Tshooj 4

Los ntawm ib lub sij hawm mus rau ib lub sij hawm, peb yuav tau saib thiab tos, ntsiag to rau hauv tus ntsujplig thiab nrhiav nrog ib lub siab dawb huv. Txawm yuav muaj yam dab tsi tshwm los rau peb los xij, peb yuav tsum tsis qi muag nti mus sib koom. Peb yuav tsum los ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab sib koom kom xwm yeem nrog Nws tas li, thiab dhau ntawd ces Nws tej kev xav yuav raug nthuav tawm rau peb xwb xwb li. Nyob hauv tus ntsujplig, peb yuav tsum npaj kom txhij los ua kom muaj qhov zoo sib txawv txhua lub sij hawm, thiab peb yuav tsum muaj ib tug ntsujplig uas mob siab hlo thiab tsis tso tseg yooj yim. Peb yuav tsum nqa cov dej muaj sia los rau ntawm Vajtswv xub ntiag, cov dej uas yug thiab txhab kom puv rau peb tus ntsujplig uas tau qhuav qhawv lawm. Peb yuav tsum npaj txhij rau lub sij hawm twg los tau los yaug peb tus kheej kom dawb huv ntawm peb tus moj yam phem, uas yog kev qhuas tias yus tus kheej coj ncaj, tsab ntse, khav theeb, thiab qhuas tias yus tus kheej ua tau zoo tshaj. Peb yuav tsum qhib peb lub siab los txais Vajtswv txoj lus, thiab nqis tes ua raws li Nws txoj lus. Peb yuav tsum ntsib thiab paub meej txog Nws txoj lus thiab to taub txog Nws txoj lus, cia Nws txoj lus dhau los ua peb lub neej txoj sia. Qhov no yog lub suab hu los saum peb lub ntuj los! Tsuas yog thaum peb ua neej nyob raws Vajtswv txoj lus lawm xwb peb thiaj li tuaj yeem yog tus kov yeej!

Tam sim no peb tej kev xav phem muaj ntau heev, thiab hais lus ntog zoo thiab ua tsis xyuam xim, tsis tuaj yeem ua tau haum nrog tus Ntsujplig. Niaj hnub tam sim no nws tsis zoo ib yam yav dhau los lawm. Txoj dej num ntawm tus Vajntsujplig txhawb mus tom ntej tau ceev heev. Peb yuav tsum paub kom ntxaws txog Vajtswv txoj lus; txhua lub tswv yim thiab txoj kev xav, txhua lub sij hawm thiab kev ua, peb yuav tsum tuaj yeem paub cais kom meej meej rau hauv peb lub siab. Cov uas tom hau ntej ua ib yam los sis tom qab ho txhob lawv ua lwm yam yuav tsis tuaj yeem khiav dim txoj kev txiav txim rau ntawm Khetos lub rooj zaum xub ntiag. Tus Vajntsujplig uas nyob rau hauv qhov txheej txheem ntawm txoj kev coj peb kev nkag mus rau hauv sab ntsujplig kom paub tob ntxiv, qhov uas peb yuav tau los paub kom zoo txog Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus.

Tus Vajtswv ntawm lub qab ntuj khwb tau rua peb ob lub qhov muag ntawm sab ntsujplig lawm, thiab tej kev zais tob nyob hauv tus ntsujplig tseem raug nthuav tawm rau peb tsis tu ncua thiab. Nrhiav nrog ib lub siab dawb huv! Txaus siab hlo los them tus nqi, sib koom siab koom ntsws mus rau tom ntej ua ke, npaj txhij tsis lees txais koj tus kheej, tsis muaj lub siab xav tau luag tug ntxiv lawm, caum raws Vajntsujplig qab thiab txaus siab rau Vajtswv txoj lus, thiab dhau ntawd ces yuav pom tib neeg tshiab tag nrho hauv lub qab ntuj khwb tshwm sim. Lub sij hawm los txog ze lawm, uas Ntxwgnyoog twb yuav ntsib nws txoj kev kawg lawm, Vajtswv txoj kev xav yuav raug ua kom tiav log, txhua haiv neeg ntawm lub ntiaj teb yuav dhau mus rau Khetos lub nceeg vaj, thiab Khetos yuav kav li Vajntxwv rau saum lub ntiaj teb, mus tag ib txhiab thiab ib txhis!

Qhov Dhau Los: Tshooj 3

Ntxiv Mus: Tshooj 5

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No