Zaj Nkauj Qhuas Lub Nceeg Vaj

Cov neeg coob coob qw qhuas Kuv, cov neeg coob coob qhuas Kuv; txhua lub qhov ncauj hu tus tseem Vajtswv lub npe, tag nrho cov neeg tsa qhov muag saib tej Kuv ua. Lub nceeg vaj nqis nroos los rau tib neeg lub ntiaj teb, Kuv tus neeg mas nplua nuj thiab muaj nplua mias. Leej twg thiaj yuav tsis zoo siab rau qhov no? Leej twg thiaj yuav tsis seev cev zoo siab? Au, Xi-oo! Tsa koj tus chij uas yeej kiag los ua kev zoo siab rau Kuv! Hu koj lub suab nkauj yeej ntawm txoj kev yeej los nthuav tawm Kuv lub npe dawb huv! Tag nrho txhua tus tsim tawm los mus kom txog qhov ntiaj teb kawg! Maj nrawm nroos los yaug nej tus kheej kom dawb huv ces kom nej thiaj ua tau qhov khoom fij rau Kuv! Cov hnub qub saum ntuj saud! Maj nrawm nroos rov los rau nej qhov chaw los ua kom pom Kuv lub hwj chim loj nyob rau saum ntuj! Kuv tig pob ntseg mloog cov suab ntawm cov neeg hauv ntiaj teb, cov uas nchuav tawm lawv txoj kev hlub thiab kev hwm Kuv yam tsis muaj chaw kawg nyob rau hauv tej suab nkauj! Nyob rau hnub no, thaum tag nrho cov tsim tawm los rov los muaj txoj sia, Kuv nqis los rau hauv tib neeg ntiaj teb. Tam sim no, nyob rau qhov chaw no, tag nrho tej paj hmab paj ntoos tawg ntsa paug, tag nrho tej noog quaj ua ib lub suab, tag txhua yam mas hauv siab dhia pig poog rau txoj kev zoo siab! Nyob rau hauv lub suab ntawm lub nceeg vaj txoj kev txaum yim, Ntxwgnyoog lub nceeg vaj vau tag nrho, muab rhuav tshem tag nrho nyob rau hauv lub nceeg vaj zaj nkauj uas nrov cuag xob nroo, tsis muaj hnub sawv rov los ntxiv lawm!

Nyob hauv ntiaj teb no leej twg thiaj tau luag sawv los tawm tsam? Thaum Kuv nqis los rau hauv ntiaj teb, Kuv coj hluav taws los hlawv, coj kev npau taws, coj kev puas ntsoog txhua yam los. Tej nceeg vaj hauv ntiaj teb ces yog Kuv lub nceeg vaj tam sim no lawm! Nyob puag saum ntuj, cov huab dov mus los thiab su tuaj; nyob hauv qab ntuj ntsuab, pas dej thiab dej ntws ntas tuaj thiab sib do yam zoo siab hlo los tsim tau lub suab nkauj lom zem kawg. Tej tsiaj uas muaj so ces tawm zom zaws ntawm lawv tej chaw pw los, thiab tag nrho tib neeg sawv daws ces sawv tsees ntawm kev tsaug zog los vim yog Kuv. Hnub uas tib neeg coob heev tos ntsoov los txog lawm lau! Lawv hu tej nkauj zoo tshaj plaws rau Kuv!

Nyob rau lub sij hawm zoo heev no, nyob rau lub sij hawm uas zoo siab tshaj plaws no,

tej lus qhuas mas nrov tawm txhua qhov chaw, nyob rau saum ntuj thiab hauv ntiaj teb. Leej twg thiaj yuav tsis zoo siab rau qhov no?

Leej twg lub siab thiaj yuav tsis kaj tuaj? Leej twg thiaj yuav tsis quaj rau qhov zoo li no?

Lub ntuj tsis yog lub ntuj qub lawm, tam sim no yog lub ntuj rau lub nceeg vaj lawm.

Lub ntiaj teb tsis yog lub ntiaj teb qub lawm, tam sim no yog daim av dawb huv lawm.

Tom qab ib vuag nag loj tau los dhau lawm, lub ntiaj teb qias vaub tsuab qub raug tsim ua lub tshiab lawm.

Tej toj roob tab tom hloov pauv … tej dej ntws tab tom hloov pauv …

tib neeg los kuj tab tom hloov pauv thiab … txhua yam tab tom hloov pauv….

Ab, koj niag toj roob uas nyob ntsiag to! Sawv tsees los seev cev rau Kuv!

Ab, koj niag dej teeg yees! Kav tsij ntws mus nrawm nroos!

Nej cov neeg uas tab tom pw ua npau suav! Sawv tsees los thiab mus caum kiag!

Kuv los lawm … Kuv yog Vajntxwv….

Tag nrho noob neej tej qhov muag yuav pom Kuv lub ntsej muag kiag, lawv tus kheej tej pob ntseg yuav hnov Kuv lub suab kiag,

yuav ua neej rau lawv tus kheej hauv lub nceeg vaj….

Cas yuav qab zib ua luaj … cas yuav zoo nkauj ua luaj….

Nov qab tsis tau li … tsis muaj hnub yuav nov qab tau li….


Thaum Kuv txoj kev npau taws cig kub hnyiab tuaj, tus zaj loj liab ploog ua nruj nriaj;

nyob rau hauv Kuv qhov kev txiav txim yam muaj hwj chim tshaj plaws, ces tej dab phem qhia tshwm lawv tej tseem qauv zom zaws los;

nyob rau hauv Kuv tej lus nthe nqho, tib neeg sawv daws txaj muag kawg nkaus, thiab lawv tus kheej tsis muaj chaws nkaum li.

Lawv nco tau yav tag los, tej uas lawv thuam thiab saib tsis taus Kuv.

Yeej tsis muaj ib lub sij hawm twg li uas lawv yuav tsis khav lawv tus kheej, tsis muaj ib lub sij hawm twg li uas lawv yuav tsis tawm tsam Kuv li.

Hnub no, leej twg thiaj tsis quaj? Leej twg thiaj tsis tu siab?

Tag nrho lub qab ntuj khwb ces muaj kev quaj puv nkaus …

muaj tej suab zoo siab puv npo … muaj suab luag puv npo….

Zoo siab yam tsis muaj dab tsi piv tau … zoo siab yam piv tsis tau dab tsi li….


Nag los xuj xuav … daus loj poob ya zom zaws los….

Nyob rau hauv tib neeg nruab siab, kev tu siab thiab kev zoo siab sib xyaws daws … ib txhia luag …

ib txhia quaj … thiab ib txhia qw txhawb siab….

Cuag li txhua tus yeej cia li nov qab lawm … txawm tias qhov no yuav yog lub caij nplooj ntoo hlav uas muaj nag thiab huab ntau heev,

ib lub caij sov uas paj hmab paj ntoo tawg ntsa iab, ib lub caij nplooj ntoos zeeg uas sau tau qoob ntau,

los sis ib lub caij ntuj no uas los te thiab muaj dej khov, tsis muaj leej twg paub….

Nyob saum ntuj huab ya zom zaws, nyob hauv ntiaj teb hiav txwv ntas ntua.

Cov tub yoj lawv sab caj npab … tib neeg txav taw seev cev….

Tej tub txib qaum ntuj ua hauj lwm … tej tub txib qaum ntuj tab tom saib xyuas….

Cov tib neeg hauv ntiaj teb khiav vig voog, thiab txhua yam hauv ntiaj teb huam vam tuaj.

Qhov Dhau Los: Tshooj 10

Ntxiv Mus: Tshooj 11

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No