Koj Yuav Tsum Koom Tes Li Cas mus rau Koj Txoj Num Yav Pem Suab?

Koj puas muaj peev xwm txuas lus tau tus moj yam tau qhia los ntawm Vajtswv nyob rau txhua tiam nyob rau hauv txoj kev muaj tseeb, nrog hom lus phim uas qhia txog qhov tseem ceeb ntawm ib tiam ntawd? Koj puas yog tus uas tau ntsib tau pom Vajtswv tes dej num nyob rau tiam kawg, uas tuaj yeem piav qhia txog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees kom ntxaws ntxaws? Koj ua puas tau tim khawv txog Vajtswv tus moj yam kom meej thiab tseeb? Koj yuav tshaj qhia li cas txog ntawm yam koj tau pom thiab ntsib dhau los mus rau cov neeg uas txim tshua, cov neeg pluag, thiab cov neeg ntseeg uas tshaib thiab nqhis txoj kev ncaj ncees thiab tab tom tos koj mus saib xyuas lawv? Hom tib neeg dab tsi uas tab tom tos koj mus saib xyuas lawv? Koj xav puas tawm? Koj puas paub txog lub nra saum koj ob lub xub pwg, koj txoj num, thiab koj lub luag hauj lwm? Koj txoj kev hnov tau ntawm tes num keeb kwm yog nyob qhov twg? Koj yuav ua li cas pab kom txaus nkaus tam li ib tug tswv nyob rau lwm tiam? Koj puas muaj lub siab khov kho ntawm txoj kev ua tus tswv? Koj yuav piav tus tswv ntawm txhua yam li cas? Nws puas yog tus tswv ntawm txhua yam tsiaj thiab ntawm cov khoom muaj lub cev nyob hauv lub ntiaj teb no? Cov phiaj xwm dab tsi uas koj muaj rau txoj kev nce qib ntawm tes dej num rau ntu tom ntej? Muaj pes tsawg tus tib neeg tab tom tos koj los ua lawv tus tswv saib xyuas? Puas yog koj txoj hauj lwm yog txoj hnyav? Lawv yog neeg pluag, ntxim tshua, dig muag, thiab poob plam, poob rau hauv txoj kev tsaus ntuj—qhov twg yog txoj kev tawm? Lawv ntshaw rau qhov kaj, zoo li lub hnub qub ntsa, nqis los tam sid thiab ntiab lub hwj chim ntawm txoj kev tsaus ntuj uas tau tsim txom tib neeg los tau ntau xyoo lawm li cas. Leej twg thiaj li tuaj yeem paub txog txhua yam uas lawv xav tau yam cia siab hlo, thiab lawv yuav ua li cas, nruab hnub thiab hmo ntuj, rau qhov no? Txawm tias muaj ib hnub twg thaum lub teeb tawm ntsa mus txog, cov neeg txom nyem siab no tseem raug kaw hauv lub qhov taub tsaus ntuj yam tsis muaj kev cia siab tias yuav raug tso tawm; thaum twg lawv mam li yuav tsis quaj ntsuag mus ntxiv lawm? Qhov txaus ntshai yog qhov hmoov phem ntawm cov ntsujplig nyias no uas tsis tau so siav li, thiab lawv tau raug khaws cia zoo li qhov txheej xwm no los ntev heev lawm los ntawm qhov tsis muaj kev hlub thiab keeb kwm phem heev. Thiab leej twg tau hnov lawv lub suab quaj? Leej twg tau saib rau ntawm lawv qhov xwm txheej cov kev txom nyem? Nws puas tau tshwm sim rau koj tias Vajtswv lub siab nyuaj thiab ntxhov li cas? Nws yuav ua li cas thiaj uv tau txoj kev pom noob neej uas tsis muaj txim, tus uas Nws tau tsim los ntawm Nws tus kheej ob txhais tes, raug kev txom nyem zoo li no? Tib neeg, tom qab kawg nkaus, yog cov neeg raug tsim txom uas raug tshuaj lom. Thiab txawm hais tias tib neeg muaj txoj sia nyob los txog niaj hnub no, leej twg yuav paub tias tib neeg tau raug tso tshuaj lom los ntawm tus phem los tau ntev dhau lawm? Puas yog koj tau hnov qab lawm tias koj yog ib tug ntawm cov neeg raug tsim txom? Puas yog koj yuav tsis kam siv zog, muab koj txoj kev hlub rau Vajtswv, los cawm cov neeg txom nyem no? Puas yog koj yuav tsis mob siab siv koj lub dag lub zog los them rov qab rau Vajtswv, tus uas hlub noob neej ib yam li Nws lub cev nqaij thiab roj ntshav? Thaum tau hais thiab ua txhua yam lawm, koj yuav txhais li cas rau qhov kev raug siv los ntawm Vajtswv los ua koj lub neej tsis dog dig? Koj puas yog tus mob siab rau thiab ntseeg tus kheej los ua lub neej muaj txiaj ntsig ntawm ib tug neeg coj zoo thiab tiam Vajtswv?

Qhov Dhau Los: Koj Tsim Nyog Taug Ncua Kawg Ntawm Txoj Kev Li Cas

Ntxiv Mus: Lub Hom Phiaj ntawm Kev Cawm Tib Neeg

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No