub luag hauj lwm; txhua yam puav leej yog txoj kev tsis quav ntsej thiab kev dag ntxias nkaus xwb.

Thaum kuv raug qhuab qhia thiab raug qhuab ntuas, kuv thov kev zam txim thiab siv laj thawj lawm xwb.

Vajtswv tau npaj tib neeg thiab tej yam los ua kom kuv zoo tiav log thiab pab kuv kom tau txais qhov tseeb,

txawm li ntawd los kuv yeej tsis ua raws li, haj yam tsis nrhiav qhov tseeb.

Kuv taug cov Falixais txoj kev yam tawv ncauj heev, tsis paub tig rov qab li.

Vajtswv ntxub heev, uas kuv nyob rau hauv txoj kev tsaus ntuj, nyob rau hauv ib lub neej uas phem tshaj txoj kev tuag lawm thiab.

3

Txhua lo lus ntawm Vajtswv txoj kev txiav txim deeg txog hauv kuv lub siab thiab tus ntsuj plig.

Kuv lub siab uas loog tag los tau ntev lawm tsuas yog tam sim no xwb thiaj li pib ras.

Kuv ntxub kuv tus kheej uas muaj lub siab tawv thiab tsis caum qhov tseeb heev.

Los txog hnub no, kuv tau ua lub neej tsis muaj dab tsi li lawm tiam sis tsuas muaj ib tug yam ntxwv ntxwgnyoog lawm xwb.

Vajtswv txoj hauj lwm twb yuav xaus lawm; Nws yuav rov qab mus rau saum Xi-oos sai sai no.

Muaj kev ntseeg tiam sis tsis muaj peev xwm ua kom Vajtswv txaus siab mas tsim nyog txaj muag tiag tiag li.

Kuv mas tseem tseem tsis tsim nyog tau saj Nws cov lus thiab tshuav Nws nqi tiag tiag li.

Muaj cov sij hawm kawg no los mob siab rau Vajtswv mas yog ib yam khoom plig uas tsis tshua muaj kiag li.

Kuv tau txiav txim siab los caum qhov tseeb thiab siv kuv lub neej los them rov qab rau Vajtswv txoj kev hlub lawm.

Qhov Dhau Los: 209 Kev Lees Txim Txhaum Tom Qab Raug Txiav Txim

Ntxiv Mus: 211 Muaj ib Qho Mob Nyob Rau Hauv Kuv Nruab Siab

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No