Ntawm Txhua Tus Neeg Ua Lawv Tes Hauj Lwm

Nyob hauv lub caij tam sim no, txhua tus uas hlub Vajtswv tiag tiag muaj lub cib fim los raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Nws. Txawm lawv hluas los laus, tsuav lawv muaj kev mloog lus rau Vajtswv hauv lawv lub siab thiab hwm Nws xwb, ces lawv yuav tuaj yeem raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Nws. Vajtswv ua txhua tus kom zoo tshaj plaws raws li lawv lub luag hauj lwm. Yog li tsuav koj siv tag nrho koj lub zog, thiab zwm rau kev ua hauj lwm ntawm Vajtswv xwb, ces koj tuaj yeem raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Nws lawm. Tam sim no, tsis muaj ib tug ntawm nej cov ko uas zoo tshaj plaws li. Qee lub sij hawm koj muaj peev xwm ua tau ib hom hauj lwm, thiab lwm lub sij hawm koj ua tau ob hom. Ib yam li koj ua koj qhov zoo tshaj los muab koj tus kheej fij rau Vajtswv, thaum kawg koj yuav raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Nws.

Cov hluas muaj ob peb lub tswv yim rau kev ua neej, thiab lawv tsis muaj tswv yim thiab kev ntse. Vajtswv nyob ntawm no ua tib neeg lub tswv yim thiab kev ntse kom zoo tshaj plaws. Nws txoj lus pab rau qhov uas lawv tsis muaj txaus. Txawm li cas los xij, tus yam ntxwv ntawm cov hluas tsis ruaj khov, thiab yuav tsum raug hloov los ntawm Vajtswv. Cov hluas muaj kev ntseeg tsawg thiab tsawg lub tswv yim rau kev ua neej; lawv xav txog txhua yam hauv cov lus yooj yim, thiab lawv qhov kev cuam tshuam tsis yog qhov nyuaj. Qhov no yog ib feem ntawm lawv txoj kev ua tib neeg uas tseem coj tsis tau zoo, thiab nws yog ib feem txaus qhuas; tab sis, cov hluas tsis lees paub thiab tsis muaj tswv yim. Qhov no yog qee yam uas xav ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv. Qhov raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv yuav pab nej muaj kev paub. Nej yuav muaj peev xwm nkag siab ntau yam ntawm sab ntsujplig kom meej, thiab maj mam tig mus ua ib tug neeg uas zoo rau Vajtswv siv. Cov tij laug thiab cov muam no kuj muaj lawv txoj hauj lwm ua thiab, thiab lawv tsis raug muab tso tseg los ntawm Vajtswv. Cov tij laug thiab cov muam, tib si, yeej muaj ib yam xav tau thiab yam tsis xav tau. Lawv muaj ntau lub tswv yim xav rau kev ua neej nyob thiab ntau cov kev ntseeg. Hauv lawv cov kev coj ua, lawv ua raws ntau lub tswv yim nruj nruj, ho nyiam ua raws li cov kev cai uas lawv siv uas tsis tau xav txog thiab tsis yog. Qhov no yog ib qho uas tsis xav tau kiag li. Tab sis, cov tij laug thiab cov muam nyob twj ywm thiab ntseeg tus yees txawm li cas los xij peem; lawv tus yam ntxwv ruaj khov, thiab lawv tsis coj tus cwj pwm qus qus. Lawv qeeb qeeb ntawm kev lees txais tej yam, tab sis qhov no tsis yog ib qho txhaum loj. Tsuav nej tuaj yeem zwm rau; tsuav nej lees txais Vajtswv cov lus tam sim no thiab tsis tshawb nrhiav Vajtswv cov lus; tsuav yog nej muaj kev txhawj xeeb nrog kev zwm rau thiab kev raws, thiab tsis txhob hla kev txiav txim ntawm tej lus ntawm Vajtswv los sis khaws txoj kev xav tsis zoo txog lawv; yog hais tias nej txais yuav Nws cov lus thiab coj cov lus ntawd mus xyaum ua—tom qab ntawd, uas tau ntsib cov xwm txheej no lawm, nej yuav ua tau neeg zoo tshaj plaws.

Txawm hais tias koj yog tus kwv los sis tus tij laug los sis tus muam los xij, koj paub qhov koj yuav tsum ua. Cov uas tseem hluas tsis khav theeb; cov neeg laus ho tsis nyob ntsiag to li, los lawv yuav tsis tig rov qab. Txuas ntxiv mus, lawv muaj peev xwm siv txhua tus lub dag zog los pab lawv tej kev qaug zog, thiab lawv ua dej num rau ib leeg yam tsis muaj kev xaiv ntsej muag li. Tus choj txuas ntawm kev ua phooj ywg raug tsa los ntawm tus kwv thiab cov tij laug thiab cov muam, thiab vim yog ntawm Vajtswv txoj kev hlub, nej thiaj li muaj peev xwm sib nkag siab ib leeg rau ib leeg. Cov kwv yau thiab cov muam yau tsis txhob saib tsis taus cov tij thiab cov viv, thiab cov tij thiab cov viv tsis txhob qhuas tias yus tus kheej coj ncaj: Qhov no puas yog kev sib koom tes zoo zoo? Yog nej sawv daws muaj qhov kev daws teeb meem zoo li no, thaum kawg txoj kev xav ntawm Vajtswv yuav ua kom tiav rau nej tiam neej no.

