Tshooj 3

Vim nej raug hu ua Kuv cov neeg, txhua yam tsis zoo li yav dhau los lawm; nej yuav tsum mloog thiab ua raws li cov lus hais tawm ntawm Kuv tus Ntsujplig, thiab caum Kuv tes hauj lawm kom ti ti; nej yuav tsum tsis txhob muab Kuv tus Ntsujplig thiab Kuv lub cev nqaij daim tawv sib cais, vim Wb yeej xeeb txawm yog ib tug xwb, thiab raws li tus yeeb yam ces yeej tsis sib faib li. Leej twg los xij uas muab tus Ntsujplig thiab tus neeg faib thiab tsuas tsom ntsoov rau tus neeg los sis tus Ntsujplig xwb ces yuav raug kev puas tsuaj, thiab tsuas yuav muaj cuab kav tau haus los ntawm lawv tus kheej lub khob dej iab nkaus xwb, yam tsis muaj lwm txoj kev taug hlo li. Tsuas yog cov uas muaj cuab kav saib rau tus Ntsujplig thiab tus neeg ua ib tug kheej uas sib cais tsis tau xwb mas thiaj li muaj ib qho kev paub txog Kuv txaus; lub neej txoj sia nyob hauv lawv yuav raug maj mam hloov mus. Yuav kom kauj ruam txuas ntxiv mus ntawm Kuv tes hauj lwm mus tau tus yees thiab tsis muaj kev khuam hlo li, mas Kuv thiaj li siv qhov kev tsim kho kom zoo ntawm cov lus los sim tag nrho cov nyob hauv Kuv lub tsev, thiab siv tej kab ke ua hauj lwm los sim cov uas caum raws Kuv qab. Nyob rau hauv tej xwm txheej no, tej zaum kuj yuav hais tau hais tias lawv sawv dawv yeej tag kev cia siab lawm; ua neeg ces, yeej tsis muaj ib tug ntawm lawv cov ntawd li uas tus yam ntxwv yuav tsis phem los sis nyob twj ywm li, cuag nkaug li tag nrho thaj chaw ntawd twb hloov tag lawm. Muaj ib txhia neeg mas cem Ntuj Ceeb Tsheej thiab lub ntiaj teb; ib txhia, ces nyob rau lawv txoj kev qaug zog, ua npaj lawv tus kheej thiab lees txais qhov kev sim ntawm Kuv tej lus; ib txhia ntsia saum ntuj thiab xyu tej suab nrov nrov, kua muag ntws sis, cuag li ntxhov siab thaum muaj ib tug me nyuam mos noj tsis qab nyob tsis zoo lawm; muaj ib txhia mas tseem zoo nkaus li txaj muag ua neej nyob li ntawd thiab, thiab thov kom Vajtswv muab lawv coj kiag mus sai sai; muaj ib txhia ces nyob tsheej hnub yam feeb tsis meej txog dab tsi li, cuag li lawv twb mob hnyav heev lawm thiab tseem tsis tau rov feeb meej; muaj ib txhia, ces tom qab yws txaus lawm, ces cia li mus ntsiag to lawm xwb; thiab muaj ib txhia ces tseem qhuas Kuv nyob ntawm lawv tus kheej tej chaw, txawm hais tias lawv yeej tseem xav phem tseem tsawv los xij. Niaj hnub no, thaum tag nrho txhua yam raug nthuav tawm lawm, Kuv yuav tsis tas hais txog yav tag los ntxiv lawm; qhov tseem ceeb dua ces yog qhov uas nej tseem muaj cuab kav ua lub siab ncaj rau Kuv los ntawm lub chaw nres uas Kuv muab rau nej hnub no, ces kom tag nrho nej ua tau li Kuv txoj kev pom zoo, thiab qhov uas tag nrho nej hais ces yog qhov uas tau los ntawm Kuv txoj kev qhuab qhia thiab kev paub tseeb, hais tias qhov nej muab coj los siv ua neej ces thaum kawg kom yog Kuv tus duab, thiab tag nrho Kuv qhov kev tshwm sim tawm tuaj.

