Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib—Tshooj 3

Tus Vajntxwv muaj yeej zaum rau saum Nws lub zwm txwv uas muaj yeeb koob. Nws tau ua tiav hlo txoj kev cawm dim thiab tau coj tag nrho Nws cov neeg los tshwm rau hauv lub yeeb koob. Nws tuav lub qab ntuj khwb rau hauv Nws ob txhais tes thiab nrog Nws lub tswv yim uas muaj hwj chim qaum ntuj thiab lub zog nchav Nws tau tsim tsa thiab tau ua khov kho rau tim roob Xi-oo. Nrog Nws lub meej mom vajntxwv Nws txiav txim rau lub ntiaj teb uas muaj kev txhaum; Nws tau pom zoo txoj kev txiav txim rau txhua haiv neeg thiab txhua tus tib neeg, saum lub ntiaj teb thiab tej dej hiav txwv thiab tag nrho txhua yam muaj sia, nrog rau cov uas haus dej haus cawv qaug tsis meej pem. Vajtswv yeej yuav txiav txim rau lawv xwb xwb li, thiab Nws yuav npau taws rau lawv xwb xwb li thiab yog li ntawd yuav nthuav tawm Vajtswv lub meej mom vajntxwv, tus uas muab kev txiav txim tau sai tib ntsais muag xwb thiab tau cawm yam tsis muaj kev ncua qeeb li. Nws qhov kev chim siab yuav hlawv lawv tej kev ua txhaum phem kom kub ua ncaig du lug thiab puas tsuaj tag nrho rau lub sij hawm twg los tau; lawv yuav paub tias tsis muaj chaw khiav dim thiab tsis muaj chaw nkaum, lawv yuav quaj thiab zom hniav qawv, thiab lawv yuav coj txoj kev puas tsuaj los rau lawv tus kheej.

Cov tub uas muaj kev yeej, cov uas Vajtswv hlub yuav tau nyob rau hauv Xi-oo xwb xwb li, yeej tsis muaj hnub yuav ncaim nws mus li. Ntau haiv neeg yuav tsum mloog kom zoo rau Nws lub suab, lawv yuav ua tib zoo mloog Nws tej kev ua, thiab tej suab ntawm lawv txoj kev qhuas yam tsis paub kawg li. Tus tseem Vajtswv uas tsuas muaj tib tug xwb tau tshwm los lawm! Peb yuav paub tseeb txog Nws rau sab ntsujplig thiab mob siab caum raws Nws kom ze; peb yuav maj nroos mus tom ntej kom tag peb lub zog nchav thiab yuav tsis ua xyem xyav mus ntxiv lawm. Qhov kawg ntawm lub ntiaj teb tab tom yuav tshwm los rau ntawm peb xub ntiag; ib pawg ntseeg zoo tsim nyog nrog rau cov tib neeg, tej dej num, thiab tej yam uas nyob ib puag ncig ntawm peb tam sim no tab tom cob qhia peb kom ruaj khov ntxiv. Cia peb maj nroos los muab peb lub siab uas hlub lub ntiaj teb rov qab los! Cia peb maj nroos los muab peb lub zeem muag uas tsaus ntuj nti rov qab los! Cia peb tsuj rau ntawm peb cov kauj ruam, kom peb thiaj li yuav tsis ua tshaj cov ciaj ciam. Cia peb cheem peb lub qhov ncauj kom peb taug kev mus tau raws li Vajtswv txoj lus, thiab yuav tsis tawm tsam rau peb tus kheej tej txiaj ntsig thiab tej kev poob mus ntxiv lawm. Ab, tso nws mus—koj txoj kev ntshaw luag tug rau lub ntiaj teb tsis muaj kev cai thiab rau kev muaj txiag nplua nuj! Ab, ua kom koj tus kheej dim plaws ntawm nws mus—koj txoj kev tuav ruaj rau ntawm cov txiv thiab cov ntxhais thiab cov tub! Ab, tig koj lub nrab qaum rau lawv—koj tej kev xam pom thiab kev xaiv ntsej xaiv muag! Ab, tsim dheev los; lub sij hawm luv heev! Tsa ntsej tsa muag saib seb, tsa ntsej tsa muag saib seb, los sab hauv tus ntsujplig los, thiab cia Vajtswv tswj. Txawm tias yuav tshwm sim dab tsi los xij, txhob dhau los ua Lauj tus poj niam ntxiv lawm. Cas yuav txaus hlub ua luaj uas nws raug tso tseg! Cas yuav txaus hlub ua luaj! Ab, tsim dheev los lau!

Qhov Dhau Los: Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib—Tshooj 2

Ntxiv Mus: Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib—Tshooj 5

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No