Yav tom ntej, txawm hais tias koj tau txais koob hmoov los yog foom tsis zoo yuav raug txiav txim siab raws li nej txoj kev coj thiab tus cwj pwm niaj hnub no. Yog tias nej yuav xav kom raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv, ces nws yuav tsum yog tam sim no, nyob rau lub sij hawm no; yuav tsis muaj lwm lub cib fim rau yav tom ntej lawm. Vajtswv xav ua kom nej zoo tshaj plaws tam sim no, thiab qhov no tsis yog ntawm kev hais lus xwb. Yav tom ntej, tsis hais kev sim siab dab tsi uas tau poob rau nej, dab tsi tshwm sim, los sis kev puas tsuaj uas nej tau ntsib, Vajtswv xav ua kom nej zoo tshaj plaws; qhov no yog ib qhov tseeb thiab uas cav tsis tau. Qhov twg tuaj yeem pom tau qhov no? Nws tuaj yeem pom tau tias qhov tseeb ntawm Vajtswv txoj lus, dhau ntau tiam neeg thiab tiam dhau los, tsis tau muaj dua qhov siab uas tseem ceeb npaum li nws muaj niaj hnub no lawm. Nws tau nkag mus rau qhov chaw siab tshaj plaws, thiab kev ua hauj lwm los ntawm Vajntsujplig rau txhua tus tib neeg hnub no yam tsis muaj dua ua ntej li. Tsis tshua muaj leej twg los ntawm ntau tiam dhau los uas muaj qhov kev paub li no yav tas los; txawm hais txog Yexus tiam los, tej kev tshwm sim niaj hnub no tsis muaj. Cov lus uas tau hais rau nej, qhov nej to taub, thiab nej qhov kev paub twb mus txog ib qib tshiab lawm. Nyob rau hauv nruab nrab ntawm kev sim siab thiab kev qhuab ntuas, nej cov tib neeg tsis khiav, thiab qhov no muaj pov thawj txaus tias kev ua hauj lwm ntawm Vajtswv tau muaj qhov pom tau zoo tshaj plaws. Qhov no tsis yog ib qho uas tib neeg yuav ua tau, thiab tsis yog ib qho uas tib neeg yuav tswj tau; tab sis, nws yog tes dej num ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag. Yog li ntawd, los ntawm ntau qhov tseeb ntawm tes dej num ntawm Vajtswv, nws tuaj yeem pom tau tias Vajtswv xav ua kom tib neeg zoo tshaj plaws, thiab Nws yeej muaj peev xwm ua kom nej zoo tiav. Yog tias nej muaj qhov kev ntse no, thiab ua qhov kev tshawb pom tshiab, tom qab ntawd nej yuav tsis tos txog qhov Yexus rov los zaum ob; tsis yog li ntawd, nej yuav tso cai rau Vajtswv ua nej kom zoo tiav nyob rau hauv lub sij hawm tam sim no. Yog li ntawd, nej yuav tsum ua nej qhov zoo tshaj, tsis muaj kev qaug zog, kom nej thiaj raug kho kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv.

Tam sim no, koj yuav tsum tsis txhob mob siab rau tej yam tsis zoo. Ua ntej no, muab tso rau ib sab thiab tsis quav ntsej txog ib yam dab tsi uas ua rau koj cov kev xav tsis zoo. Thaum koj tau ua tes dej num lawm, ua li ntawd nrog lub siab uas tshawb nrhiav thiab xav txog nws txoj hau kev mus tom ntej, ib lub siab uas zwm rau Vajtswv. Thaum twg nej pom txoj kev zoo nyob hauv nej tab sis tsis txhob cia nws tswj hwm nej, thiab txawm li ntawd los, ua cov hauj lwm uas nej yuav tsum ua, nej mus tau ib kauj ruam tom ntej. Piv txwv li, koj cov tij laug thiab cov muam muaj kev ntseeg, tab sis koj muaj peev xwm thov, zwm, noj thiab haus Vajtswv txoj lus, thiab hu nkauj qhuas Vajtswv…. Qhov no yog hais tau tias, koj yuav tsum mob siab rau koj tus kheej nrog txhua lub zog koj tuaj yeem mus rau txhua yam uas koj muaj peev xwm ua tau, txawm lub luag hauj lwm uas koj muaj peev xwm ua tau twg los xij. Tsis txhob nyob ntsiag to. Qhov yuav ua kom haum Vajtswv siab ces yog qhov koj ua koj lub luag hauj lwm kom zoo thiaj yog thawj qeb. Thaum ntawd, thaum koj muaj peev xwm nkag siab qhov tseeb thiab tau nkag mus rau qhov tseeb ntawm Vajtswv cov lus lawm, ces koj mam raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Nws.

Qhov Dhau Los: Kev Sib Tham Txog Pawg Ntseeg Lub Neej thiab Lub Neej Tiag

Ntxiv Mus: Hais Txog Vajtswv qhov Siv Tib Neeg

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No