Kuv cov lus raug tso tawm thiab nthuav tawm nyob rau lub sij hawm twg los sis qhov chaw twg los tau, thiab yog li ntawd, ib yam nkaus li thiab, nej yuav tsum paub nej tus kheej ntawm Kuv xub ntiag rau txhua lub sij hawm. Vim hnub no, tom qab txhua yam, mas tsis zoo li qhov ua ntej ntawd, thiab koj yuav tsis muaj cuab kav ua tau yam twg los xij uas koj xav ua ntawd ntxiv lawm. Tab sis, nyob rau hauv qab txoj kev coj qhia ntawm Kuv cov lus, koj yuav muaj cuab kav kov yeej koj lub cev; koj yuav tsum siv Kuv cov lus ua koj tus ncej txheem tseem ceeb, thiab nej yuav tsum tsis txhob ua lwj ua liam. Tag nrho txhua txoj kev mus rau txoj kev xyaum ua tseeb rau pawg ntseeg ces yeej muaj nyob rau hauv Kuv cov lus lawm. Cov uas tsis ua raws li Kuv cov lus ces ua txhaum rau Kuv tus Ntsujplig, thiab Kuv yuav muab lawv rhuav tshem. Vim txhua yam tau los rau ib qho xwm txheej li qhov hnub no lawm, ces nej tsis tas yuav ntxhov siab thiab tu siab rau nej tej kev coj thiab kev ua yav dhau los lawm. Kuv txoj kev siab loj siab dav ces yeej tsis muaj chaw kawg ib yam nkaus li lub hiav txwv thiab lub ntuj—ua cas tib neeg tej peev xwm thiab kev paub txog Kuv thiaj li tsis yog ib qho uas Kuv paub zoo li Kuv sab qaum tes? Leej twg ntawm tib neeg uas tsis nyob rau hauv Kuv ob txhais tes? Koj puas xav hais tias Kuv yeej tsis paub dab tsi txog qhov uas seb koj lub siab loj li cas, hais tias Kuv yeej tsis paub ib qho dab tsi txog qhov no li? Qhov ntawd ces tsis muaj hnub yuav muaj tseeb li! Yog li ntawd, thaum tag nrho cov tib neeg sawv daws tag kev cia siab lawm, thaum lawv tos tsis taus li lawm thiab xav pib dua ib qho tshiab, thaum xav nug Kuv hais tias tab tom muaj dab tsi tshwm sim, thaum ib txhia ua lwj ua liam thiab nws ua rau ib txhia tig ntxeev siab tawm tsam, thaum ib txhia tseem ua siab ncaj ua dej num, ces Kuv pib ntu ob ntawm tiam kev txiav txim: ntxuav kom dawb huv thiab txiav txim rau Kuv cov neeg. Qhov no ces kuj hais tau tias Kuv pib cob qhia Kuv cov neeg yam raws kev raws cai, tsis yog cia nej hnov hais tej cov lus tim khawv zoo heev rau Kuv nkaus xwb, tab sis, tshaj qhov ntawd, cia kom muaj qhov kev yeej uas zoo hauv txoj kev sib ntaus sib tua rau Kuv los ntawm lub rooj zaum ntawm Kuv cov neeg.

Nyob rau txhua lub sij hawm, Kuv cov neeg yuav tsum ceev faj tej tswv yim ntxias dag ntawm Ntxwgnyoog, zov lub rooj vag ntawm Kuv lub tsev rau Kuv; lawv yuav tsum muaj peev xwm sib pab thiab sib txhawb, ces koj zam dhau tsis txhob poob mus rau Ntxwgnyoog rooj ntxiab, uas thaum ntawd ces lig dhau heev lawm rau tej kev tu siab khuv xim. Vim li cas Kuv thiaj li maj npaum ntawd los cob qhia nej? Vim li cas Kuv thiaj qhia nej txog qhov tseeb ntawm sab yeeb ceeb? Vim li cas Kuv thiaj qhia kom paub thiab ntuas nej ib zaug tag los ib zaug ntxiv thiab? Nej puas tau ua twb zoo xav txog qhov no li? Nej tej kev ua twb zoo xav puas ua rau nej pom meej tuaj thiab? Yog li ntawd, nej yuav tsum tsis txhob npaj nej tus kheej uas yog tsim tsa ntxiv rau ntawm lub hauv paus ntawm yav tag los lawm xwb, tab sis, tshaj qhov ntawd, ces yog yuav tsum ntiab tawm tej yam tsis dawb huv hauv nej raws li txoj kev coj ntawm cov lus ntawm hnub no, cia Kuv txhua lo lus nrhau cag thiab tawg paj nyob rau hauv koj tej ntsujplig, thiab, qhov tseem ceeb tshaj, ces cia tawg paj txi txiv ntxiv. Qhov no vim yog qhov uas Kuv xav tau tsis yog cov paj uas tawg nra paug xwb, tab sis yog cov txiv uas txi ncw heev, cov txiv uas siav tsis txawj ploj li. Koj puas to taub lub ntsiab tseeb ntawm Kuv cov lus? Txawm hais tias cov paj nyob hauv lub tsev paj mas suav tsis txheeb li cov hnub qub, thiab ua rau muaj neeg coob heev nyiam, los thaum uas lawv ntsws thiab qhuav lawm, ces lawv ntuag tag li Ntxwgnyoog tej tswv yim dag ntxias lawm xwb, thiab tsis muaj leej twg xav saib xav pom lawv lawm. Tab sis tag nrho cov uas raug cua nplawm thiab raug tshav ntuj ziab uas hais lus tim khawv rau Kuv, txawm hais tias yuav tsis tawg paj zoo nkauj, los yeej yuav txi txiv thaum cov paj ntawd zeeg tag lawm, vim Kuv cheem tsum kom lawv ua li ntawd. Thaum Kuv hais cov lus no, nej to taub ntau npaum li cas? Thaum cov paj tau zeeg tag lawm thiab txi txiv lawm, thiab thaum tag nrho cov txiv no zoo muab coj los rau Kuv noj yam xyiv fab hlo lawm, ces Kuv yuav xaus tag nrho Kuv tes hauj lwm hauv ntiaj teb, thiab yuav pib xyiv fab rau qhov kev khov tswm sim tuaj ntawm Kuv lub tswv yim!

Lub Ob Hlis Hnub Tim 22, Xyoo 1992

Qhov Dhau Los: Tshooj 2

Ntxiv Mus: Tshooj 4

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No