Hais Txog Vajtswv qhov Siv Tib Neeg

Tsis muaj leej twg muaj peev xwm nyob ywj pheej tau tsuas yog cov neeg tau txais kev qhia tshwj xeeb thiab kev taw qhia los ntawm tus Vajntsujplig xwb, rau qhov lawv yuav tau muaj kev tshaj tawm txoj hauj lwm thiab kev saib xyuas los ntawm cov neeg uas raug siv los ntawm Vajtswv. Yog li ntawd, ib tiam twg Vajtswv tsa ib co neeg uas kub siab ua hauj lwm saib xyuas cov pawg ntseeg vim yog Nws txoj hauj lwm. Yam uas hais tau tias, Vajtswv txoj hauj lwm yuav tsum ua kom tiav los ntawm cov neeg uas Nws nyiam thiab pom zoo rau; tus Vajntsujplig yuav tsum siv ib ntu hauv lawv yam tsim nyog siv kom tus Vajntsujplig ua tau hauj lwm, thiab kom lawv npaj txhij rau Vajtswv siv los ntawm qhov ua kom zoo tshaj plaws los ntawm tus Vajntsujplig. Vim tias tib neeg txoj kev muaj peev xwm to taub tseem tsis tau muaj kiag li, nws yuav tsum raug saib xyuas los ntawm cov neeg uas Vajtswv siv; nws zoo ib yam li Vajtswv kev siv Mauxe, tus uas Nws pom tau lawm tias tsim nyog siv nyob rau lub sij hawm ntawd, thiab yam li Nws txeev ua Vajtswv txoj hauj lwm thaum lub caij ntawd. Nyob rau theem no, Vajtswv siv tus neeg uas tseem muaj txiaj ntsig kom tus Vajntsujplig siv tau ua hauj lwm, thiab tus Vajntsujplig kuj coj nws thiab tib lub sij hawm ntawd ua kom feem uas siv tsis tau zoo tshaj plaws tuaj.

Tes hauj lwm uas ua los ntawm tus uas Vajtswv siv yog kom muaj kev koom tes nrog txoj hauj lwm ntawm Khetos los sis tus Vajntsujplig. Tus neeg no raug tsa nyob hauv ib tsoom neeg los ntawm Vajtswv, nws nyob rau ntawd yuav coj txhua tus neeg uas Vajtswv tau xaiv tseg, thiab nws kuj tau raug tsa los ntawm Vajtswv kom ua hauj lwm koom tes nrog rau tib neeg. Ib tug neeg zoo li no, tus uas muaj peev xwm ua hauj lwm koom tes nrog rau tib neeg, ntau dua li Vajtswv cov kev xav tau rau tib neeg thiab kev ua hauj lwm uas tus Vajntsujplig yuav tsum ua rau tib neeg tuaj yeem ua tiav los ntawm nws. Ib qho thiab yog li no: Vajtswv lub hom phiaj ntawm kev siv tus neeg no yog kom txhua tus uas caum raws Vajtswv tuaj yeem nkag siab zoo txog Vajtswv lub siab nyiam, thiab tuaj yeem ua tau ntau dua li Vajtswv xav tau. Vim tias tib neeg tsis muaj peev xwm to taub ncaj qha txog Vajtswv cov lus los sis Vajtswv lub siab nyiam, Vajtswv thiaj tau tsa qee tus neeg los ua txoj hauj lwm ntawd. Tus neeg uas raug siv los ntawm Vajtswv kuj tuaj yeem piav tau tias yog cov khoom nruab nrab uas Vajtswv siv coj tib neeg kev, ib yam li “tus neeg txhais lus” uas txuas lus ntawm Vajtswv thiab tib neeg. Yog li ntawd, tus neeg zoo li no tsis zoo li txhua tus uas ua hauj lwm hauv Vajtswv tsev neeg los sis cov uas yog Nws cov tub txib. Ib yam li lawv, nws tuaj yeem raug hu tias tus neeg ua dej num rau Vajtswv, tab txawm tseem nyob rau hauv lub ntsiab tseeb ntawm nws txoj hauj lwm thiab qhov keeb kwm ntawm kev siv los ntawm Vajtswv los nws txawv deb ntawm lwm tus neeg uas ua hauj lwm thiab cov tub txib. Hais txog lub ntsiab tseeb ntawm nws txoj hauj lwm thiab nws li keeb kwm kev ua dej num, tus neeg uas raug Vajtswv siv yog Nws ua tus tsa, nws yog Vajtswv npaj cia los ua Vajtswv txoj hauj lwm, thiab nws koom tes ua txoj hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag. Tsis muaj ib tug neeg twg uas yuav ua tau nws txoj hauj lwm los hloov nws chaw li—no yog noob neej txoj dej num uas tu ncua tsis tau rau txoj hauj lwm uas los saum ntuj los. Txoj hauj lwm uas lwm tus neeg los sis cov tub txib tau ua, tib lub sij hawm ntawd, yog thiab tab sis cov xa khoom thiab ua raws tes dej num ntau yam uas npaj rau cov pawg ntseeg nyob rau txhua lub sij hawm, los sis lwm yam hauj lwm yooj yooj yim uas npaj rau hauv lub neej kom tuav tau lub neej hauv pawg ntseeg xwb. Cov neeg ua hauj lwm thiab cov tub txib no tsis raug tsa los ntawm Vajtswv, yuav hu lawv ua cov neeg uas siv los ntawm tus Vajntsujplig tau li cas. Lawv raug xaiv los ntawm cov pawg ntseeg thiab, tom qab lawv tau kawm thiab npaj tau ib ntus lawm, cov neeg ua tau zoo yuav raug xaiv tseg, cov neeg ua tsis tau zoo yuav raug xa rov qab mus rau qhov chaw lawv tuaj. Vim tias cov neeg no tau raug xaiv los ntawm cov pawg ntseeg, qee tus qhia lawv qhov tseeb tiag tiag tom qab dhau los ua cov thawj coj lawm, thiab qee tus txawm ua ntau yam tsis zoo thiab thaum kawg raug tshem tawm. Tus neeg uas raug Vajtswv siv, muab ua lwm yam hais, yog tus neeg uas Vajtswv npaj tseg, thiab tus muaj peev xwm, thiab muaj meej mom noob neej. Tus Vajntsujplig tau npaj nws thiab ua kom zoo tshaj plaws ua ntej, thiab tus Vajntsujplig ua tus coj tag nrho, thiab tshwj xeeb tshaj yog thaum nws ua hauj lwm, tus Vajntsujplig qhia nws thiab coj nws kev—qhov nuj nqi tshwm los ntawm qhov no ces yog tsis muaj kev phem ntawm kev coj Vajtswv cov xaiv tseg, vim Vajtswv mob siab rau Nws tus kheej lub luag hauj lwm, thiab Vajtswv ua Nws txoj hauj lwm txhua lub sij hawm.

Qhov Dhau Los: Yuav Ua Li Cas Ua Dej Num yam Muaj Kev Sib Raug Zoo Nrog Vajtswv Lub Siab Nyiam

Ntxiv Mus: Cov Lus Txib ntawm Tiam Tshiab

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No